PREVIOUS POLLS - SAMPLE POLL -> ok toi v banStart A New Topic | Reply
Post InfoTOPIC: ok toi v ban
Posted By: phuo

Posted On: Jun 8, 2005
Views: 1489
ok toi v ban

http://xahoiden.de.tt


Posted By: Hàn Giang

Posted On: Jun 25, 2005
Views: 1474
RE: ok toi v ban

Nhiều phim hay quá hanh Hồi õi!
Cho em nýẫ ði nha anh!
Chõi cho sýớng!


Posted By: Giang

Posted On: Jun 25, 2005
Views: 1473
BOM KICK

http://xahoiden.us.de


Posted By: Giang

Posted On: Jun 25, 2005
Views: 1472
BOM KICK

http://xahoiden.us.tt


Posted By: DO THIÊN HỘI

Posted On: Jun 25, 2005
Views: 1470
DO THIÊN HỘI

Băng nhóm XÃ HỘI ĐEN
http://xahoiden.de.tt


Posted By: Han Giang

Posted On: Jun 28, 2005
Views: 1464
Lich su Do Thiên Hội

Trang Web được lập nên bởi hai Chính Trị gia Lục Thiếu Sơn (1987) & Cốt Đãi Ngột Lang (1987) lấy tên thành lập là DO THIÊN HỘI. Từ đây, Lang sẽ không tham gia với các bạn nữa và quyết định nhường tay cho bạn Hàn Giang (1987). Sau ngày 10/07 anh Hồi sẽ chuyển Web lại cho Sơn & Giang mong các thành viên gắn sức một lòng trung thành với vị "lãnh tụ" mới này!::
::Hiện giờ vì trang Web XÃ HỘI ĐEN do anh Hồi lãnh đạo quá lớn mạnh nhưng vì Web Server chưa đáp ứng được đòi hỏi của các Thành Viên phải có nhiều tiết mục nữa. Anh Hồi cũng đã rất cố gắng để khôi phục nhưng hiện giờ chưa có kinh phí lớn. Vì thế, tốt nhất các thành viên hãy cùng nhau QUẢNG BÁ để mọi người biết đến trang Web này nhiều hơn nữa


Posted By: Hàn Giang

Posted On: Jun 28, 2005
Views: 1463
DO THIEN HOI

Trang Web được lập nên bởi hai Chính Trị gia Lục Thiếu Sơn (1987) & Cốt Đãi Ngột Lang (1987) lấy tên thành lập là DO THIÊN HỘI. Từ đây, Lang sẽ không tham gia với các bạn nữa và quyết định nhường tay cho bạn Hàn Giang (1987). Sau ngày 10/07 anh Hồi sẽ chuyển Web lại cho Sơn & Giang mong các thành viên gắn sức một lòng trung thành với vị "lãnh tụ" mới này!::
::Hiện giờ vì trang Web XÃ HỘI ĐEN do anh Hồi lãnh đạo quá lớn mạnh nhưng vì Web Server chưa đáp ứng được đòi hỏi của các Thành Viên phải có nhiều tiết mục nữa. Anh Hồi cũng đã rất cố gắng để khôi phục nhưng hiện giờ chưa có kinh phí lớn. Vì thế, tốt nhất các thành viên hãy cùng nhau QUẢNG BÁ để mọi người biết đến trang Web này nhiều hơn nữa


 

Previous Polls