PREVIOUS POLLS - SAMPLE POLL -> http://xahoiden.de.tt ghê tởn, kinh dị, dành cho..Start A New Topic | Reply
Post InfoTOPIC: http://xahoiden.de.tt ghê tởn, kinh dị, dành cho..
Posted By: Hàn Giang

Posted On: Jun 25, 2005
Views: 1501
http://xahoiden.de.tt ghê tởn, kinh dị, dành cho..

Trang Web được lập nên bởi hai Chính Trị gia Lục Thiếu Sơn (1987) & Cốt Đãi Ngột Lang (1987) lấy tên thành lập là DO THIÊN HỘI. Từ đây, Lang sẽ không tham gia với các bạn nữa và quyết định nhường tay cho bạn Hàn Giang (1987). Sau ngày 10/07 anh Hồi sẽ chuyển Web lại cho Sơn & Giang mong các thành viên gắn sức một lòng trung thành với vị "lãnh tụ" mới này!::
::Hiện giờ vì trang Web XÃ HỘI ĐEN do anh Hồi lãnh đạo quá lớn mạnh nhưng vì Web Server chưa đáp ứng được đòi hỏi của các Thành Viên phải có nhiều tiết mục nữa. Anh Hồi cũng đã rất cố gắng để khôi phục nhưng hiện giờ chưa có kinh phí lớn. Vì thế, tốt nhất các thành viên hãy cùng nhau QUẢNG BÁ để mọi người biết đến trang Web này nhiều hơn nữa.


Posted By: Hàn Giang

Posted On: Jun 30, 2005
Views: 1495
Do Thiên Hôi muôn nam!

Do Thiên Hội muôn nãm!


Posted By: lon

Posted On: Oct 9, 2005
Views: 1377
RE: http://xahoiden.de.tt ghê tởn, kinh dị, dành cho..

dsihfghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


 

Previous Polls