Total Comments 58521 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Nounou

Posted On: 12h ago
Views: 12
Weggerukt?

Van de pot gerukt, zul je bedoelen.


Posted By: Tistochwat

Posted On: 12h ago
Views: 13
Arme H.G.

Klungel dan maar lekker verder.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 13h ago
Views: 15
@Tistochwat

Waarom vraag je dan niet om foutloos Nederlands te kunnen schrijven?

uw foutloos Nederlands is niet foutloos want dan zou het de Taal van de Hemel, Paradijs en Godsgericht zijn en het is niet:

maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. 2 Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het... die mens werd weggerukt naar de derde hemel. 3 Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, 4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. (2Kor 12)
Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 13h ago
Views: 16
@Regelaar der Wellevendheid

het is bij iedereen loon naar werken, elk handelen is getuigenis , ook niet handelen


Posted By: Tistochwat

Posted On: 13h ago
Views: 17
HG (en de zijnen)

schrijft: "daar hoeft helemaal geen element verwijdert te worden, of die kiespijn heeft gaat zelf naar Jezus en verkrijgt genezing! Helaas geeft het niet zulken onder u"

Waarom vraag je dan niet om foutloos Nederlands te kunnen schrijven?


Posted By: Regelaar der Wellevendheid

Posted On: 15h ago
Views: 20
Vrouwenkiesrecht

Ik zie het al. Het is bij u en de uwen kiezen of delen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 16h ago
Views: 22
@Regelaar der Wellevendheid

u zou zich beter bij het gezegde: "schoenmaker blijf bij uw leest, kunnen houden", ipv wakkenrijder, u heeft geen verstand van goede tandheelkunde en al helemaal niet van profetie. Een goede tandarts trekt geen kiezen, een goede tandarts maak gebruik van Jezus en de fysiologie van de kies en het weefsel er om heen en zet lichte druk op de kies, daar het parodontium niet tegen lichte druk kan. Een kies staat daar waar de wang en tongdruk elkaar opheffen en de antogonisten elkaar verder uitgroei verhinderen. Een goede tandarts verwijdert een kies op de orthodontische methode: met lichte druk, zoals een beugel doet op een tand of kies doet de tand zelf door de kaak verplaatsen door afbraak van het bot en loslaten en vergroeien van het parodontium. Elke tandarts die zo druk gebruikt om en een element te verwijderen geeft de kies zelf aan weg te willen. Het is dus niks anders dan goed gebruik maken van de situatie en vasten en bidden en goed verdoven en met de medehulp van Jezus is een element zonder pijn te verwijderen!
Hele Grote Heiligen doen het zelfs zonder druk en verdoving, die doen het als enige met het Jezusgebed en vasten en bidden en het element geneest helemaal, daar hoeft helemaal geen element verwijdert te worden, of die kiespijn heeft gaat zelf naar Jezus en verkrijgt genezing! Helaas geeft het niet zulken onder u
Posted By: Reader

Posted On: 17h ago
Views: 26
The Lady of All Nations

Her original words are: ... "May the Lady of All Nations, who once was Mary, be our Advocate. Amen."


Posted By: Reporter

Posted On: 18h ago
Views: 28
The Lady of All Nations

56 apparitions of Mary to invoke the Holy Spirit in a new way (I)

On March 25, 1945, Mary appeared to Ida Peerdeman (1905-1996), a Dutch woman from Amsterdam (Netherlands), presenting herself as the "Lady of all Nations" or the "Mother of All Nations." From 1945 to 1959, Ida received 56 apparitions. Their message teaches us how to invoke the Holy Spirit in a new way in order to receive the gift of Peace. In this time of "decline of the faith" (March 28, 1951) and in this "world sunk in corruption" (May 7, 1949), Mary came to unveil a plan of Salvation for Humanity.

The Lady stands on the earth's globe, surrounded by divine light, before the Cross of her Son. All around, flocks of sheep symbolize all the peoples of the earth. The seer saw a large number of black sheep and heard these words: "The people of the whole world will not find rest until they ... will lift their eyes peacefully towards the Cross, the center of the world" (May 31, 1951).

The image is accompanied by a prayer given by the Lady, on February 11, 1951, feast day of Our Lady of Lourdes: "Pray before the Cross: Lord Jesus Christ, Son of the Father, send now Your Spirit over the earth. Let the Holy Spirit live in the hearts of all nations, that they may be preserved from degeneration, disaster and war. May the Lady of All Nations, the Blessed Virgin Mary, be our advocate. Amen." The Lady asked that this prayer be prayed at least once a day: "I assure you that the world will change" (April 29, 1951).

On May 31, 2002, Bishop Punt, of Haarlem-Amsterdam, the Netherlands, declared the apparitions to be of supernatural origin and authentic. (1)

_________________________________

(1) This statement does not include all the messages. For instance, the pressing request to proclaim Mary to be "Co-redemptrix, Mediatrix and Advocate" is a subject of controversy.


Posted By: Regelaar der Wellevendheid

Posted On: 20h ago
Views: 34
Warrige H.G.

Verwar je nu niet het trekken van een kar uit de modder met het trekken van een rotte kies? Dat mag dan wel profetisch lijken, maar het wordt er niet duidelijker op.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 40
@Regelaar der Wellevendheid

Als je een vastgelopen kar er uit wilt trekken helpt het niet een paard voor de wagen te zetten, net zo dwaas is het een verkeerde weg verder te lopen. Dat heb je met slimmen die komen met zogenaamd slimme opmerkingen als Vol = Vol en denken dan een ander die tot Vol behoort buiten Vol te kunnen houden, zo zie slimmen als u laten zich door satan bij de neus voeren. Net als die farizeeër die Jezus vroeg of men belasting aan de keizer, een vreemde, moesten betalen! en die farizeeër voorbij ging aan loon naar werken en Gods eer geven!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 41
@Regelaar der Wellevendheid

Als een kar een vastgelopen kar er uit wilt trekken helpt het niet een paard voor de wagen te zetten, net zo dwaas is het een verkeerde weg verder te lopen. Dat heb je met slimmen die komen met zogenaamd slimme opmerkingen als Vol = Vol en denken dan een ander die tot Vol behoort buiten Vol te kunnen houden, zo zie slimmen als u laten zich door satan bij de neus voeren. Net als die farizeeër die Jezus vroeg of men belasting aan de keizer, een vreemde, moesten betalen! en die farizeeër voorbij ging aan loon naar werken en Gods eer geven!


Posted By: Regelaar der Wellevendheid

Posted On: yesterday
Views: 47
@Bestuurder der Ingebeelde profetentrein

Door het paard achter de wagen te spannen kom je niet ver.
Het blijft maar aanmodderen met jou, Henk.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 49
@Regelaar der Wellevendheid

er is slechts één Godstrein met twee treinstellen, de eerste is de Overal Geheel Heilige, de tweede is Geheel Geheiligd Heilig, met Vol = Vol er kan er geen één meer bij komt u er niet want de Godstrein die Vol = Vol en er kunnen geen één meer bij is als Laatste Dag Des Oordeels aantreedt!


Posted By: Regelaar der Wellevendheid

Posted On: yesterday
Views: 59
@Ongeregelde en Onwellevende HG

Dat is mooi meegenomen. Jammer voor u. Probeert u de volgende trein maar.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 62
@Regelaar der Wellevendheid

u heeft hier Godsrecht want waarlijk Vol = Vol


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 63
@Nalezer

Half vol = Geheel vol voor de helft en geheel leeg voor de andere helft. Geheel heilig mengt zich niet, vol = vol en blijft vol. hoeveel het ook is dat deel is vol

Met uw half vol = half leeg zegt u dat half vol hetzelfde is als half leeg daarmee zegt u vol gelijk leeg is, want half = half en daar is geen verschil blijft over dat er geen verschil is tussen vol en leeg.

als u Met Christus tegen satan wil strijden en wilt winnen moet u met Geheel Heilige Definities komen en niet met uw menselijke taalkundige wiskundige definities! U komt er de Hel niet mee uit om de Hemel te halen en uw Heer, Heer zal u niet redden omdat u geen recht heeft op verlossing want u wilt Christus Geheel Heilige Definitie niet aannemen en gebruiken


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 64
@Ad V

blind is degene die niet geheel profetisch is, en aangezien u niet leert hoe je profetisch kan worden weet u zelf niet hoe je profetisch kan worden. U spreekt daarmee voor uw beurt, ja u bent niet eens spreekgerechtigd! Kan je nog eens zien hoe blind u bent want u doet alsof u spreekrecht heeft terwijl u niet profetisch bent!

Arme Ad V, uw zonde blijft en krijgt geen verlossing, hoe anders wens ik u. Hoezeer wens ik dat u profetisch wordt want dan wordt u een zegen en komt in de Naam des Heren, nu vervloekt u uzelf en anderen die geloof in u hebben.


Posted By: Regelaar der Wellevendheid

Posted On: 2 days ago
Views: 78
Vol = Vol

Niet vergeten!


Posted By: Nalezer

Posted On: 2 days ago
Views: 80
Half vol = half leeg

Onverbeeld gezien kun je beter vol van geestrijk vocht zijn dan Vol In De Broek.


Posted By: Ad V.

Posted On: 2 days ago
Views: 89
Arme H.G.

Jij hebt nog steeds een probleem, Henk.
Je onverbeelde en ingebeelde verschijningen hebben je blind gemaakt.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 92
@Lezer

Die Jezus Volmaakt Verschijnen Verkrijgt hoeft niet te vragen wie hem/haar verschijnt en die is niet blind! Dus die verschijning waar u naar verwijst was een duistere verbeelde verschijning want Saulus zag niet en wist niet wie het was! Net zoals de apostelen Jezus niet in de Hemel zagen aankomen toen Jezus ten Hemel voer, ook zij waren blind omdat zij te kort schoten in Jezus Gelijk Liefhebben en Vol in de H.Geest zijn, daarom wees Jezus op Vol worden in de H.Geest en Zijn ander Verschijnen, zij moesten Hem zoals zij zagen en dacht zoals Hij was deels los laten en opzoek gaan naar Jezus Geheel Hemelse Verschijning = de enige Geheel Volmaakte Verschijning = De Geheel Onverbeelde Verschijning!!!!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 93
@Ach ja

1) u weet helemaal niet of dat dagen lang was waar Paulus in 2Kor 12 over sprak, en
2) Paulus schrijft in de 3e persoon het kan dus net zo goed een ander zijn die dezelfde Verschijning heeft mee gemaakt, daarbij spreekt Paulus in 2Kor 12 over de Volmaakte Verschijning want de Verschijning gebeurt in het Paradijs(Tuin van Eden) en daar zijn geen verbeelde verschijningen!
3) u weet helemaal niet of dat dagen geduurd heeft!
4) u weet helemaal niet waar en hoelang De Verschijning aan mij heeft geduurd en duurt!
5) een Christen hoort niet te suggereren die hoort Gods Heilig Zeker te zijn als die Oordeelt, u weet niet eens in het Godsgericht, Paradijs(Tuin van Eden), noch in de Hemel te komen dan heeft u ook niet, al had u een Christus Verschijning, De Volmaakte Christus Verschijning ZONDER verbeelding, waarbij alles openbaar is!
6) Om een Volmaakte Exegese te maken kan men niet om Jezus Volmaakt Verschijnen en Geheel Vol In de H.Geest, heen!

Kan je nog eens zien hoezeer u blind bent en eigenwijs en daarmee de juiste Nederigheid en Oprechtheid ontbreekt want die wel die juiste Nederigheid en Oprecht hebben volbrengen de Regels der Wellevendheid en houden alles voor waar hetgeen hun gezegd wordt(iemand spreekt de waarheid tot het tegendeel HEMELS wordt bewezen) en gaan zelf naar Jezus Volmaakt Verschijnen voordat zij Oordelen en dat is te ver, onmogelijk dan wel niet van deze tijd en zo vertrapt u ook Profeten, Profetischen en Profetie van in het verleden en heden ten dagen. u heeft als enige boodschap aan uw heiligen die niks anders beweren dan uw leer! Niet om niet wijst Jezus de apostelen op geheel vol worden in de H.Geest en dat geeft het bij u en de uwen niet want voor u en hun is handoplegging, hun leer en bidden genoeg! U en hen hebben het vol in de H.Geest zijn en Jezus Volmaakt Verschijnen buiten de kerk gezet, want anders moet u uw stoel en rechten opgeven en achterin de kerk plaats nemen ipv van de Leraar, Biechtvader en Rechter en Prediker!


Posted By: Lezer

Posted On: 2 days ago
Views: 94
Toen Paulus nog Saulus was

Saulus bekeerd
Handelingen 9: 3-9: Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Hij vroeg: ‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 102
Volslagen blind

Dat was Paulus toen Christus aan hem was verschenen. Dagenlang! En dat is het verschil met H.G., die meent nu alles en iedereen te kunnen zien en beoordelen.Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 110
@Ach ja

ja, ik weet Wie mij levend Verschijnt, u niet en dat is waarom u zichzelf satanisch maakt, u oordeelt zonder Jezus Volmaakt Verschijnen en zonder de Regels der Wellevendheid Geheel en Profetisch te worden Geheel te vervullen. U meet naar uw heilig verklaarde regels en daar is niks van Christus bij! Daar is niks van Ware Nederigheid en Oprechtheid bij, u bent volslagen blind!


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 114
De verschijningen aan H.G.

Jij weet natuurlijk ook heel goed wie er aan jou "levend" verschijnt en al die onzin influistert.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 117
@Ach ja

die profetische uitspraken minacht en niet zelf bij God controleert en profetisch wordt, minacht Christis Kerk want die is van en op profeten, profetischen en profetie gebouwd, ja heel de Hemel is Vol Profetisch en Profeten want er zijn geen geheimen in de Hemel, alles is Openbaar en bidt u niet: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel, in het Onze Vader?

Dan moet u zich schamen dat u oordeelt zonder Jezus Volmaakt Verschijnen, ja u maakt zich satanisch door te doen alsof uw oordeel de volmaakte waarheid is en u schrijft alsof u de volle waarheid schrijft terwijl u geen Jezus Volmaakt Verschijnen heeft verkregen! U weet niet eens hoe je Die Volmaakte Verschijning Verkrijgt! U overtreedt de Regels der Wellevendheid en Die van Christus Kerk zelf dat allen horen te streven naar Profetie en dat als enige Profeten en Profetischen, eerst recht hebben om te spreken! Zo zegt de H.Schrift ook! Dus niet ik ben tegen Christus Kerk, u en de uwen zijn tegen want u en de uwen excommuniceren hedendaagse Profeten en Profetischen, zonder Godgedragen Onderzoek


Posted By: E.M.

Posted On: 3 days ago
Views: 136
Ach ja

Waaruit trekt u de conclusie dat HG hij Christus en de kerk zou minnachten?
Ben het niet altijd met hem eens , maar dat zie ik er niet in.
Komt u dan eens met een voorbeeld dat hij dat wel doet.ben altijd bereid om van fouten te leren.
Met dank.


Posted By: Ach ja

Posted On: 3 days ago
Views: 140
@E.M.

Wie zoals H.G. Christus en Zijn Kerk minacht, is mijn vertrouwen niet waardig.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws