Total Comments 59562 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Ach ja

Posted On: June 1st
Views: 421
Het vage vuur

Bij Henk blijft alles vaag. Zelfs het vuur.


Posted By: Vrager

Posted On: May 30th
Views: 473
Vraagt zich af

Zou Henk (soms) ook een beetje verward zijn?


Posted By: Tsssssssssssss

Posted On: May 29th
Views: 477
Henk Hopeloos en de Hoge Hoed

Wanneer alles is mislukt....
Daar Is Henk! ( Tromgeroffel: ) Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Hij Pakt Zijn Hoge Hoed! Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
En Wat Tovert Hij Te voorschijn ??????????????
EEN LEVENDE VERSCHIJNING !!!!!!!!
( Trompetgeschal: ) TARAAAAA TARAAAA TARAAAA !!!!!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 29th
Views: 481
@Vrager

Hoe weinig weet u van uw Bijbel en al helemaal van een Mens en nog minder van God! Staat er niet geschreven in Johannes 16 dat als Jezus Volmaakt Verschijnt en men Liefheeft Godgelijk Jezus dat men verkrijgt waarom men vraagt? Hoezo is er dan Verschil tussen zoals God Wilt en die Mens Wilt? Hoezo is er dan verschil tussen zoals Die Mens vraagt en God Geeft, ja de vraag bestaat niet eens want God gerft vooruit voor er gevraagd hoeft te worden want God geeft op Tijd en laat niet wachten tot er een vraag kan opkomen!!!!! Ja Die Mens is volmaakt 1 in alles Met God dan bestaat ook het Onze Vader niet meer!!!! Het Onze Vader is voor hen die nog niet zo Ver Zijn, Die Zo Ver Zijn Bidden als God Godgelijk God Met God, Die Spreken Met 1Wil,1 Mond, 1 Taal, Gods Taal!!!!

Arme arme Vrager, weet niet eens het Mystieke Jezus Gebed van de Hemel, Tuin van Eden, De Zevende Kamer van De Ziel, Het Gods Gericht en Het Vage Vuur! Ja die weet niet eens dat satan en de demonen van Gods Taal gebruik maken als zij in het Gods Gericht spreken want er wordt daar geen andere taal Gesproken want er wordt geen ander taal toegelaten, ja geen andere taal heeft daar Spreekrecht! En als een mens die nog niet zover is bidt kijkt God niet naar de woorden van die mens, God Meer de intentie, de concentratie en de diepte van diens gebed, daarom is het meest krachtige gebed die van de Zevende Kamer van die persoon en als die persoon in de Zevende Kamer van diens Ziel is ingetreden Bidt die in alle drie Maximaal = Godgelijk, Die hoeft dan ook niet te wachten voor Die Verkrijgt: Loon Naar Werken Geldt Dan Maximaal!!! Hoe weinig weet u van werkelijk Bidden!!! Hoe weinig van De Wet En De Profeten!!!!


Posted By: Vrager

Posted On: May 29th
Views: 492
H.G.

Moeten wij het gebed Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel nu gaan veranderen in Gadellaa's wil geschiede ... ??


Posted By: Tja

Posted On: May 28th
Views: 500
Arme Henk

1. Wer nur den lieben Gott läst walten
Und hoffet auf Ihn allezeit
Der wird Ihn wunderlich erhalten
In aller Noht und Traurigkeit.
Wer Gott dem Allerhöchsten traut
Der hat auf keinen Sand gebaut.

2. Was helfen uns die schweren Sorgen?
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es daß wir alle Morgen
Beseuftzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreutz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.

.....


Posted By: Geen nieuws

Posted On: May 28th
Views: 505
Henk Hopeloos

kan niet wachten op op twee profeten, op het godsgericht, op de dag des oordeels, op de antichrist, op ...
Wel vervelend voor je Henk! Heb je nog andere hobbies?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 28th
Views: 510
@Geen nieuws

Zou ik niet kunnen wachten zou ik direct naar het Godsgericht gaan en klagen zoals kwaden doen en ik doe niet en bidt om vergeving en uitstel van Het Godsoordeel over u en de uwen!!! Hoe graag wens ik dat de de Twee Profeten niet nodig zou zijn, dat u en de uwen, ja iedereen Vol Profetisch zouden zijn!!! Hoe heerlijk zou het zijn dat de laatste Dag des Oordeels nu al zou zijn en iedereen de Hemel haalde en de tijd van de anti-christ voorkomen zou worden en er geen leven aan de hel meer verloren zou worden!!! Wist u maar hoeveel pijn het doet als er leven aan de hel verloren wordt!!! Wist u maar hoeveel pijn er geleden wordt om uit te boeten! Was u maar eens zo held om zelf grdurende uw leven naar de Hemel te gaan om een wonder op te halen voor een ander! Helaas het u geen notie van die Weg, want dan zou u anders denken en schrijven!!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 28th
Views: 511
@Tja

De Volle Waarheid is altijd Liefdevol en Recht en Gerecht , en Zegt altijd waar Het op Staat! Die buigt niet af naar links of rechts, niet naar onder of boven en niet naar voren noch naar achteren, dan is een uitspraak als blind orthodox onbeschoft niet liefedeloos als het de Volle Waarheid is en het is zo want u en de uwen net als al die ander die bewust voorbij gaan aan het wachten tot dat Jezus Volmaakt Verschenen is voor u en zij oordelen zoals het in uw Bijbel beschreven staat door Apostel Johannes en Apostel Paulus!!! U en de uwen beweren in de traditie van jezus, de Apostelen en de H.Geest te staan dan heeft u zich aan Hun Leer t.a.v. Oordelen en Beoordelen te houden!!! En daar u en de uwen niet doen zijn u en de uwen blind orthodox onbeschoft!!!


Posted By: Tja

Posted On: May 28th
Views: 529
Liefdevolle opmerking van H.G.

u bent een sprekend voorberld van blinde orthodoxe onbeschoftheid

Zo zijn onze manieren, manieren, zo zijn onze manieren...

Dank je wel, Henk!


Posted By: Geen nieuws

Posted On: May 27th
Views: 539
Arme Henk kan niet wachten

Maar ondertussen druipt zijn Gadellaanse Liefde er weer vanaf.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 27th
Views: 546
@geen nieuws

Ik wens net als Jezus en Mozes en Paulus, dat iedereen Profetisch is en zoekt en net als hun dat verwording, rampen en oorlogen voorkomen kunnen worden, dat rechtspraak in alles gelijk Gods Wens is. En die zo wenst weet ook te wachten tot Gods Maat Geheel Vol t.a.v. De Tijd van vervulling opdat aan geen een aan diens recht voorbij gegaan wordt! Die niet kan wachten is u en de uwen want men hoort niet te oordelen totdat Jezus Geheel Volmaakt Verschijnt zoals uw Bijbel zegt bij monde van Jezus, Johannes en Paulus, maar nee u heeft geen Volle Profetie van Jezus nodig, over zichzelf verheffen boven Jezus en Proften, gesproken, u bent een sprekend voorberld van blinde orthodoxe onbeschoftheid


Posted By: Tja

Posted On: May 27th
Views: 561
en daarom

vult hij zelf maar wat in.
Je bent een zelfbenoemde profeet, of niet.


Posted By: Geen nieuws

Posted On: May 26th
Views: 574
Arme Henk

kan niet wachten.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 26th
Views: 581
@geen nieuws

Er is wel degelijk nieuws, elke dag voorbij, weer een dag dichterbij het opstaan van de Twee Profeten en direct openbaar Gods Oordeel en ook weer een dag dichterbij de laatste dag des Oordeels


Posted By: Geen nieuws

Posted On: May 25th
Views: 624
Volgens de Hemelse Definitie van H.G.

Meer wel: tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok- tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 24th
Views: 633
@kukeleku

Farizeeers vallen over de letter, en vergeten de binnenkant, u mag dan zo zuiver op spelling zijn als het om in de Hemel en/of Tuin van Eden en/of Godsgericht kan u met uw zuiverheid de Deur niet eens vinden....laat staan binnenkomen, dat heb je als je met al uw zuiverheid Jezus niet weet te vinden om aan satan voorbij te kunnen komen, en maar bidden....arme ziel die u bent... over opletten en liefhebben gesproken!


Posted By: Ik zeg maar zo

Posted On: May 23rd
Views: 698
Niet naar gadellaanse definitie

De transgenderkip zegt Kukeleku en niet kukuleku.
Beter opletten Henk!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 22nd
Views: 707
@De kip die kukuleku zegt

Het Pad der Profeten gaat over Jezus, naar Hemelse Definitie, en Die is meer dan Over Rozen


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 22nd
Views: 708
@Tistochwat

Als enige is de zonde tegen de H.Geest onvergeefbaar! Transgender of niet, iedereen zondigt, die niet Geheel volmaakt liefheeft zoals Jezus, naar Hemelse Definitie, liefheeft! Pas als men zo altijd liefheeft heeft men geen vergeving meer nodig!


Posted By: Meeprater

Posted On: May 22nd
Views: 714
Vraag

Ik vind Daniël Huhues vind ik wel een leuke zanger, een leuk liedje is “ elk hus heb zich een krus te dragen. “ ik zag laatst dat hij op zijn 16e van zijn geloof was gevallen omdat hij het wekelijks bidden van de woorden “ door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote grote schuld” maar “grote grote onzin” vond. Hoe denken jullie daarover?


Posted By: Inderdaad

Posted On: May 22nd
Views: 716
Zeg

Daar zeg je wat. Daar gaat de kop af terwijl ze voor een heel andersoortige operatie kwamen.


Posted By: Tistochwat

Posted On: May 22nd
Views: 723
Die Gadellaa

Transgenderkippen zijn al helemaal in de aap gelogeerd!


Posted By: De kip die kukeleku zegt

Posted On: May 21st
Views: 739
Ach ja

Het Pad Der Profetischen Gaat Niet Over Rozen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 21st
Views: 746
@tegenvallen

Een die uit zijn nek kletst met een kip zonder kop kan niet meer kakelen en die dan nog tok tok of kukeleku zegt, doet aan toverij!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 21st
Views: 747
@Meeprater

De Geheel Volmaakte Waarheid is God en Godgelijk waarbij Alles Een en Al-Een, God is Een en de tTijd = 0 en Voortgaand tot in Oneindig Godsgelijkertijd is. Dan is een Moment Eveneens zo in de Volle Waarheid en altijd in Volmaakte Eenheid met God en daarmee altijd in Gods Volmaakte Harmonie in, met en door Gods Volmaakte Liefde. Dan is Relatief altijd in Volmaakte Relatie in, met en door God, altijd Gods Volmaakt Subjectief want God is levend, Leven en Persoon. In God is geen objectiviteit want God is geen dood object noch levend object. De Volle Waarheid verdedigt De Volle Waarheid en kiest altijd voor de Volle Waarheid en is daarmee altijd Geheel Heilig zonder zonden Partijdig!Posted By: Lezer

Posted On: May 20th
Views: 782
Valse profeten

De Waarschuwing en Tweede Komst

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden
Ontvangen op dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. Zij, die zich in Mijn dienst opgeofferd hebben, zullen de weg alleen gaan, zoals Ik dat deed toen Ik de Calvarieberg beklom, met maar zeer weinigen die hen te hulp zullen komen.

Zoals die onvervalste zielen van Mij de pijn, de bespotting en de afwijzing ondergaan, zo zullen die valse profeten en zieners verheerlijkt worden, en zij zullen er velen bedotten. De valse profeten zullen onder jullie opstaan en lof en roem tot zich trekken. Achter hun uiterlijke schijn van nederigheid en zoete woorden zal er een leegte zijn, voortgebracht door de geest van het kwaad.

Ik maan de wereld aan om die valse profeten, die in Mijn heilige naam naar roem, ophemeling en lof zoeken, niet te volgen. Geen mens, die door Mij, Jezus Christus, gezonden werd, zal zich verheffen om jullie zover te krijgen dat jullie aan hun voeten neervallen. Geen profeet van Mij zal op een voetstuk staan en zeggen dat hij meer dan jullie is. Hij hoeft hiervoor niet te zeggen dat hij meer is dan zijn broeders en zusters. Al wat hij moet doen, is woorden van zogenaamde wijsheid prediken op een manier die jullie ertoe zal brengen te geloven dat hij, om zijn eigen vermeende trouw aan God, geprezen zou moeten worden. In plaats van het gebed aan te moedigen en jullie dichter bij God te brengen, zal hij eerst jullie respect afdwingen en eisen. Hij zal dat doen door jullie het soort eigenschappen te tonen, die jullie aan vrome mensen zouden koppelen. Deze valse profeten zullen door de zonde van hoogmoed zielen naar zich toe trekken. De hoogmoed in een valse profeet zal de hoogmoed in andere zielen aantrekken. De ene prijst de andere door de naam van God te gebruiken om hun grootsheid te verkondigen.

Wees op jullie hoede voor diegenen die jullie zullen vragen om jullie te bedekken met wat zij bijzondere geschenken noemen, die de geestenwereld aantrekken! Jullie moeten diegenen mijden, die jullie in Mijn naam uitnodigen om jullie bezig te houden met geesten, van wie zij zeggen dat ze jullie grote vrede en troost zullen bezorgen, maar waarbij God niet vernoemd wordt. Als jullie niet verzocht wordt om in nederigheid voor God neer te buigen, maar er in de plaats daarvan gevraagd wordt om jezelf en jullie eigen welzijn op de eerste plaats te zetten, voor de noden van anderen, dan moeten jullie weten dat dit nooit van God zou kunnen komen. Jullie mogen nooit jullie eigen belangen, of die van anderen, boven God stellen. Alles waar jullie om vragen, moet in overeenstemming met de Heilige Wil van God zijn.

Veel van ’s werelds valse profeten werken samen met geesten die niet van Mij komen. Zij zullen het belang van innerlijke genezing, het positief denken en de metafysica promoten, die allemaal op één ding neerkomen. De mens zal aangezet worden om zich boven God te verheffen.

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden. Hun straffen zullen die van de gewone stervelingen te boven gaan omdat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het verlies van zoveel zielen.

Jullie Jezus


Posted By: Meeprater

Posted On: May 20th
Views: 798
@Henk Gadellaa

Mooi gesproken en geen commentaar.

Uit het idee van de profetie van het moment haal ik dat volmaaktheid relatief is. Klopt dit met uw idee?


Posted By: Tegenvaller

Posted On: May 19th
Views: 826
Nog steeds niet gevonden?

Daar ziet het niet naar uit. Nog steeds: tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok- tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok!
Blijf zoeken, Henk!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: May 19th
Views: 828
@Meevaller

Zeker zie ik de Paus als de Paus en zeker zie ik in hem als rechte lijn opvolging van Petrus en zeker weet ik dat de ketens van het Pausschap zwaar en moeilijk zijn, zeker gezien de blinde orthodoxe macht in de kerk, en ik geloof in hem als een goede vriend en vader en als goede bemiddelaar, zeker als de Twee Profeten in zijn regeringsjaren opstaan om de kerk te behoeden van uitsluiten. Toch is elk kind in het Midden en Profetische en Heilige van het Moment groter dan de huidige Paus zoals Maria, elk kind in het Midden, Profetische van het Moment en Johannes groter waren dan Petrus, niet om niets wees Jezus Petrus Hem te volgen en Jezus vroeg dat om Petrus er op te duiden dat die moest leren kleiner te worden zoals Johannes de Dooper inzag dat die kleiner moest worden en Recht te doen aan die Heiliger is dan hemzelf zodat het ware Leiderschap niet bevuilt zou worden! Daarom heet het ook naar Jezus Gebod: Geb uw naaste lief zoals Ik, Jezus, u en uw naaste liefheb!!!, want wanneer men zo liefheeft veronachtzaamt men geen Een, zelfs satan, demonen en kwaden noch anderen niet, zodat zij geen Recht hebben te klagen bij God!


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws