Total Comments 59479 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Ach ja

Posted On: 9m ago
Views: 2
De Geheel volmaakte Verschijning op dit forum

van de Aldurend zich verduisterende Profetisch Zondigende vrucht van Goed en Kwaad, ook wel H.G. genaamd, verandert en ziet tijdelijk niet (meer).
Dat komt omdat De Hel ook elke Geheel Volmaakte Verschijning ook Aldurend ziet!

Dat laatste klinkt heel aannemelijk omdat Henk als een Ervaringsdeskundige moet worden beschouwd.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 1h ago
Views: 4
@Ach ja


... Ze zijn Geheel Volmaakte waar dan ook en ze zijn altijd Levend en Oprecht! ook die van zijn 7e kamer van zijn Ziel en iedere andere 7 kamer van elke Ziel, die de zonde tegen de H.Geest (nog) niet heeft begaan.

Wees er dus snel bij voor het te laat is!


elke Geheel Volmaakte Verschijning Is Aldurend het is die zondigt met de vrucht van Goed en kwaad die zichzelf verduistert en verandert en tijdelijk niet (meer) ziet. De Hel ziet elke Geheel Volmaakte Verschijning ook Aldurend!


Posted By: Ach ja

Posted On: 4h ago
Views: 14
Hoeveel verschijningen Henk ook krijgt ...

... Ze zijn Geheel Volmaakte waar dan ook en ze zijn altijd Levend en Oprecht! ook die van zijn 7e kamer van zijn Ziel en iedere andere 7 kamer van elke Ziel, die de zonde tegen de H.Geest (nog) niet heeft begaan.

Wees er dus snel bij voor het te laat is!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4h ago
Views: 16
@Ach ja

iedere Geheel Volmaakte Verschijning waar dan ook is altijd Levend en Oprecht! ook die van uw 7e kamer van uw Ziel en iedere andere 7 kamer van elke Ziel, die de zonde tegen de H.Geest (nog) niet heeft begaan


Posted By: Ach ja

Posted On: 5h ago
Views: 18
De Volmaakte Verschijning van Henk

Op dit forum Is Dus Altijd Levend En Oprecht.
Waarvan Akte!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6h ago
Views: 22
@Ach ja

Als ik volmaakt Zonder zonden verschijn is dit nooit zonder Jezus, Naar Hemelse Definitie, Volmaakte Verschijning. Men kan de Hemel niet inkomen zonder Jezus, naar Hemelse Definitie, Volmaakte Verschijning!

u doet weer eens aan verdraaiing en leugen als u schrijft:

Die Gadellaa

Wanneer Henk volmaakt verschijnt op dit forum hebben we verder toch niets meer nodig?


want al doet u het in vraagstelling het is niet Hemels oprecht en nederig want het is niet als enige Geef de keizer dat van de keizer is en aan God God, het is ook dat de keizer aan God geeft Die van God is! Het is dus niet Heb God lief en uw naaste als uzelf, Het is Heb uw naaste Lief zoals God uw naaste en u lief heeft en er is dus geen verschil in liefhebben tussen God en uw naaste want beide, God en uw naaste Zijn uw Naaste en dan hoort men ook nog zichzelf Godgelijk Lief te hebben!

Het daarmee is ook niet:

Die Gadellaa

Wanneer Henk volmaakt verschijnt op dit forum hebben we verder toch niets meer nodig?


U kan niet zonder ieders Volmaakte Verschijning. Als Jezus Volmaakt Verschijnt, Verschijnt niet Jezus als enige, Heel de hemel en Tuin van Eden en alle 7e kamers verschijnen Volmaakt, als ook alle anderen waar die niet volmaakt zijn, ook de hel: Alles Is Openbaar! Jullie met jullie uitsluiten, je kunt niet uitsluiten in Volmaaktheid met Zien. Men Ziet Alles het enige dat uit te sluiten is die de zonde Tegen de H.Geest hebben begaan als niet in de Hemel zijnde en die nog niet in de hel voor eeuwig zijn(Die nog andere zonden(vruchten van Goed en kwaad) begaan dan de zonde tegen de H.Geest(vrucht van geheel kwaad)Posted By: Tja

Posted On: 6h ago
Views: 24
Dat klopt

Henk is EEN en al EEN In Alles.


Posted By: Ach ja

Posted On: 8h ago
Views: 28
Die Gadellaa

Wanneer Henk volmaakt verschijnt op dit forum hebben we verder toch niets meer nodig?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8h ago
Views: 30
@Ach ja

Blij moet u zijn als u Jezus Volmaakt Verschijnen heeft verkregen. Ik ben slechts een stem in de woestijn! en wie was werkelijk blij, die gedoopt werd door Johannes de Dooper of die gedoopt werd door de H.Geest met Jezus?

En zo is het ook nu: Wie is werkelijk blij, die Jezus Volmaakt Verschenen Ziet of die in uw kerk uw jezus aan het kruis ziet? Wie is werkelijk blij die diens zonden vergeven krijgt door Jezus en Diens Volmaakt Verschijnen of die bij uw biechtvader komt? Wie is werkelijk blij u die in de kerk gaat of die in de Hemel Gaat?

Welke vruchten smaken beter die van u of die van Jezus Volmaakt Verschijnen?

U hoort blij te zijn met iedereen die u helpt om Jezus Volmaakt Verschijnen te proeven zoals De Hemel Zelf Smaakt! Jullie zijn jaloers en haatvol omdat jullie vruchten niet Hemels smaken, daarom maken jullie blind, doof, stom en Hemelszintuigloos want uw geloofsvolk zou een weglopen en het geloofsvolk zou jullie geen offers meer brengen! ik wens geen offers van geloofsvolk ik wens zoals Samuel wenst:

22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand - en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?' Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(1Kon 15)

en als men offers zou brengen dit vasten en bidden was en niet anders! Ik wens geen brood en wijn, geen natuur op het altaar, laat men zichzelf als offer opdienen en geen andere slachtoffers aanbieden dan zou men pas offeren als men te offeren heeft zoals het hoort!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8h ago
Views: 31
@Ach ja

Dat heb je met hen die Thomas van Aquino boven Henoch, Mozes, Elia, de ouders van Maria en H.Teresia van Avila zetten! Welk een onbeschoft klootjesvolk zijn jullie!

het is De wet en de Profeten, Die Jezus en Maria en ook elke Vol-Profeet, Zelf Zijn! Jullie zetten Maria, en Vol-Profeten onder Jezus en daarmee dat Jezus de belangrijkste is en dat is niet zo bij De Wet en de Profeten! U moet weten welke betekenis "Zonder zonden" heeft! Zeker is Geheiligd Heilig, al is die in Heilige Maat gelijk, niet gelijk is in Altijd en ook niet in Altijd Zonder zonden! Het is wel zo dat Zonder zonden altijd gelijk is aan Zonder zonden, dus als iemand die gezondigd heeft weer tot algehele volmaaktheid en Zonder zonden is teruggekeerd zoals Henoch, Mozes, Elia, de ouder van Maria en die in de 7e kamer is Tijdelijk teruggekeerd als H.Tersia van Avila toen zij in de 7e kamer was teruggekeerd zijn Christus Gelijk Zonder zonden zijn in en opdat moment van terugkeer in de 7e kamer. In de 7e kamer van de ziel wordt niet meer Geheiligd. men kan er als enige intreden als en waar men Zonder zonden is. Die in alles Zonder zonden zijn geworden laten ook geen lichaam van vlees en bloed achter als zij weggaan/dood gaan van de aarde!

aanvulling

Zij worden geheel weggenomen!

En dat het De Wet en de Profeten is kan men ook zien aan de sleutels van de Hemel. Die sleutels zijn niet als enige in bezit van Jezus, ja Jezus naar Hemelse definitie, en die betekent ook EN DE Profeten! Niet als enige in geheiligde vorm, ook in Volmaakt Zonder zonden Heilige Vorm want anders zouden de apostelen, biechtvaders en andere naasten nooit de sleutels kunnen hebben om zonden te vergeven dat ze in de Hemel ook vergeven zijn, ja zelfs een gewone naaste kan zonden vergeven die door de Hemel vergeven worden want iedereen, die zonder de Zonde tegen de H.Geest, verwekt is, komt als Vol-Priester en Vol-Profeet op aarde, en in Volmaakt Zonder zonden Heilige Vorm zou het vergeven van de 7e kamer van de ziel ook niet Hemels geldig zijn!

Hoe blind jullie wel niet zijn en zeggen te zien en dit , Die zo belangrijk is, niet willen weten! Want hoe kan je over een Vreugdevolle Boodschap spreken als je niet weet wie er te redden is en wie niet en hoe te redden en hoe niet! Jullie gaan vissen zonder het Hemelse Net maar met jullie eigen net, net zoals Petrus en dan denken jullie dat jullie met het geheiligde net alles vangen, je komt met uw geheiligd net niet het voorgeborchte in en ook niet in de 7e kamer van de ander! Als enige Zonder zonden Net! kan Zo! En uw geheiligd net helemaal niet omdat u ontkent wie Maria, Hemelingen, Vol-Profeten, de Mens, Natuur, in de Tuin van Eden, en er buiten mens en natuur en satan en demonen werkelijk Zijn!

Jullie zijn zo blind en eigenwijs dat jullie niet eens weten hoe ziek jullie zijn! naakt vol zweren en arm als de keizer zijn jullie met jullie jezus


Posted By: Ach ja

Posted On: 8h ago
Views: 32
Die Gadellaa

Wat zijn we toch blij met jouw levende verschijning op dit forum!
Zo profetisch en geheel volgens de wet en de profeten!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8h ago
Views: 34
@Ach ja

Dat heb je met hen die Thomas van Aquino boven Henoch, Mozes, Elia, de ouders van Maria en H.Teresia van Avila zetten! Welk een onbeschoft klootjesvolk zijn jullie!

het is De wet en de Profeten, Die Jezus en Maria en ook elke Vol-Profeet, Zelf Zijn! Jullie zetten Maria, en Vol-Profeten onder Jezus en daarmee dat Jezus de belangrijkste is en dat is niet zo bij De Wet en de Profeten! U moet weten welke betekenis "Zonder zonden" heeft! Zeker is Geheiligd Heilig, al is die in Heilige Maat gelijk, niet gelijk is in Altijd en ook niet in Altijd Zonder zonden! Het is wel zo dat Zonder zonden altijd gelijk is aan Zonder zonden, dus als iemand die gezondigd heeft weer tot algehele volmaaktheid en Zonder zonden is teruggekeerd zoals Henoch, Mozes, Elia, de ouder van Maria en die in de 7e kamer is Tijdelijk teruggekeerd als H.Tersia van Avila toen zij in de 7e kamer was teruggekeerd zijn Christus Gelijk Zonder zonden zijn in en opdat moment van terugkeer in de 7e kamer. In de 7e kamer van de ziel wordt niet meer Geheiligd. men kan er als enige intreden als en waar men Zonder zonden is. Die in alles Zonder zonden zijn geworden laten ook geen lichaam van vlees en bloed achter als zij weggaan/dood gaan van de aarde!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 9h ago
Views: 35
@Ach ja

Dus zelfs kwaden als Hitler en Stalin kunnen nog de Hemel in gaan en zelfs in de Hemel zijn!>/b>

mensen als u willen het voorgeborchte en de zonde tegen de H.Geest niet kennen, waar die zitten die na Jesus opstaan uit de doden daar terecht gekomen zijn omdat ze de De Hemel niet hebben kunnen vinden en Jezus en Maria niet kennen zoals het hoort en de zonde tegen de H.Geest niet hebben begaan.

Daarom komen er ook Twee Profeten die dezelfde Weg zullen gaan als Jezus en Maria en Gelijke Tijd zullen Profeteren want De wet end e Profeten krijgt Diens Beslag op Twee Volmaakten en Volmaakte Getuigenissen Met Jezus en Maria Volmaakt Verschijnen en die Hen Volmaakt Aannemen zullen meegaan naar de Hemel! Daarna is er geen Voorgeborchte en Vagevuur meer! hel en Vagevuur komen ten tijde van de anti-christ en de Profetenschool van de twee Profeten op aarde! Het wordt een tijd erger dan de tijd van Noah want die kon zijn vrouw, kinderen en hun vrouwen nog redden:

12 Het woord van Jahwe werd tot mij gericht: 13 Mensenkind, als een land tegen Mij gezondigd heeft en Mij ontrouw is geworden, dan strek Ik mijn hand ertegen uit, breek er de broodstok en roei er mensen en dieren uit. 14 Als in dat land deze drie mannen zouden wonen: Noach, Daniël en Job, dan zou hun gerechtigheid slechts henzelf redden, luidt de godsspraak van Jahwe de Heer. 15 Laat Ik wilde dieren op dat land los, waardoor het ontvolkt en verlaten wordt, omdat uit vrees voor de dieren niemand er nog doorheen trekt, 16 en die drie mannen zouden daar wonen: zo waar Ik leef, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden, spreekt Jahwe de Heer; alleen zijzelf zouden worden gered, maar het land zou een woestenij worden. 17 Ontbied Ik het zwaard tegen dat land en beveel Ik het er doorheen te trekken, en roei Ik er mensen en dieren uit, 18 en die drie mannen zouden er wonen; zo waar Ik leef, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden, spreekt Jahwe de Heer; alleen zijzelf zou den worden gered. 19 Laat ik in dat land de pest uitbreken en koel Ik mijn woede door er bloed te vergieten en er mensen en dieren uit te roeien, 20 en Noach, Daniël en Job zouden er wonen: zo waar Ik leef, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden, spreekt Jahwe de Heer; hun gerechtigheid zou alleen henzelf redden. 21 Maar, spreekt Jahwe de Heer, al zend Ik ook mijn vier ergste straffen: het zwaard, de hongersnood, de wilde dieren en de pest op Jeruzalem af om er mensen en dieren uit te roeien, 22 dan zullen een aantal mannen en vrouwen overblijven; zij zullen de stad uitgevoerd worden en bij u terechtkomen. Als ge dan verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult ge berusten in het onheil dat Ik over Jeruzalem heb doen komen, in al het leed dat Ik over de stad gebracht heb. 23 Zij zullen u doen berusten. Als ge verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult ge er vrede mee hebben en erkennen dat Ik dat alles niet zonder reden gedaan heb, spreekt Jahwe de Heer.(Ezechiel 14)

als die tijd op aarde komt hoe denkt u dat het door de Hel heen komen is als u sterft? Dacht u dat die minder erg is? En zeker Gods Genade is ook aanwezig echter niet zoals u denkt dat je op: "Heer ik geloof", zoals u uitspreekt en gelooft, en ook niet op uw: spreek slechts EEN WOORD en mijn ziel zal gezond worden en ook niet met uw Geheiligde Communie, er komt want dan was u er al Geweest!

Daarom bent u dwaas want u Onderzoekt niet zoals het Hoort en in en omkeert zoals Het Hoort! U en de uwen denken dat als je maar gelooft zoals u dat je er dan mee in de Hemel komt terwijl u Hedendaagse Volle Profetie aan uw laars kunt lappen! Dat heb je met hen die Thomas van Aquino boven Henoch, Mozes, Elia, de ouders van Maria en H.Teresia van Avila zetten! Welk een onbeschoft klootjesvolk zijn jullie!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 9h ago
Views: 37
@Ach ja

nee ik ben niet bang dat u en de uwen niet zullen verstaan, uw en hun 7e kamer van de Ziel verstaat alles, is Gods Genade voor iedereen Groot genoeg om verstaan mogelijk te maken. Als stenen, zuigelingen en kinderen kunnen verstaan, kunnen volwassen ook verstaan, zelfs de Hel verstaat alles, want God wil dat allen, die de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan, in de Hemel komen en God doet alles openbaar want God is geen God van duisternis, God is een God van Licht!

Het is aan de mens en natuur en hel, zelf of ze willen aanvaarden of niet!

Het is dus niet zo dat u niet verstaat hetgeen ik schrijf, het gaat om of u wilt aanvaarden of niet, of u wilt controleren zoals het hoort of niet! Daarom schrijf ik ook dat religie Volmaakte Wetenschap is en hoort te zijn en dat Godsbewijs altijd Onweerlegbaar, Onontkenbaar Bewezen Bewijs Is! Iedereen krijgt de maximale mogelijkheid en de zonde tegen de H.Geest kan pas begaan worden en wordt als enige pas op de drempel van de Hemel begaan!
Dus zelfs kwaden als Hitler en Stalin kunnen nog de Hemel in gaan en zelfs in de Hemel zijn!


Het is slechts pijnlijk hoe eigenwijs u en de uwen zijn in uw en hun afwijzing werkelijk te onderzoeken zoals het hoort en zo weinig weten en doen alsof ze zeker weten en niet zo is! Pijnlijk hoe u verkracht en dood en slecht zelfonderzoek doet en anderen misleidt in uw "zogenaamd goed" willen doen.

Het zij zo, tijdelijk. De dag komt dat de Twee Profeten opstaan en die dag is dichtbij en men niet meer kan ontkennen zonder directe consequenties. En daarna de anti-christ en de Profetenschool van de Twee Profeten waar het ook niet meer zonder directe consequenties is en als laatste De Laatste Dag des Oordeels, dan krijgen zij die ontkennen hun loon van ontkennen thuis, dat zal het mogelijk dan leren, niet Goedschiks dan kwaadschiks. ook satan en de demonen ging vrijwillig door de knieen ook al konden ze nooit meer terugkeren in de Hemel! Geen kan zeggen: Heer had het ons verteld, wij waren in en omgekeerd!

Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 57
Die Gadellaa

Ben je ook bang dat we je niet begrijpen?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 59
@Ach ja

- een Vol-Profetische
- heeft schone ogen en kan zuiver zien en beoordelen!

volgens de H.Schrift bij monde van Jezus, Johannes en Paulus

- Jezus Verschijnt aan hem volmaakt.

Jezus verschijnt aan iedereen volmaakt in de 7e kamer van de ziel en die Die Weet Te Vinden Ziet Jezus ook Zo dat zegt H.Teresia van Avila uw eigen kerklerares

- Hij onderzoekt zijn eigen geweten. Anderen doen dat niet.

geen een onderzoekt diens geweten zoals het hoort totdat die Jezus Volmaakt verschijnen weet te verkrijgen pas dan zijn alle dwalingen voorbij!

- zegt dat hij geen angst heeft

Die Jezus Volmaakt verschijnen kent en doet Jezus Wil hoeft niet bang te zijn want die leeft in de hel gedurende diens leven met Jezus Volmaakt Verschijnen zelf in hem/haar, Staat er niet geschreven:

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam; (John 16)

- spreekt altijd de volle waarheid

Die Jezus Volmaakt verschijnen kent en zo Spreekt als Jezus spreekt altijd Godsgelijk De Volle Waarheid

- heeft geen angst en scheldt niet

Die zo spreekt als Jezus met Jezus Volmaakt verschijnen scheldt nooit en heeft geen angst


- hij zou anderen het liefst voor het 'godsgericht' willen slepen, en voor hun fouten laten betalen want ...

U liegt want waarom zou ik u vragen naar Jezus volmaakt verschijnen te gaan opdat u zelf Vol-Profetisch wordt? Omdat ik u geen vagevuur noch verloren gaan en wens dat u ongeluk kunt voorkomen!


Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 60
Dat wisten we al

Daarom:
Ach ja ... die Gadellaa.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 61
@Ach ja

wie van u kent Jezus Volmaakt Verschijnen? Wie onderzoekt diens geweten tot aan Die Enige Over Volmaakte Verschijning? Wie van jullie leert zo te doen? Wie eerst Profeten zoals het hoort door zelf zo te worden?

GEEN EEN!

Jullie doen aan heiligenverering en bouwen mooie graftomben en geen een raakt het werk van een heilige aan! Mooie woorden geen inhoud, lege vaten zijn jullie want dan kunnen jullie het hardst geluid voortbrengen want die het hardst schreeuwt heeft het meeste succes zoals op de markt!

nergens schrijf ik: volg mij, ik vraag het minste waar een mens recht op heeft; Liefdevol gepast wantrouwend onderzoek zoals de H.Schrift bij monde van Jezus, Johannes en Paulus voorschrijven en hoe doen jullie? Niks van Die Werken! Niks geen Regels der Wellevendheid, Niks naar Jezus Volmaakt Verschijnen opgaan en wachten tot alles openbaar is, niks, niks, niks, slechts jullie eigen inquisitie jullie eigen meet methode en maatstaven, jullie traditie, leer en werken die geen wonder zelf kan halen! Nee jullie volgen niet eens de weg van jullie heiligen! Wat een klootjesvolk zijn jullie en maar blèren en schreeuwen, liegen en bedriegen en teksten totaal uit Gods Verband rukken, want ja wie kan jullie op je vingers tikken en vastzetten? Daarom wee u en de uwen, de dag komt dat u uit Christus Kerk weggehaald worden door satan zelf want Christus Bescherming, Tijd van Genade is over want de Berscherming wordt opgeheven omdat voor u geldt mene, tekel urfasin en toch stenen hebt gegooid!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 62
@Ach ja

aan wie veel gegeven is wordt veel gevraagd en iedereen is iedereens broeder en zusters hoeder, want iedereen hoort vol-profetisch te zijn!

U heet totaal geen besef welke en hoe God verantwoording vraagt aan iedereen en al helemaal niet aan wie veel gegeven is en ik heb heel, heel, heel veel gekregen en Die men van God krijgt is niet voor die mens alleen en ook niet als enige, die 5 talenten gekregen heeft heeft meer verantwoording af te leggen dan die 3 en 1 talent gekregen heeft en toch leggen allen volmaakte verantwoording af! Die 1 had gekregen had alle talenten moeten verzamelen net als die drie en 5 ook, verdubbelen is niet genoeg naar verantwoording! Jullie kennen de pijn van een heilige niet die valt, jullie weten niet hoeveel pijn het kost om heilig te worden, niet hoeveel pijn een pastoor van Ars had te dragen om één ziel te redden! Jullie wannen je gered en jullie weten niet eens waar jullie zijn! Jullie hebben de hel nooit naakt meegemaakt jullie kennen de weg er door heen niet, jullie kennen het verkeerd lopen niet, jullie kennen het wachten op Jezus Volmaakte Verschijnen niet en jullie kennen ook de vreugde niet van Vinden, en Verkrijgen! Jullie zijn lauw en kwaadaardig en jullie denken warm en goedaardig te zijn. Een goedaardige volgt de regels der wellevendheid en wil Jezus Volmaakt Verschijnen nu al beleven, niet na diens doods! Doe zoekt en houdt niet op met zoeken tot die gevonden heeft en jullie zijn allemaal jaloers op die de schat vindt want het is bij jullie als de hoofdprijs van de lotto, alsof Gods Genade een balletje is in de ballentrommel! Joker het is loon naar werken! Jullie denken dat een wonder zomaar plaats vindt want jullie weten niet hoe en waar en wanneer die plaatsvind en hebben jullie jezelf en kinderen wijsgemaakt dat God boven elk verstaan is want als het niet zo zou zijn dan moeten jullie bekennen dat jullie niet zomaar onnutte knechten zijn, nee jullie zijn kwaadaardig omdat jullie voorgelogen hebben om maar niet zelf aan het werk te moeten gaan!

Jullie zijn net als de wereldregeerders als bij hun onrecht aan de kaak gesteld wordt is het een nestbevuiler! en dan proberen jullie alles, net zoals hen om tegen te werken en te ruineren/excommuniceren met jullie rechters die aan jullie regels gebonden zijn of zij verliezen ook hun baan!
Kijk ik ben niet bang om de woestijn in gejaagd te worden, en alles afgenomen te worden, is mij eerder aangedaan, ja doe het het zou voor mij een reden te eerder zijn om naar God te gaan en als ik dan Verkrijg kom ik met God terug, dan heb ik een LEGER Die nergens Diens vergelijk heeft! Dan zal u weten te vrezen echt weten te vrezen!
Nu ben ik nu nog slechts een Stem in de woestijn. Ik ben geen Johannes de Dooper, dan ik ga verder dan Johannes de Dooper, ik ga zover als Mozes ging, VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT en dan zullen we Zien! Arme die u bent! Dan zal u ECHT weten! Ik ben uit de woestijn gekomen om jullie te waarschuwen, niet omdat ik haat, omdat ik lief heb, ik deel jullie alles mede nergens heb ik achter gehouden, was ik kwaad aardig geweest had ik de Weg naar de Raad Der Engelen en het dubbel eerst geboorterecht in het duister gehouden en heb niet gedaan opdat jullie zelf Jezus Vinden zoals Jezus in de Hemel Is! Dat jullie Vol-Profetisch worden! En verder wacht ik in vasten en bidden! Ik heb geen angst voor de dood ook niet voor sterven want mij is Zien gegeven en als ik ben zal sterven en ik heb mijn woord aan Jezus gegeven dat ik zal verkondigen mijn hele leven lang, daarvoor heb ik Bescherming Gekregen! Beter een Stem in de woestijn dan een leven zoals jullie!


Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 64
Daar gaan we weer

HG is
- een Vol-Profetische
- heeft schone ogen en kan zuiver zien en beoordelen!
- Jezus Verschijnt aan hem volmaakt.
- Hij onderzoekt zijn eigen geweten. Anderen doen dat niet.
- zegt dat hij geen angst heeft
- spreekt altijd de volle waarheid
- heeft geen angst en scheldt niet
- hij zou anderen het liefst voor het 'godsgericht' willen slepen, en voor hun fouten laten betalen want ...

Anderen zijn
- eigenwijs, onbeschoft en lui
- houden zich met de speen van de kerk vermetel zoet
- onderzoeken hun eigen geweten niet.
enz. enz. enz.

Ach ja ...


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 66
@Ach ja

als enige een Vol-Profetische heeft schone ogen en kan zuiver zien en beoordelen!

Waarom bent u bang om Vol-Profetisch te worden? Waarom oordeelt u voor dat Jezus Volmaakt Verschijnt? Omdat u eigenwijs en lui bent en met de speen van de kerk zich vermetel zoet houdt! en dan heeft u het over mijn angst, dat als enige een afleidingsmanoeuvre is om maar niet uw eigen geweten te onderzoeken! Ik heb geen angst, en ik scheldt ook niet, De Gehele Waarheid speken is geen schelden en iemand op diens fouten wijzen ook niet want ik laat u er niet voor betalen. Zou ik u en de kerk haten zou ik hen voor Godsgericht slepen en hen voor hun fouten laten betalen! En als de Tijd van Genade voorbij is ga ik ook niet met vreugde, dan ga ik om kinderen, mannen en vrouwen en natuur te beschermen tegen jullie onbeschoftheid en jullie vast te zetten zodat jullie er niet meer aan kunnen komen, dat jullie mogelijk door jullie eigen kwaad tot inzicht en omkeer willen komen en zo niet, jammer dan! het is jullie eigen schuld!Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 68
Weer een berg bla - bla

Ik heb geen angst omdat ik 24/7 met Jezus bezig ben, ik heb geleerd aldurend te bidden en ken het gebed van de H.Geest. Voorzichtig ben ik wel want als sta ik ik moet zorgen dat ik niet val.

Dat je 24/7 bezig bent wil ik best aannemen. Wat ik en anderen op dit forum zien is dat je 24/7 bezig met zelfverheerlijking, het uitkafferen van christenen en het verdraaien van teksten van de H.Schrift.

Laat ik de vraag dan anders stellen: Waarom doe je dat? Wat gebeurt er als dat niet zou doen? Waar ben je nou echt bang voor?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 70
@Ach ja

waarom leest u niet het hele geschrevene daar staat mijn antwoord in en geeft een verklaring waar angst vandaan komt, daarom heet het dat angst een slechte raadgever is en verkeerd veilig gevoel ook en waarom! Angst is satan zelf! en angst krijgt voet aan de grond wanneer men niet zeker weet hoe het naar Hemelse maat is en zo is het ook met verkeerd veilig gevoel. een mens hoort te weten zoals God weet en niet minder, elk minder is deels zondig!
En elk verkeerd veilig gevoel komt voort uit overmoedig en satans influistering en Jezus waarschuwt daarvoor met de torenbouwer en die oorlog wilt voeren dus over denken dat u de hemel haalt of met een broeder wilt strijden!

ik schreef als u goed gelezen hebt:

Ik heb geen angst omdat ik 24/7 met Jezus bezig ben, ik heb geleerd aldurend te bidden en ken het gebed van de H.Geest. Voorzichtig ben ik wel want als sta ik ik moet zorgen dat ik niet val.

en nog eens aanvul met dat ik Jezus Volmaakt verschijnen ken, ik weet tot hoever ik moet gaan en kan gaan om te halen! Ik ken Jezus Hemelse Vergeving, jullie kennen als enige die van een biechtvader en ik heb ook al eens geschreven: welke biechtvader gaat mee met een stervende tot in de Hemel?
En H.Tersia van Avila heeft geschreven hoeveel schade een slechte biechtvader kan aanrichten. Ik zeg niet dat men geen veRtrouwen in een biechtvader moet hebben, ik zeg: GEEN VERMETEL VERTROUWEN! LEER EEN WONDER ZELF VAN DE HEMEL TE HALEN, DAN KENT U DE WEG EN WELKE GEVAREN EN GELUKZALIGHEDEN ER ZIJN ONDERWEG NAAR DE HEMEL! EN U BENT ER GEWEEST VOOR U VAN DE AARDE SCHEIDT, DAN HEEFT U WERKELIJKE ZEKERHEID
Posted By: Ach ja

Posted On: yesterday
Views: 74
Warrige Henkie

zegt: Angst heeft hij/zij voor waar die niet weet want die heeft een zeker staan daar en weet dat die al zondig is omdat die geen zeker weten heeft terwijl men hoort te hebben!

Je stoffige antwoord is, zoals gewoonlijk niet te volgen.
Geef eens gewoon antwoord op de vraag:

Waar ben jij eigenlijk bang voor?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 76
@Ach ja

Citaat : In het boek dat hij met Santomiero schreef, legt Truqui uit dat de duivel bang is voor Jezus en de Maagd Maria - vooral voor de moeder van Christus - maar dat Lucifer vooral op aarde strijdt tegen de enige ware Kerk die door Christus is gesticht.

Angst heeft hij/zij voor waar die niet weet want die heeft een zeker staan daar en weet dat die al zondig is omdat die geen zeker weten heeft terwijl men hoort te hebben!:

4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. (1Kor 4)

u en de uwen gaan er van uit dat u bescherming heeft van Jezus in waar u niet weet en Die is niet zoals u denkt! U leert zelfs dat men niet hoeft te weten om in de Hemel te komen als u maar in Jezus gelooft, daarom is de kerk ook zo achterlijk geworden, ja achterlijk en dat alles omdat de leidinggevenden leren dat het beter is niet te weten dan wel omdat zij denken dat zo'n kindschap zekerheid is naar de Hemel. En zij denken zo omdat Jezus zo'n kind in het midden zette en dat is niet zo! Het kind in het midden is niet het kind zoals u en de uwen over een kind denken en de leer is niet zoals u en de uwen over de leer denken om in de hemel te komen. Jullie hebben de leer versimpelt en uitgekleed naar een minimum naar voorbeeld van de tollenaar en een kind: als je zo bent kom je zeker in de Hemel en dat is helemaal niet zo want want Jezus zegt tegen Nicodemus:

2 Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei: “Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht, als God niet met hem is.” 3 Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.” 4 Nikodémus zei tot Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden?” 5 Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. 6Wat geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden. 8 De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.” 9 Nikodémus gaf Hem ten antwoord: “Hoe kan dat geschieden?” 10 Daarop zei Jezus weer: “Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet.(John 3)

een mens moet niet als enige terug naar die bevruchte eicel in de baarmoeder, een mens moet worden zoals Die was in de Tuin van Eden voor de zondeval! Pas dan kan die terugkeren in de Hemel!

Jullie leren een weg der kleinste in het Hemelrijk op aarde, die niet meer zijn dan klein in de Hemel en God zegt tegen Kain:

7 Als gij het goede doet, is er opgewektheid; maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven?'(Gen 4)

jullie weiden je schapen aan de grens van de hel met jullie leer, alles om zogezegd geen probleem met satan te hebben want zo leren jullie blijf klein dan zal satan niet om jullie geven en komen jullie niet in verzoeking en vallen jullie niet en zo is het niet. Jullie sussen in slaap en denken zelf in slaap te mogen vallen zoals de apostelen in slaap vielen in de tuin van Getsemane en u vergeet dat Jezus daar in levende lijve aanwezig was om te waken! En u denkt dezelfde bescherming te hebben als de apostelen en u heeft niet want uw leer, geloof en werken en tijd van leven zijn er niet naar! Niet om niets sloten de apostelen zich na Jezus dood op, zelf bij zijn wederopstanding sloten zij zich op! Dus wie heeft angst? Die niet weet of die echte bescherming heeft daarom zegt Jezus:

44 Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht. 45 Wie is dus de trouwe en verstandige knecht, die de heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd het eten te geven? 46 Gelukkig die knecht als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. 47 Voorwaar, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 48 Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf: mijn heer blijft nog wel een poosje weg, 49 en begint hij de andere knechten te slaan en eet en drinkt hij met dronkaards, 50 dan zal de heer van die knecht komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; 51 en hij zal hem vierendelen en hem het lot doen delen van de huichelaars. Daar zal geween zijn en tandengeknars.( Mat 24)

Die tekst geldt niet als enige voor de laatste Dag des Oordeels, die geldt voor elke moment want elk moment kan men voor Gods Aangezicht geroepen worden en wie van u heeft dan een lamp met olie?

Ik heb geen angst omdat ik 24/7 met Jezus bezig ben, ik heb geleerd aldurend te bidden en ken het gebed van de H.Geest. Voorzichtig ben ik wel want als sta ik ik moet zorgen dat ik niet val.
Jullie hebben valse gemoed rust want geen één van jullie leert opzoek te gaan en gaat naar Jezus volmaakt verschijnen terwijl Die verschijnt op de laatste Dag des Oordeel aan iedereen die dan leeft op aarde! En als enige Die geeft overal bescherming als men van Jezus is! U weet niet eens Wie Die Is, u heeft niks dan overgeleverde verhalen alsof je daar in de hel iets aan hebt, jullie weten niet want jullie zijn er nooit mee in de hel gegaan zoals ik! Wie van jullie weet hoe een wonder werkt en weet een wonder direct van de Hemel te halen? Nou dat zegt alles over jullie leer, bidden, geloof en werken want staat er niet:

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

hoevelen hebben niet gebeden tijden de wereldoorlogen en de bommen vielen op hun huis, in de concentratie kampen, hoevelen niet in het colosseum tegen over de leeuwen en wie waren als Daniel, Mozes, Elia en liepen ongeschonden er vandaan, ja wie was zo dat een heel volk geen vinger durfde uit te steken!

Jullie bidden is bijna gebakken lucht en zoveel kan jullie je naaste schelen want wie gaat er voor door de hel om te de naaste te berschermen?

En dan hebben jullie het over waar ik bang voor ben? Satan is niet bang voor Jezus en Maria want anders zou die niet naar het Godsgerecht gaan om zijn deel op te eisen! Satan strijdt tegen de kerk opdat de Hemel eeuwig schade zal oplopen en dat zien jullie niet want jullie weten niks van de geschiedenis van de Tuin van eden omdat jullie de geschiedenis van satan en God niet kennen! en jullie gaan ook niet op onderzoek uit! jullie bidden in ijdelheid, baden in ijdelheid en eten en drinken ijdelheid met jullie bidden in Jezus Naam want je hoort pas te vragen als je Jezus Volmaakt Verschenen ziet! Als het bidden er voor is vasten en bidden, daar wordt niet gevraagd, daar wordt gewerkt. Jullie zijn verwende eigenwijze kinderen en jengelen zoals jullie als kind jengelen op de borst en denken bij God hetzelfde te kunnen doen! Wel als de echte vasten tijd komt zullen jullie merken dat die borst verlept en uitgedroogd is, dan leren jullie pas echt hoe honger is en hoe het is om manna van de Hemel te bidden, ja om Jezus van de Hemel te bidden!

Welk een onbeschoft volk zijn jullie! Wee u die zo met kinderen van God omgaat!

Angst, u weet niet eens hoe angst er werkelijk uit ziet want die is satan zelf want Die is zijn wapen en satan is niet bang voor zichzelf die is zichzelf dacht u dat satan in werkelijkheid met iets anders strijdt dan satan zelf? dacht u dat het zwaard van Michael anders was dan Michael zelf? Dwazen, ga kijken voor je denkt en oordeelt!


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 96
Zo herkenbaar

Citaat : In het boek dat hij met Santomiero schreef, legt Truqui uit dat de duivel bang is voor Jezus en de Maagd Maria - vooral voor de moeder van Christus - maar dat Lucifer vooral op aarde strijdt tegen de enige ware Kerk die door Christus is gesticht.

Zijn haat tegen de Kerk, tegen Rome, is zo herkenbaar.

Waar ben jij eigenlijk bang voor, H.G.?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 99
@Ach ja

en zand was nederig genoeg om in zich te laten schrijven en ook weer mee te gaan in uitvegen:

5 Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?” 6Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van de te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond.(John 8)

uw hart is zo steenhard dat zelfs God er niet in kan schrijven, daarom gaat Gods Profetische Koren ook bij u verloren!

arme arme Ach ja en die probeert tot zo energetisch om zijn nagel er achter te krijgen en zoekt zich wezenloos naar een spijker op laag water en het lukt niet! U kunt niet winnen van de H.Geest en Die met de H.Geest zijn en hebben, hoogstens Gelijk Spelen als u Gods Nederig bent!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 100
@Ach ja

liever zand dan uw maaltijd, daarbij er staat geschreven:

8 Brengt dus vruchten voort die passen bij bekering en zegt niet bij uzelf: Wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken.(John 3)

Als God de macht bezit om uit stenen kinderen te verwekken kan die van zand een Hemelse Maaltijd Bereiden:

4 Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: `Het wordt mij te veel, Jahwe; laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn vaderen.' 5 Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem: `Sta op en eet.' 6 Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer te ruste. 7 Maar opnieuw, voor de tweede maal, stiet de engel van Jahwe hem aan en zei: `Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.' 8 Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten, tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte.(1Kon 19)

en zonder zand hebben uw bomen geen houvast en groeien niet en kunnen geen vruchten voortbrengen! En bomen die niet diep genoeg wortel hebben gaan verloren als er grote droogte komt:

1 Geruime tijd later, in het derde jaar, kwam het woord van Jahwe tot Elia: `Ga en verschijn voor Achab. Ik wil het op de aardbodem weer laten regenen.' 2 Elia ging dus op weg om voor Achab te verschijnen. De hongersnood in Samaria was intussen zeer hevig geworden. 3 Daarom had Achab zijn hofmaarschalk Obadja ontboden. Obadja was een zeer godvruchtig man. 4 Zo had hij, toen Izebel de profeten van Jahwe wilde uitroeien, honderd profeten onder zijn hoede genomen, ze in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en ze van eten en drinken voorzien. 5 Tot deze Obadja had Achab gezegd: `Laten wij alle bronnen en beken in het land afgaan; misschien vinden we voldoende gras om de paarden en muildieren in het leven te houden en hoeven we de dieren niet af te maken.'
17 Zodra Achab Elia zag, riep hij: `Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?' 18 Elia antwoordde: `Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Jahwe overtreden en de Baals nagelopen.(1Kon 18)

en er komen nog Twee Profeten, 1 gelijk Elia en 1 gelijk Mozes en dan zult u meemaken als u dan leeft welke plagen u krijgt:

3 En Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang.” 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan. 5 Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. 6 Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.(Apo 11)Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 101
@Lezer

bezetenheid is te genezen, ziende blind niet:

40 Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn ook wij soms blind?” 4 1Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.”(John 9)

Het probleem van u en de uwen en rome is niet bezetenheid, het probleem is hard van hart en luiheid! Daar helpt als enige wachten tot de Tijd van Genade over is en Binden zoals God Bindt. Dan leert het loon naar werken: uw eigen hard van hart en luiheid dat u er niet mee weg komt!

Misschien dan, misschien....komt u tot in en omkeer, als de Joden zijn in en omgekeerd door toedoen van de Twee Profeten en hun opstaan uit de doden na gestenigd te zijn en Hemelvaart! en dan mag u diep beschaamd achteraan de rij aansluiten, al uw eer, trofeeën en uw troon bent u dan kwijt!


Posted By: Lezer

Posted On: 2 days ago
Views: 107
Bezetenheid 5 en slot

Tijdens de algemene publieke audientie op woensdag, toen de pausmobiel hen naderde, begonnen ze stuiptrekkingen te krijgen en een vreemde blik in hun ogen te krijgen.
Eerder had een van Fr. Amorth's twee assistenten die de jongemannen vergezelden, hadden Giovanni gevraagd hoe het met hem ging. " Ik ben niet Giovanni, " gromde een rauwe stem. De assistent reageerde niet, wetende dat ' alleen een exorcist met de duivel kan praten ', zegt Amorth in het boek.

De paus stapte uit de jeep en begroette het publiek. De bezeten jonge mannen beefden en kwijlden. Een van de vrouwen die hielpen schreeuwen: " Uwe Heiligheid, Uwe Heiligheid, we zijn hier! " De paus keerde zich naar hen toe en observeerde van een afstand; onverstoorbaar hief hij zijn arm op en zegende hen. De twee bezeten mannen voelden een heftige schok en werden drie meter teruggeworpen, vertelt Amorth. De jonge mannen begonnen te huilen. Toen de pausmobiel wegreed, kwamen beiden terug naar zichzelf.In het boek dat hij met Santomiero schreef, legt Truqui uit dat de duivel bang is voor Jezus en de Maagd Maria - vooral voor de moeder van Christus - maar dat Lucifer vooral op aarde strijdt tegen de enige ware kerk die door Christus is gesticht.


Bisschoppen zijn de enigen die priesters als exorcisten kunnen sturen om deze speciale bediening uit te voeren.
Deze bevrijdingspraktijk wordt echter lange tijd geminacht door de wetenschap en zelfs door sommige kerken, die geloven dat diegenen die bezeten zijn als zowel bijgelovig als anachronistisch worden beschouwd.

Dit heeft geleid tot een gebrek aan voorbereide priesters in sommige bisdommen van Noord-Europa en andere delen van de wereld.

Volgens deskundigen in de prakrijk, om te voorkomen dat publiciteit wordt gegeven aan valse gevallen van bezetenheid die de stelling lijken te ondersteunen dat bezetenheid in feite gewoon een psychische of lichamelijke ziekte is, moeten we onthouden dat echt demonische bezetenheid zelden voorkomt.

Sante Babolin, een andere erkende exorcist, merkt op dat in de duizenden gevallen die in het bisdom Padua, Italië zijn behandeld, er slechts een paar - heel weinig - authentieke gevallen van bezetenheid zijn.
Daarom is dit een probleem dat met voorzichtigheid, deskundigheid en discretie moet worden aangepakt.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws