Total Comments 58344 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Wie

Posted On: yesterday
Views: 48
Opmerker 2

Wie is die prutser jij ?

Ken geen ander die zo een prutser is dan opmerker2. Hij weet of ziet niet dan zichzelf .


Posted By: Opmerker2

Posted On: 2 days ago
Views: 84
Gladdelaa

Prutser!


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 86
Die GH (gekke henkie) toch

probeert zich eruit te kletsen, maar hij werd duidelijk geïnspireerd door zijn Satanische leermeester.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 89
@ Tja

ik ook en nog meer ook: de zoete vrede van de Hemel, want die de Hemel kent hoort beide


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 89
@Opmerker 2

die leest, dorst en maalt ook, bij u is geen graan meer aanwezig want u leest op harde grond, daar heeft satan al het graan al weggehaald en dan denkt u dat het zo is als u leest. u heeft niet eens geloof van de apostelen, want dan had u wonderen verkregen


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 93
Correctie

" 12 maar de kinderen van het Rijk zullen buitengeworpen worden in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars. "

Beetje vreemd citaat!
Ik hoor nu toch luid en duidelijk een geween en tandartstandengeknars!


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 94
citaat van HG

" 12 maar de kinderen van het Rijk zullen buitengeworpen worden in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars. "

Beetje vreemd citaat!
Ik hoor nu toch luid en duidelijk een geween en tandartstandenkenars!


Posted By: Opmerker 2

Posted On: 2 days ago
Views: 102
HG

Ik wel. U blijkbaar nog nooit.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 105
@Opmerker 2

u heeft zeker nooit de waarschuwingen van Christus aan zijn apostelen en medevolgelingen:

5 Toen Hij in Kafarnaüm aangekomen was, kwam een honderdman naar Hem toe die zijn hulp inriep met de woorden: 6 “Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.” 7 Hij sprak tot hem: “Ik zal hem komen genezen.” 8 Maar de honderdman antwoordde: “Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van U is voldoende om mijn knecht te doen genezen. 9 Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij; en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat; en tot een ander: kom, en hij komt; en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.” 10 Toen Jezus dit hoorde, stond Hij verwonderd en zei tot hen die Hem volgden: “Voorwaar Ik zeg u: Bij niemand in Israël heb Ik een zo groot geloof gevonden. 11 Ik zeg u, dat velen uit het oosten en het westen zullen komen en met Abraham en Isaak en Jakob zullen aanzitten in het Rijk der hemelen; 12 maar de kinderen van het Rijk zullen buitengeworpen worden in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.”(Mat 8)
en ook niet van Christus specifiek in de apocalyps bij de 7 gemeenten gelezen,


nee bij u zitten ze gebakken en hebben hun ticket al naar de Hemel, het is nog slechts uitzitten van de tijd en de (minimum) leer van de kerk voldoen, alsof een christen met de leer van de kerk zo de Hemel in komen en geen één vraagt zich af waarom die geen Volmaakte Verschijning van Christus verkrijgt, dat het zo zeldzaam is dat men er nauwelijks over hoort bij heiligen en u het idee krijgt samen met de leer zoals u leert dat het slechts genade is en men er gene invloed op uit kan oefenen en vooral alles kort houdt met doe maar normaal dat is gek genoeg! Want ja het is zo gevaarlijk om Jezus echt te zoeken want o wee je zou zomaar door satan verschalkt kunnen worden! Beter jullie leer volgen terwijl je er nog geen wonder mee verkrijgt want geen één van jullie die jullie leer volgt zoals jullie uitleggen verkrijgt een wonder en nee het kan niet aan jullie leer liggen, het genade is die niet bewerkbaar is gewoon slikken en doorgaan. Geen wonder dat jullie excommunicatie net zo'n huiler is!Posted By: Opmerker 2

Posted On: 2 days ago
Views: 112
Noodlot

Het zogenaamde noodlot is voor christenen een verwerpelijk uitgangspunt.


Posted By: Vrager

Posted On: 3 days ago
Views: 115
Aanvullende vraag aan HG

Vergeet u niet om na gebruik het toilet goed door te spoelen en schoon achter te laten, alvorens uw wachtende patienten te behandelen?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 118
@Vragerook nu geen Openbaren En Aantonen van Gods Recht En Gerecht schrijven van uw woorden :

Incoherente Henkie G. schijt zich leeg *)
*) En dit alles op Heilige en Profetische wijze!


met Heilige Argumenten

en rustig doorgaan met:

( PS. Ik wacht nog even op het antwoord op mijn vraag. )

profetischen worden in hun eigen omgeving niet geloofd, zo zei Jezus, en u wordt op generlei wijze weersproken door uw eigen geloofsgenoten, dan bent u ook niet profetisch want uw eigen geloofsgenoten zijn niet profetisch want als ze profetisch zijn waarom leren ze dan niet hoe je gedurende het leven aan de hand van Loon naar Werken hoe je in het Godsgericht, Tuin Van Eden en de Hemel kan komen? Omdat ze net als u niet weten hoe je dat doet omdat God het voor u en de uwen verborgen houdt terwijl kinderen en reine van geest in het midden bij Jezus wel weten te verkrijgen! Zij kennen de weg want zij hebben de Echte Jezus, uw en de uwen spreken voorbede uit en liegen hun gemeente voor dat je kunt vragen en hopen op verhoring, dat je het niet kunt kopen met een oprecht nederig en rein hart = Loon Naar Werken. En ik heb jullie getoond. Dus als de tijd komt kunnen jullie niet zeggen: Had ons één Profetische gestuurd en we hadden geloofd.

Nee bij jullie is alles genade om niets en genade is niet te bewerken. Huichelaars, alsof de apostelen liegen en Jezus ook als ze zeggen: Als de Geest der Waarheid komt zal Die jullie naar de Volle Waarheid Leiden en er komt een uur dat Ik jullie zal spreken zonder sluiers en vraag en je zult verkrijgen, dan zullen bidden in Mijn Naam, en hoe doen jullie, Jullie weten niet een de H.Geest te vinden en aan te wijzen want daarvoor met je levend Heilig zijn en die geeft het niet bij jullie want jullie verklaren geen levende Heilig, ja jullie eigen verklaarde heiligen en die zijn dood en er zijn bij het volk twee wonderen verkregen op hun voorspraak! Moet je nagaan bij het volk door het volk, nee niet een bij u!

Dus ga rustig verder zo, de dag komt dat het Noodlot door jullie eigen schuld op komt zoeken en jullie Heer, Heer onbeantwoord blijft, net als nu jullie geen wonderen verkrijgen! Want jullie bidden is als enige om jullie eigen hartstochten te bevredigen en jullie vergeven ook!Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 120
@Vrager

profetischen worden in hun eigen omgeving niet geloofd, zo zei Jezus, en u wordt op generlei wijze weersproken door uw eigen geloofsgenoten, dan bent u ook niet profetisch want uw eigen geloofsgenoten zijn niet profetisch want als ze profetisch zijn waarom leren ze dan niet hoe je gedurende het leven aan de hand van Loon naar Werken hoe je in het Godsgericht, Tuin Van Eden en de Hemel kan komen? Omdat ze ent als u niet weten hoe je dat doet omdat God het voor u en de uwen verborgen houdt terwijl kinderen en reine van geest in het midden bij Jezus wel weten te verkrijgen! Zij kennen de weg want zij hebben de Echte Jezus, uw en de uwen spreken voorbede uit en liegen hun gemeente voor dat je kunt vragen en hopen op verhoring, dat je het niet kunt kopen met een oprecht nederig en rein hart = Loon Naar Werken. Nee bij jullie is alles genade om niets en genade is niet te bewerken. Huichelaars, alsof de apostelen liegen en Jezus ook als ze zeggen: Als de Geest der Waarheid komt zal Die jullie naar de Volle Waarheid Leiden en er komt een uur dat Ik jullie zal spreken zonder sluiers en vraag en je zult verkrijgen, dan zullen bidden in Mijn Naam, en hoe doen jullie, Jullie weten niet een de H.Geest te vinden en aan te wijzen want daarvoor met je levend Heilig zijn en die geeft het niet bij jullie want jullie verklaren geen levende Heilig, ja jullie eigen verklaarde heiligen! Dus ga rustig verder zo, de dag komt dat het Noodlot door jullie eigen schuld op komt zoeken en jullie Heer, Heer onbeantwoord blijft, net als nu! want jullie bidden is als enige om jullie eigen hartstochten te bevredigen en jullie vergeven ook!Posted By: Vrager

Posted On: 3 days ago
Views: 123
Incoherente Henkie G. schijt zich leeg *)

Zonder correctie
Jaja.... Dat is allemaal zeer overtuigend. Je haalt me de woorden uit de mond zogezegd bij wijze van spreken bedoel ik. Daarom zeg ik dat ik maar bedoel dat er mij slechts een vraag rest: wanneer kwam je tot de ontdekking dat jij jezelf eerst heilig moest verklaren? Zou je daar eens wat uitgebreider en zo mogelijk nog dieper op in kunnen gaan zodat alle misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd? u bidt: In het Christendom is het regel dat u een ander gelooft op diens woord: 24 Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam. 25 De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.” 26 Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” 27 Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 28 Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” 29 Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”(John 20) M.a.w: Thomas had te horen geloven en voor geheel waar horen aan te nemen dat zijn mede apostelen de hele waarheid spraken en daarmee Heilig waren toen zij die woorden spraken en dat zij zich ook zelf voor Heilig verklaarden. Het is niet zo dat als enige een ander een andere persoon voor Heilig kan verklaren en als enige Gods Rechtsgeldig is. Die Heilig is hoort het ook te doen want Heilig zijn gaat niet zonder Godsweten dat je DAAR Heilig bent! Zeker, hij/zij die staat moet oppassen dat die niet valt, het is echter valse bescheidenheid te zeggen dat jij niet Heilig bent als je Heilige Woorden spreekt, een onreine waar die onrein is kan geen Heilige Woorden spreken, en zegt de leer in de katholieke kerk ook niet dat als men Geheiligd is alles Heilig Is? Zo niet, Hoezo Heilige Schrift? Zo niet, hoezo de sleutels van De Hemel in binden en ontbinden? Hoezo kan een mens zelf zeggen als die diens schuld heeft afbetaald dat die schulden vrij is? Omdat als enige een ander dat zegt? Kan de mens niet zelf controleren? Dus hoezo spreekt u over God als uzelf niet kunt controleren of u juist over God spreekt? Als enige omdat God het zegt Die niet te controleren is? En als God niet te controleren is hoezo dan volmaakte vrijheid en keuze? Is het eerlijk, ja is het Gods Recht en Gerecht om op een blinde keuze en niet weten en niet kunnen weten eeuwig verdoemd te kunnen worden? Denkt u dat je satan weg kunt krijgen zonder dat die weet of het zo is? Dacht u dat satan niet elke steen omkeert en elke afstand loopt en overal en voor altijd kijkt of het waar is? Geldt voor de waarheid niet dat Ook Blijkt dat het overal en altijd Geheel Waar is. En betekent blijken niet dat na controle dat het zo is? En als een "geschapene uit niet(s)" want dat zijn Engelen naar uw leer, en dus ook die voor eeuwig en overal viel en satan werd, en satan wel kan controleren controleren dat een mens ook "geschapen uit niet(s)" en slechte deels gevallen is, niet kan? En staat er niet geschreven: 41 En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem.(Mat 5) En horen niet allen Profetie te zoeken: 1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente. 26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachtte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God(1Kor 14) dus hoezo spreekt/schrijft u als u niet Profetisch bent? En die profetisch is, is die dan niet Heilig en die Profetisch is verkrijgt die dan niet Godslof van God?? En geeft God Godslof aan onreine waar die onrein is? Nee niet ik doe onrecht, het is u en de uwen die onrecht doen door niet op een woord te geloven waar uzelf en hen wel aanspraak op doen als u en zij schrijven/spreken. En u en zij doen nog meer onrecht om dan niet te controleren zoals het hoort, en u en zij doen nog meer onrecht omdat u en zij geen recht hebben om te spreken/schrijven en toch doen, terwijl u en zij beweren door te spreken/schrijven dat u zij profetisch zijn en daarmee Heilig terwijl u en zij niet zijn, want die profetisch is Openbaart EN VERKLAART/ONDERRICHT/TOONT AAN Heilig en geen één van u kan AANTONEN dat waar ik Schrijf/Spreek, hier op Vaak, niet Profetisch en daarmee niet Heilig ben! Alles Waarover ik hier Schrijf TOON ik AAN, ALLES, ik loop die twee mijl ook voor u ook nu weer, Ook Nu Ga ik Naar Het Godsgericht, De Tuin Van Eden En De Hemel en Laat u Zien dat er geen "haar van een kale kikker" tussen te krijgen is in Het Openbaring/Onderricht /Aantonen. Ook Nu Heb ik De Liefde En De Regels Der Wellevendheid Volbracht, Ook Nu Heb ik Volmaakt Onderzoek Gedaan! Het is uw christelijke plicht naar de Liefde en De Regels Der Wellevendheid mij Op Het Geschreven Woord te geloven en zelf Volmaakt Onderzoek te doen en Profetisch Aan Te Tonen Dat ik Niet Profetisch en daarmee Niet Heilig ben Of als ik Wel Ben Godslof Te Geven Zoals God Doet! Is de Genade Tijd Om en u gaat niet en u gelooft niet dan Ga ik Nog een Keer en dan Kom ik Direct Met Jezus en dan wordt het Buigen of Barsten want dat is mijn Plicht, dat als u niet wilt Luisteren en de Genade Tijd Is Om Om u Te Binden aan uw kwaad want anders maak ik mij schuldig aan kwaad goed heten of ongerecht kwaad de vrijheid geven! Het Is Loon Naar Werken Voor Iedereen /iedereen, Naar Iedereen/iedereen! Die kwaad doet Geeft Geen Gods Recht En Gerecht Loon Naar Werken en verleidt en die verleidt, dreigt! Die Goed doet, die geeft Gods Recht en Gerecht Loon Naar Werken, ook Genade Waar Genade Hoort Te Zijn, verleidt niet en dreigt niet. Geen van u TOONT AAN zoals het Hoort, Geen van u houdt zich aan uw eigen leer die u wel anderen voorhoudt dat als enige Profetischen ONDERRICHT Horen te geven zoals in uw eigen H.Schrift Staat, u noemt zich apostolisch en u maakt de apostelen en hun leer voor leugenaar uit zonder HEILIG EN PROFETISCH AAN TE TONEN Dat zij ZIJN en ik Daarentegen Toon Aan als hun woorden anders verstaan horen te worden als naar het hedendaagse Nederlands en verstaan blijkt dat het niet in overeenstemming is met De Volmaakt Liefde, Volmaakte Wet en de Profeten, Gods Maat, Volmaakte Vrije Wil En Keuze, Volmaakte Trouw, Loon Naar Werken, Gods Recht En Gerecht, Tijd, En Wie "De Schepping Oorspronkelijk" Was en Deels Nog Steeds Is! Dus hoezo Openbaar Ik Niet En Niet Genoeg:
Daarom zeg ik dat ik maar bedoel dat er mij slechts een vraag rest: wanneer kwam je tot de ontdekking dat jij jezelf eerst heilig moest verklaren? Zou je daar eens wat uitgebreider en zo mogelijk nog dieper op in kunnen gaan zodat alle misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd? ik maak zelfs de weg bekend hoe, waar en wanneer men Profetisch en Heilig kan worden, hoe, waar en wanneer men naar het Godsgericht, de Tuin van Eden En de Hemel kan gaan gedurende het leven!!!!!! Ik Geef Volmaakte Definities Die Regelrecht uit Het Godsgericht, Tuin van Eden En De Hemel komen, ja van God zelf als er misverstaan is hoezo komt dat door mij? Is het niet zo dat men eerst de fout bij zichzelf zoekt want zegt niet verstaan niet dat men zondig is? Want als men Vol Heilig is Heeft men dan niet Vol de H.Geest en als men Vol De H.Geest heeft is er dan misverstaan? Verstaat de H.Geest dan ooit verkeerd? En als men Vol van de H.Geest is zijn der dan nog ergens sluiers? Nee u en de uwen haten levende Profetischen en Heiligen want dat betekent dat u moet zwijgen en uw stoel als leraar moeten opgeven, ja ten onrechte in bezit hebben gekregen, dat u en de uwen niet waarlijk nederig zijn en jullie Echte Profetische Leraren uit het Midden Bij Jezus verbannen, dat u en de uwen verkrachten en vermoorden en heb ik dat niet Geschreven over ju en de uwen, dat u en de uwen kinderverkrachters zijn omdat jullie Hen niet als Leraar willen hebben en jullie hen voor onwetende leugenaars uitmaken? het is precies zoals God Tegen mij Zegt over u en de uwen, Precies zoals God tegen de Psalmist Zei in Psalm 82 over u en de uwen! een zelf vervloekte maakt zich van uzelf, zo erg is met jullie, geen greintje oprechte nederigheid, satan's geslijm en geslacht zijn u en de uwen, precies als de farizeeërs en schriftgeleerden die tegen Jezus en diens apostelen opstonden want ja hoezo kan Jezus Gods Zoon zijn en ja hun kunnen "ongeletterden en die niet de H.Schrift bestuderen als zij" kennis van zaken hebben en ja als zij kennis hebben zijn het gnostici! Tot nu toe bent u niet één keer eerlijk oprecht geweest want hoezo kan u beoordelen als u niet Profetisch en Heilig Bent? Dus hoezo zegt u niet dat u Bent en doet toch? U zegt dat u geen elektricien bent en ook dat u de school om elektricien te worden niet doorlopen heeft toch doet u alsof u over elektriciteit kan leren, zo is het ook met uw vragen en beweringen. U zegt dat ik misverstanden oproep en u doet alsof u zonder te zeggen dat u bent profetisch en heilig bent want u schrijft en beweert en u heeft niet, huichelaars doen als u, leugenaars ook, verkrachters en moordenaars ook! Is dat effe van de pot gerukt dat iemand anders u Schrijft dat u allemaal zo is als Die Schrijft En Van God te Horen Heeft Gekregen! Wel als u niet om-, in-, en bekeert krijgt u ook allemaal waar ik Ook Over Geschreven Heb! En Die Heb Ik Echt Niet Uit mijn duim gezogen zoals u! Uw "katholieke" kerk, ja alle christelijke kerken die niet voldoen aan waarlijke nederigheid, De Volmaakt Liefde, de Regels der Wellevendheid en Volmaakt Onderzoek worden uit het Heilige der Heilige, Het Heilige En Het Voorhof verwijdert. Satan leren ze, satan wordt hun deel: die denkt te hebben en niet heeft wordt u afgenomen en die u denkt niet te hebben en heeft krijgt u! En niet ik haat u want had ik u gehaat had ik u niet gewaarschuwd, dan had ik u lekker in us sop laten gaar koken en verheugd dat u vervloekt ben en het doet mijn bijzonder veel pijn en verdriet dat u en de uwen zo leren en handelen! En ik ben geen Luther of calvijn of andere protestant want die gingen en gaan niet naar het Godsgericht, de Tuin van eden en de Hemel om Te Zien, Te Leren En Heilig Te Controleren! U bent net als Saul. Die dacht ook zelf van Gods Woord een eigen woord te kunnen maken en die werd diens koningschap ontnomen, en kreeg een boze geest en zelfs toen wilde die niet tot inzicht komen. En Totdat ik Godgelijk Weet houdt ik mijn mond en heb ik lief zoals Jezus vraagt als het om Godszaken Gaat. Ik haat niet de Kerk van Christus, u en de uwen doen dat

*) En dit alles op Heilige en Profetische wijze!

( PS. Ik wacht nog even op het antwoord op mijn vraag. )


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 127
@Vrager

correctie

Jaja.... Dat is allemaal zeer overtuigend. Je haalt me de woorden uit de mond zogezegd bij wijze van spreken bedoel ik. Daarom zeg ik dat ik maar bedoel dat er mij slechts een vraag rest: wanneer kwam je tot de ontdekking dat jij jezelf eerst heilig moest verklaren? Zou je daar eens wat uitgebreider en zo mogelijk nog dieper op in kunnen gaan zodat alle misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd?

u bidt:

In het Christendom is het regel dat u een ander gelooft op diens woord:

24 Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam. 25 De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.” 26 Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” 27 Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 28 Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” 29 Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”(John 20)

M.a.w: Thomas had te horen geloven en voor geheel waar horen aan te nemen dat zijn mede apostelen de hele waarheid spraken en daarmee Heilig waren toen zij die woorden spraken en dat zij zich ook zelf voor Heilig verklaarden. Het is niet zo dat als enige een ander een andere persoon voor Heilig kan verklaren en als enige Gods Rechtsgeldig is. Die Heilig is hoort het ook te doen want Heilig zijn gaat niet zonder Godsweten dat je DAAR Heilig bent!

Zeker, hij/zij die staat moet oppassen dat die niet valt, het is echter valse bescheidenheid te zeggen dat jij niet Heilig bent als je Heilige Woorden spreekt, een onreine waar die onrein is kan geen Heilige Woorden spreken, en zegt de leer in de katholieke kerk ook niet dat als men Geheiligd is alles Heilig Is? Zo niet, Hoezo Heilige Schrift? Zo niet, hoezo de sleutels van De Hemel in binden en ontbinden? Hoezo kan een mens zelf zeggen als die diens schuld heeft afbetaald dat die schulden vrij is? Omdat als enige een ander dat zegt? Kan de mens niet zelf controleren? Dus hoezo spreekt u over God als uzelf niet kunt controleren of u juist over God spreekt? Als enige omdat God het zegt Die niet te controleren is? En als God niet te controleren is hoezo dan volmaakte vrijheid en keuze? Is het eerlijk, ja is het Gods Recht en Gerecht om op een blinde keuze en niet weten en niet kunnen weten eeuwig verdoemd te kunnen worden? Denkt u dat je satan weg kunt krijgen zonder dat die weet of het zo is? Dacht u dat satan niet elke steen omkeert en elke afstand loopt en overal en voor altijd kijkt of het waar is? Geldt voor de waarheid niet dat Ook Blijkt dat het overal en altijd Geheel Waar is. En betekent blijken niet dat na controle dat het zo is? En als een "geschapene uit niet(s)" want dat zijn Engelen naar uw leer, en dus ook die voor eeuwig en overal viel en satan werd, en satan wel kan controleren controleren dat een mens ook "geschapen uit niet(s)" en slechte deels gevallen is, niet kan? En staat er niet geschreven:

41 En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem.(Mat 5)


En horen niet allen Profetie te zoeken:


1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente.
26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachtte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God(1Kor 14)

dus hoezo spreekt/schrijft u als u niet Profetisch bent? En die profetisch is, is die dan niet Heilig en die Profetisch is verkrijgt die dan niet Godslof van God?? En geeft God Godslof aan onreine waar die onrein is?

Nee niet ik doe onrecht, het is u en de uwen die onrecht doen door niet op een woord te geloven waar uzelf en hen wel aanspraak op doen als u en zij schrijven/spreken. En u en zij doen nog meer onrecht om dan niet te controleren zoals het hoort, en u en zij doen nog meer onrecht omdat u en zij geen recht hebben om te spreken/schrijven en toch doen, terwijl u en zij beweren door te spreken/schrijven dat u zij profetisch zijn en daarmee Heilig terwijl u en zij niet zijn, want die profetisch is Openbaart EN VERKLAART/ONDERRICHT/TOONT AAN Heilig en geen één van u kan AANTONEN dat waar ik Schrijf/Spreek, hier op Vaak, niet Profetisch en daarmee niet Heilig ben! Alles Waarover ik hier Schrijf TOON ik AAN, ALLES, ik loop die twee mijl ook voor u ook nu weer, Ook Nu Ga ik Naar Het Godsgericht, De Tuin Van Eden En De Hemel en Laat u Zien dat er geen "haar van een kale kikker" tussen te krijgen is in Het Openbaring/Onderricht/Aantonen. Ook Nu Heb ik De Liefde En De Regels Der Wellevendheid Volbracht, Ook Nu Heb ik Volmaakt Onderzoek Gedaan! Het is uw christelijke plicht naar de Liefde en De Regels Der Wellevendheid mij Op Het Geschreven Woord te geloven en zelf Volmaakt Onderzoek te doen en Profetisch Aan Te Tonen Dat ik Niet Profetisch en daarmee Niet Heilig ben Of als ik Wel Ben Godslof Te Geven Zoals God Doet!

Is de Genade Tijd Om en u gaat niet en u gelooft niet dan Ga ik Nog een Keer en dan Kom ik Direct Met Jezus en dan wordt het Buigen of Barsten want dat is mijn Plicht, dat als u niet wilt Luisteren en de Genade Tijd Is Om Om u Te Binden aan uw kwaad want anders maak ik mij schuldig aan kwaad goed heten of ongerecht kwaad de vrijheid geven! Het Is Loon Naar Werken Voor Iedereen/iedereen, Naar Iedereen/iedereen! Die kwaad doet Geeft Geen Gods Recht En Gerecht Loon Naar Werken en verleidt en die verleidt, dreigt! Die Goed doet, die geeft Gods Recht en Gerecht Loon Naar Werken, ook Genade Waar Genade Hoort Te Zijn, verleidt niet en dreigt niet.

Geen van u TOONT AAN zoals het Hoort, Geen van u houdt zich aan uw eigen leer die u wel anderen voorhoudt dat als enige Profetischen ONDERRICHT Horen te geven zoals in uw eigen H.Schrift Staat, u noemt zich apostolisch en u maakt de apostelen en hun leer voor leugenaar uit zonder HEILIG EN PROFETISCH AAN TE TONEN Dat zij ZIJN en ik Daarentegen Toon Aan als hun woorden anders verstaan horen te worden als naar het hedendaagse Nederlands en verstaan blijkt dat het niet in overeenstemming is met De Volmaakt Liefde, Volmaakte Wet en de Profeten, Gods Maat, Volmaakte Vrije Wil En Keuze, Volmaakte Trouw, Loon Naar Werken, Gods Recht En Gerecht, Tijd, En Wie "De Schepping Oorspronkelijk" Was en Deels Nog Steeds Is!

Dus hoezo Openbaar Ik Niet En Niet Genoeg:

Daarom zeg ik dat ik maar bedoel dat er mij slechts een vraag rest: wanneer kwam je tot de ontdekking dat jij jezelf eerst heilig moest verklaren? Zou je daar eens wat uitgebreider en zo mogelijk nog dieper op in kunnen gaan zodat alle misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd?

ik maak zelfs de weg bekend hoe, waar en wanneer men Profetisch en Heilig kan worden, hoe, waar en wanneer men naar het Godsgericht, de Tuin van Eden En de Hemel kan gaan gedurende het leven!!!!!! Ik Geef Volmaakte Definities Die Regelrecht uit Het Godsgericht, Tuin van Eden En De Hemel komen, ja van God zelf

als er misverstaan is hoezo komt dat door mij? Is het niet zo dat men eerst de fout bij zichzelf zoekt want zegt niet verstaan niet dat men zondig is? Want als men Vol Heilig is Heeft men dan niet Vol de H.Geest en als men Vol De H.Geest heeft is er dan misverstaan? Verstaat de H.Geest dan ooit verkeerd? En als men Vol van de H.Geest is zijn der dan nog ergens sluiers?

Nee u en de uwen haten levende Profetischen en Heiligen want dat betekent dat u moet zwijgen en uw stoel als leraar moeten opgeven, ja ten onrechte in bezit hebben gekregen, dat u en de uwen niet waarlijk nederig zijn en jullie Echte Profetische Leraren uit het Midden Bij Jezus verbannen, dat u en de uwen verkrachten en vermoorden en heb ik dat niet Geschreven over ju en de uwen, dat u en de uwen kinderverkrachters zijn omdat jullie Hen niet als Leraar willen hebben en jullie hen voor onwetende leugenaars uitmaken?

het is precies zoals God Tegen mij Zegt over u en de uwen, Precies zoals God tegen de Psalmist Zei in Psalm 82 over u en de uwen! een zelf vervloekte maakt zich van uzelf, zo erg is met jullie, geen greintje oprechte nederigheid, satan's geslijm en geslacht zijn u en de uwen, precies als de farizeeërs en schriftgeleerden die tegen Jezus en diens apostelen opstonden want ja hoezo kan Jezus Gods Zoon zijn en ja hun kunnen "ongeletterden en die niet de H.Schrift bestuderen als zij" kennis van zaken hebben en ja als zij kennis hebben zijn het gnostici!
Tot nu toe bent u niet één keer eerlijk oprecht geweest want hoezo kan u beoordelen als u niet Profetisch en Heilig Bent? Dus hoezo zegt u niet dat u Bent en doet toch? U zegt dat u geen elektricien bent en ook dat u de school om elektricien te worden niet doorlopen heeft toch doet u alsof u over elektriciteit kan leren, zo is het ook met uw vragen en beweringen. U zegt dat ik misverstanden oproep en u doet alsof u zonder te zeggen dat u bent profetisch en heilig bent want u schrijft en beweert en u heeft niet, huichelaars doen als u, leugenaars ook, verkrachters en moordenaars ook!

Is dat effe van de pot gerukt dat iemand anders u Schrijft dat u allemaal zo is als Die Schrijft En Van God te Horen Heeft Gekregen! Wel als u niet om-, in-, en bekeert krijgt u ook allemaal waar ik Ook Over Geschreven Heb! En Die Heb Ik Echt Niet Uit mijn duim gezogen zoals u! Uw "katholieke" kerk, ja alle christelijke kerken die niet voldoen aan waarlijke nederigheid, De Volmaakt Liefde, de Regels der Wellevendheid en Volmaakt Onderzoek worden uit het Heilige der Heilige, Het Heilige En Het Voorhof verwijdert. Satan leren ze, satan wordt hun deel: die denkt te hebben en niet heeft wordt u afgenomen en die u denkt niet te hebben en heeft krijgt u! En niet ik haat u want had ik u gehaat had ik u niet gewaarschuwd, dan had ik u lekker in us sop laten gaar koken en verheugd dat u vervloekt ben en het doet mijn bijzonder veel pijn en verdriet dat u en de uwen zo leren en handelen!
En ik ben geen Luther of calvijn of andere protestant want die gingen en gaan niet naar het Godsgericht, de Tuin van eden en de Hemel om Te Zien, Te Leren En Heilig Te Controleren! U bent net als Saul. Die dacht ook zelf van Gods Woord een eigen woord te kunnen maken en die werd diens koningschap ontnomen, en kreeg een boze geest en zelfs toen wilde die niet tot inzicht komen. En Totdat ik Godgelijk Weet houdt ik mijn mond en heb ik lief zoals Jezus vraagt als het om Godszaken Gaat. Ik haat niet de Kerk van Christus, u en de uwen doen dat!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 128
@Vrager

Jaja.... Dat is allemaal zeer overtuigend. Je haalt me de woorden uit de mond zogezegd bij wijze van spreken bedoel ik. Daarom zeg ik dat ik maar bedoel dat er mij slechts een vraag rest: wanneer kwam je tot de ontdekking dat jij jezelf eerst heilig moest verklaren? Zou je daar eens wat uitgebreider en zo mogelijk nog dieper op in kunnen gaan zodat alle misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd?

u bidt:

In het Christendom is het regel dat u een ander gelooft op diens woord:

24 Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam. 25 De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.” 26 Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” 27 Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 28 Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” 29 Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”(John 20)

M.a.w: Thomas had te horen geloven en voor geheel waar horen aan te nemen dat zijn mede apostelen de hele waarheid spraken en daarmee Heilig waren toen zij die worden spraken en dat zij zich ook zelf voor Heilig verklaarden. Het is niet zo dat als enige een ander een andere persoon voor Heilig kunnen verklaren. Die Heilig is hoort het ook te doen want Heilig zijn gaat niet zonder Godsweten dat je DAAR Heilig bent!

Zeker, hij/zij die staat moet oppassen dat die niet valt het is echter valse bescheidenheid te zeggen dat jij niet Heilig bent als je Heilige Woorden spreekt, een onreine kan geen Heilige Woorden spreken, en zegt de leer in de katholieke kerk ook niet dat als men Geheiligd is alles Heilig Is? Zo niet, Hoezo Heilige Schrift? Zo niet hoezo de sleutels van De Hemel in binden en ontbinden? Hoezo kan een mens zelf zeggen als die diens schuld heeft afbetaald dat die schulden vrij is? Omdat als enige een ander dat zegt? Kan de mens niet zelf controleren? Dus hoezo spreekt u over God als uzelf niet kunt controleren of u over God spreekt? Als enige omdat God het zegt die niet te controleren is? En als God niet te controleren is hoezo dan volmaakte vrijheid en keuze? Is het eerlijk, ja is het Gods Recht en Gerecht om op een blinde keuze en niet weten eeuwig verdoemd te kunnen worden? Denkt u dat je satan weg kunt krijgen zonder dat die weet of het zo is? Dacht u dat satan niet elke steen en elke afstand loopt en overal en voor altijd kijkt of het waar is? Geldt voor de waarheid niet dat blijkt dat het overal en altijd waar is. En betekent blijken niet dat na controle dat het zo is? en als een geschapene uit niet want dat zijn Engelen naar uw leer, dat als die wel kunnen controleren dat een mens ook geschapen uit niets niet kan? En staat er niet geschreven:

41 En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem.(Mat 5)


En horen niet allen Profetie te zoeken:


1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente.
26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachtte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God(1Kor 14)

dus hoezo spreekt/schrijft u als u spreekt/schrijft niet Profetisch bent En die profetisch is is die dan niet Heilig en die Profetisch is verkrijgt die dan niet Godslof van God?? En geeft God Godslof aan onreine?

Nee niet ik doe onrecht, het is u en de uwen die onrecht doen door niet op een woord te geloven waar uzelf en hen wel aanspraak op doen als u en zij schrijven/spreken en u en zij doen nog meer onrecht om dan niet te controleren zoals het hoort, en u en zij doen onrecht omdat u en zij geen recht hebben om te spreken/schrijven en toch doen terwijl u en zij beweren door te spreken/schrijven dat u zij profetisch zijn en daarmee Heilig terwijl u en zij niet zijn, want die profetsich is Openbaart EN VERKLAART/ONDERRICHT/AANTONEN en geen één van u kan AANTONEN dat waar ik Schrijf/Spreek hier op Vaak niet Profetisch en daarmee Heilig Ben! Alles Waarover ik hier Schrijf TOON ik AAN, ALLES, ik loop die twee mijl ook voor u ook nu weer, Ook Nu Ga ik Naar Het Godsgericht, De Tuin Van Eden En De Hemel en Laat u Zien dat er geen "haar van een kale kikker" tussen te krijgen is in Het Openbaring/Onderricht/Aantonen. Ook Nu Heb ik De Liefde En De Regels Der Wellevendheid Volbracht, Ook Nu Heb ik Volmaakt Onderzoek Gedaan! Het is uw christelijke plicht naar de Liefde en De Regels Der Wellevendheid mij Op Het Geschreven Woord te geloven en zelf Volmaakt Onderzoek te doen en Profetisch Aan Te Tonen Dat ik Niet Profetisch en daarmee Niet Heilig ben! Zolang de Genade Tijd Duurt, Is de Tijd Om en u gaat niet en u gelooft niet dan Ga ik Nog een Keer en dan Kom ik Direct Met Jezus en dan wordt het Buigen of Barsten want dat is mijn Plicht, dat als u niet wilt Luisteren en de Genade Tijd Is Om Om u Te Binden aan uw kwaad want anders maak ik mij schuldig aan kwaad goed heten en kwaad de vrijheid geven! Het Is Loon Naar Werken Voor Iedereen/iedereen, Naar Iedereen/iedereen! Die kwaad doet Geeft Geen Gods Recht En Gerecht Loon Naar Werken en verleidt en die verleidt, dreigt! Die Goed doet, die geeft Gods Recht en Gerecht Loon Naar Werken, ook Genade Waar Genade Hoort Te Zijn, verleidt niet en dreigt niet.

Geen van u TOONT AAN zoals het Hoort, Geen van u houdt zich aan uw eigen leer die u wel anderen voorhoudt dat als enige Profetischen ONDERRICHT Horen te geven zoals in uw eigen H.Schrift Staat, u noemt zich apostolisch en u maakt de apostelen voor leugenaar UIT zonder HEILIG EN PROFETISCH AAN TE TONEN Dat zij ZIJN en ik Daarentegen Toon Aan Als hun woorden anders verstaan horen te worden als naar het hedendaagse Nederlands en verstaan blijkt dat het in in overeenstemming is met De Volmaakt Liefde, Volmaakte Wet en de Profeten, Gods Maat, Volmaakte Vrije Wil En Keuze, Volmaakte Trouw, Loon Naar Werken, Gods Recht En Gerecht, Tijd, En Wie "De Schepping Oorspronkelijk" Was en Deels Nog Steeds Is!

Dus hoezo Openbaar Ik Niet En Niet Genoeg:

Daarom zeg ik dat ik maar bedoel dat er mij slechts een vraag rest: wanneer kwam je tot de ontdekking dat jij jezelf eerst heilig moest verklaren? Zou je daar eens wat uitgebreider en zo mogelijk nog dieper op in kunnen gaan zodat alle misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd?

als er misverstaan is hoezo komt dat door mij? Is het niet zo dat men eerst de fout bij zichzelf zoekt want zegt niet verstaan niet dat men zondig is? Want als men Vol Heilig is Heeft men dan niet Vol de H.Geest en als men Vol De H.Geest heeft is er dan misverstaan? Verstaat de H.Geest dan ooit verkeerd? En als men Vol van de H.Geest is zijn der dan nog ergens sluiers?

Nee u en de uwen haten levende Profetischen en Heiligen want dat betekent dat u moet zwijgen en uw stoel als leraar moeten opgeven, ja ten onrechte in bezit hebben gekregen, dat u en de uwen niet waarlijk nederig zijn en jullie Echte Profetische Leraren uit het Midden Bij Jezus verbannen, dat u en de uwen verkrachten en vermoorden en heb ik dat niet Geschreven over ju en de uwen, dat u en de uwen kinderverkrachters zijn omdat jullie Hen niet als Leraar willen hebben en jullie hen voor onwetende leugenaars uitmaken?

het is precies zoals God Tegen mij Zegt over u en de uwen, Precies zoals God tegen de Psalmist Zei in Psalm 82 over u en de uwen! een zelf vervloekte maakt zich van uzelf, zo erg is met jullie, geen greintje oprechte nederigheid, satan's geslijm en geslacht zijn u en de uwen, precies als de farizeeërs en schriftgeleerden die tegen Jezus en diens apostelen opstonden want ja hoezo kan Jezus Gods Zoon zijn en ja hun kunnen "ongeletterden en die niet de H.Schrift bestuderen als zij" kennis van zaken hebben en ja als zij kennis hebben zijn het gnostici! Tot nu toe bent u niet één keer eerlijk oprecht geweest want hoezo kan u beoordelen als u niet Profetisch en Heilig Bent? Dus hoezo zegt u niet dat u Bent en doet toch? U zegt dat u geen elektricien bent en ook dat u de school om elektricien te worden doorlopen heeft toch doet u alsof u over elektriciteit kan leren, zo is het ook met uw vragen en beweringen. U zegt dat ik misverstanden oproep dan met u de profetenschool doorlopen hebben en Profetisch en daarmee Heilig zijn en u heeft niet en beweert toch> huichelaars doen als u, leugenaars ook, verkrachters en moordenaars ook! Is dat effe van de pot gerukt dat iemand anders u Schrijft dat u allemaal zo is als Die Schrijft En Van God te Horen Heeft Gekregen! Wel als u niet om en in en bekeert krijgt u ook allemaal waar ik Ook Over Geschreven Heb! En Die Heb Ik Echt Niet Uit mijn duim gezogen zoals u! Uw "katholieke" kerk, ja alle christelijke kerken die niet voldoen aan waarlijke nederigheid, de regels der wellevendheid en volmaakt onderzoek worden uit het Heilige der Heilige, Het Heilige En Het Voorhof verwijdert. Satan leren ze, satan wordt hun deel: die denkt te hebben en niet heeft wordt u afgenomen en die u denkt niet te hebben en heeft krijgt u! En niet ik haat u want had ik u gehaat had ik u niet gewaarschuwd, dan had ik u lekker in us sop laten gaar koken en verheugd dat u vervloekt ben en het doet mijn bijzonder veel pijn en verdriet dat u en de uwen zo leren en handelen!


Posted By: Vrager

Posted On: 3 days ago
Views: 142
@HG

Dus als ik het goed begrijp bedoel je te zeggen dat geen mens kan zeggen ik ben Heilig tenzij die in God Is En Verblijft Met God, Godgelijk En Niet Anders Verkondigt/Spreekt/Schrijft Zoals God, Met God Beide Godgelijk. Vol Heilig is niet als enige Overal Geheel Heilig, Vol Heilig Is Ook Als De Mens/Natuur Over één Godszaak Volmaakt Godgelijk God Met God Over Die Ene Godzaak Verkondigt/Spreekt/Schrijft. Het Gaat Dan Niet Als Eerste of een Mens/Natuur Overal Volmaakt Godgelijk Heilig Is, Het Gaat Als Eerste Of de Mens/Natuur Over Eén Godzaak Volmaakt Heilig Is en Als Tweede Niet Minder Belangrijk Hoeveel Die Geheiligd Is Over alle Andere Godszaken. Een Mens/Natuur Is Pas Geheel Vol Heilig In Alles Als Die Geheel Is Teruggekeerd Naar En In de Tuin van Eden En Daar Geheel verblijft gedurende het leven op aarde, Of Na Diens leven op aarde Is Teruggekeerd Naar En In De Hemel. Bij Die gedurende het leven Geheel Zijn Teruggekeerd In De Tuin Van Eden blijft geen lichaam van menselijk vlees en bloed Achter op aarde als die afscheid neemt van diens leven op aarde en Naar en In De Hemel Gaat! Een Mens Is Ook Vol Heilig Voor Die Godszaak Als die Voor Die Godszaak In De Tuin van Eden Terugkeert En Verblijft! Het Heet Dan In Diens Deel Vol Heilig! Zodat ieder is geen mens meer Daar Waar Die Volmaakt Heilig Is, Die Is Godgelijk. mens is ontstaan uit Volmaakten Godgelijk( de laatste twee) die de zonde van Goed en kwaad deden in de Tuin van Eden. Het is toch zwaar verdrietig dat u als christen De Wet En De Profeten niet kent die zegt dat als enige soortgelijk kan uitboeten naar gelijke maat, dan Christus in diens Mensdeel niet minder dan Godgelijk zijn want anders is er geen Volmaakte Eén tussen het Deel van de H.Geest en Van die de mens Maria Noemt. Is dan een dulden, geen Volmaakte Eénheid! En zo Is het ook met de Hemel. is Die Niet Godgelijk Kan God daar nooit Volmaakt Onversluierd Wonenen is er ook geen Volmaakte Eénheid met de Hemel een God. Dat zegt De Wet En de Profeten en de Wet en de Profeten is geen magie, en God doet ook geen magie en die niet uit God Geboren is kan nooit tot Godgelijk verheven worden, en ook nooit Godgelijk verstaan, dan als u geschapen bent uit niets, hoe weet u dan dat God bestaat? Omdat er één is die het zegt dat die is terwijl u blind bent? Of dat God van Diens Goddelijke Maat verandert? Dan hoezo is de zonde tegend e H.Geest onvergeefbaar? Als God de Mens die nooit Godgelijk was kan verheffen tot Godgelijk door Diens Eeuwig en Overal Geldende Maat af te wijken kan die ook van onvergeefbaar afwijken en God kan niet en dat kan als enige als Die men Mens noemt Al in den beginnen Godgelijk was want dan is men uit God Geboren en kent men God gelijk God: Been uit Mijn Been! Daarom van Stof Zijt Gij, Tot Stof Zult Gij Wederkeren en dat de Mens Godgelijk was kan men lezen in Pslam 82: waarin de vertaler verandert Goden in goden en Zonen in zonen, want hoezo is men een Zoon van de Allerhoogste en geen God Maakt God Kinderen Minder dan Godzelf, Heeft God niet Volmaakt Lief en Geeft Volmaakte Liefde niet Alles Van Zichzelf? Want
Ook u als u ter biecht gaat, gaat er van uit dat de Biechtvader Geheel Heilig antwoordt en het antwoordt geheel lief te hebben door voor geheel waar te houden tot het tegendeel is bewezen en dat geldt niet als enige voor de Biechtvader, het geldt naar de regels der wellevendheid voor iedereen want als enige zo verblijft men gepast nederig en kan van iedereen leren. Pas als de mens de regels der wellevendheid volgt en vervuld, verblijft men in de juiste nederigheid want men gaat er vanuit dat men minder is dan de ander en dat men naar de liefde gehoorzaamheid verschuldigd is, zo houdt men diens geest in de hel en wacht op Het Antwoord van God naar Volmaakt Liefhebben en Volmaakt Onderzoek Tot dat Christus Volmaakt Verschijnt. Zo zeggen grote Heiligen. En zo Christus ook!
Jaja.... Dat is allemaal zeer overtuigend. Je haalt me de woorden uit de mond zogezegd bij wijze van spreken bedoel ik. Daarom zeg ik dat ik maar bedoel dat er mij slechts een vraag rest: wanneer kwam je tot de ontdekking dat jij jezelf eerst heilig moest verlaren? Zou je daar eens wat uitgebreider en zo mogelijk nog dieper op in kunnen gaan zodat alle misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 146
@Vrager

ieder is geen mens meer Daar Waar Die Volmaakt Heilig Is, Die Is Godgelijk. mens is ontstaan uit Volmaakten Godgelijk( de laatste twee) die de zonde van Goed en kwaad deden in de Tuin van Eden. Het is toch zwaar verdrietig dat u als christen De Wet En De Profeten niet kent die zegt dat als enige soortgelijk kan uitboeten naar gelijke maat, dan Christus in diens Mensdeel niet minder dan Godgelijk zijn want anders is er geen Volmaakte Eén tussen het Deel van de H.Geest en Van die de mens Maria Noemt. Is dan een dulden, geen Volmaakte Eénheid! En zo Is het ook met de Hemel. is Die Niet Godgelijk Kan God daar nooit Volmaakt Onversluierd Wonenen is er ook geen Volmaakte Eénheid met de Hemel een God. Dat zegt De Wet En de Profeten en de Wet en de Profeten is geen magie, en God doet ook geen magie en die niet uit God Geboren is kan nooit tot Godgelijk verheven worden, en ook nooit Godgelijk verstaan, dan als u geschapen bent uit niets, hoe weet u dan dat God bestaat? Omdat er één is die het zegt dat die is terwijl u blind bent? Of dat God van Diens Goddelijke Maat verandert? Dan hoezo is de zonde tegend e H.Geest onvergeefbaar? Als God de Mens die nooit Godgelijk was kan verheffen tot Godgelijk door Diens Eeuwig en Overal Geldende Maat af te wijken kan die ook van onvergeefbaar afwijken en God kan niet en dat kan als enige als Die men Mens noemt Al in den beginnen Godgelijk was want dan is men uit God Geboren en kent men God gelijk God: Been uit Mijn Been! Daarom van Stof Zijt Gij, Tot Stof Zult Gij Wederkeren en dat de Mens Godgelijk was kan men lezen in Pslam 82:

1 Een psalm van Asaf. In de godenschare, onwrikbaar, staat God, houdt temidden der goden het recht hoog. 2 Hoe lang nog richt gij in onrecht, verleent gij de bozen uw gunst? 3 Geef de schamele recht en de wees, bescherm wie gering en berooid is, 4 geef wie arm is en honger lijdt uitkomst, ontruk hem aan de greep van wie kwaad wil. 5 Geen besef is er meer en geen oordeel: in duisternis wandelen zij om. Alom wankelt de grondslag der aarde. 6 Ik was het die sprak: 'gij zijt goden, Zonen des Allerhoogsten gij allen.' 7 Toch - de dood van elk mens zult gij sterven: zogoed als een vorst valt valt gij. 8 Verrijs, o God, richt de aarde: Gij die rechtmatig bezit alle volken.

de vertaler verandert Goden in goden en Zonen in zonen, want hoezo is men een Zoon van de Allerhoogste en geen God Maakt God Kinderen Minder dan Godzelf, Heeft God niet Volmaakt Lief en Geeft Volmaakte Liefde niet Alles Van Zichzelf?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 147
@Vrager

aanvulling vorige bijdrage

Ook u als u ter biecht gaat, gaat er van uit dat de Biechtvader Geheel Heilig antwoordt en het antwoordt geheel lief te hebben door voor geheel waar te houden tot het tegendeel is bewezen en dat geldt niet als enige voor de Biechtvader, het geldt naar de regels der wellevendheid voor iedereen want als enige zo verblijft men gepast nederig en kan van iedereen leren. Pas als de mens de regels der wellevendheid volgt en vervuld, verblijft men in de juiste nederigheid want men gaat er vanuit dat men minder is dan de ander en dat men naar de liefde gehoorzaamheid verschuldigd is, zo houdt men diens geest in de hel en wacht op Het Antwoord van God naar Volmaakt Liefhebben en Volmaakt Onderzoek Tot dat Christus Volmaakt Verschijnt. Zo zeggen grote Heiligen. En zo Christus ook!Posted By: Vrager

Posted On: 3 days ago
Views: 155
@HG

Je bedoelt dus dat je een mens bent?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 158
@Vrager

geen mens kan zeggen ik ben Heilig tenzij die in God Is En Verblijft Met God, Godgelijk En Niet Anders Verkondigt/Spreekt/Schrijft Zoals God, Met God Beide Godgelijk. Vol Heilig is niet als enige Overal Geheel Heilig, Vol Heilig Is Ook Als De Mens/Natuur Over één Godszaak Volmaakt Godgelijk God Met God Over Die Ene Godzaak Verkondigt/Spreekt/Schrijft. Het Gaat Dan Niet Als Eerste of een Mens/Natuur Overal Volmaakt Godgelijk Heilig Is, Het Gaat Als Eerste Of de Mens/Natuur Over Eén Godzaak Volmaakt Heilig Is en Als Tweede Niet Minder Belangrijk Hoeveel Die Geheiligd Is Over alle Andere Godszaken. Een Mens/Natuur Is Pas Geheel Vol Heilig In Alles Als Die Geheel Is Teruggekeerd Naar En In de Tuin van Eden En Daar Geheel verblijft gedurende het leven op aarde, Of Na Diens leven op aarde Is Teruggekeerd Naar En In De Hemel. Bij Die gedurende het leven Geheel Zijn Teruggekeerd In De Tuin Van Eden blijft geen lichaam van menselijk vlees en bloed Achter op aarde als die afscheid neemt van diens leven op aarde en Naar en In De Hemel Gaat! Een Mens Is Ook Vol Heilig Voor Die Godszaak Als die Voor Die Godszaak In De Tuin van Eden Terugkeert En Verblijft! Het Heet Dan In Diens Deel Vol Heilig!

Heiligverklaring is dus niet als enige over doden na diens leven op aarde, Veel Belangrijker Is Heilig verklaring Gedurende het leven op aarde opdat men dan Gelijk Kan Leren, Verstaan en Gelijkvolgen! dat men niet wacht tot na het leven op aarde, nog wacht tot Alles Overal Vol Heilig Is: een kathedraal wordt ook steen voor steen gebouwd en niet in één keer, al moet men ook niet vergeten en uit het oog verliezen dat het in één keer Kan want God Is Almachtig, als de Mens en Natuur in één keer zou willen als God Wilt Zonder enig Verschil Is Het Ook In Eén Keer Mogelijk!

Een Mens/Natuur die niet met God, Godgelijk heilig Verklaard Ontkent Diens Oorsprong Zoals De Mens En Natuur In De 7e Kamer Van De Ziel In de Tuin Van Eden Was en Is, Zolang Die der Zonde Tegen De H.Geest Niet Heeft Begaan! Iemand Die De Zonde tegen de H.Geest Heeft Begaan Kan Nooit Meer Vol Heilig Worden want Die Heeft Alles Zoals God Is Inzichzelf Vermoord En Daarmee Ook Diens Goddelijke Ik, Daarom Is De Zonde Tegen de H.Geest Voor Eeuwig En Overal Altijd Onomkeerbaar En Onvergefelijk


Posted By: Vrager

Posted On: 4 days ago
Views: 164
HG

Ik wacht nog even op uw uitleg hoe u uzelf heeft heiligverklaard. Dan kan iedereen nog duidelijker zien hoe krom en ziek u denkt.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 166
@vrager

verklaar jij niet dat je de waarheid schrijft? Want zo niet waarom lieg je dan? En zo niet hoe kan je de waarheid schrijven zonder heilig te zijn? Kan je nog eens zien hoe krom en ziek jij denkt


Posted By: Opmerker 2

Posted On: 5 days ago
Views: 198
Het been van E.M.

Zat er een dar op je been? Weet je zeker dat het niet die kloothommel van HG was?. En heeft hij je gestoken? Het lijkt er wel op. Laat er even door een terzake kundig iemand naar kijken.


Posted By: E.M.

Posted On: 5 days ago
Views: 211
Opmerker 2

Ik haalde alleen aan dat gene j
U geschreven heeft .


Posted By: Vrager

Posted On: 5 days ago
Views: 215
@E.M.

Misschien eerst even nalezen wat je schrijft en daarna op Submit Comment klikken?
Het is maar een idee!


Posted By: E.M.

Posted On: 5 days ago
Views: 217
Zielig

Opmerker!

Dat je , je eigen fouten niet ziet en van een ander wel

Zielig mens ben jij .


Posted By: Vrager

Posted On: 5 days ago
Views: 219
@E.M.

Is dat nou niet lastig lopen met een dar aan je been?
En fietsen in de schaduw? Hoe bevalt dat?
Eneh... heb jij jezelf al heilige verklaard, net zoals Henk G.? Dat lijkt me wel handig!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 222
@Opmerker 2

elke intelligentie die niet Godgelijk is, is artificial intelligence want het is kunstmatig, net zoals cultuur kunstmatig is want het is door mensen gemaakt, Waarlijke Intelligentie doet niet aan kunsten en ook niet aan cultuur want ware Godsdienst is geen cult. Dus ook uw christelijke cultuur is mede ook een kunst en daarmee mede artificial en heeft Heiliging nodig! En Heiliging kan men als enige verkrijgen als men zich nederig verhoudt en weet dat het deels kunstmatig is en op weg begeeft naar zonder kunsten:

48 Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.(Mat 5)

en:

HET NIEUWE GEBOD
31 Na diens vertrek zeide Jezus: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. 32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. 33 Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo zeg Ik het thans tot u. 34 Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. (Joh 13)

Daarom zegt Jezus tegen zijn apostelen:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

17 Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar: “Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? en: Ik ga heen naar de Vader? 18 Zij vroegen dus: “Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij begrijpen niet wat Hij zegt.” 19 Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: “Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21 Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam(John 16)

daarom zegt Jezus tegen Maria Magdalena:

17 Toen sprak Jezus: “Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.”(John 20)

In de tijd dat de apostelen en Maria Magdalena met Jezus optrokken hebben zij niet anders gezien dan deels verbeelde(kunstmatige) waarheid. En Jezus wijst hen er op dat ze die verbeelding moeten loslaten en opzoek moeten gaan naar de Geheel Onverbeelde Hemelse Verschijning van Christus. Zij moeten dus niet blijven hangen in hun verbeelde denkwijze en door hun verbeelde verschijning van Jezus op aarde moeten loslaten. Ze moeten kun kunstmatige verschijningsvorm loslaten en naar de geheel waarachtige verschijning van Christus opzoek gaan, zij moeten naar de Hemel toe om Christus daar te zoeken!

Nou daar staat u dan met uw artificial oordeel, gemaakt met uw artificial intelligence! en ja dat heb met jokers als u, die de Tuin van Eden, Het Godsgericht En De Hemel niet kunnen vinden gedurende het leven, die oordelen altijd voorbarig en altijd artificial, gelijk het werk van uw handen: artificial robotmatig!


Posted By: E.M.

Posted On: 5 days ago
Views: 225
Opmerker 2

Wat is (dar ) nu aan mijn heen.
Maakt u nooit geen fouten.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws