Total Comments 57298 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Kijk kijk

Posted On: 2 days ago
Views: 71
Een tamelijk levende verschijning!

http://www.tandartsjanssendepoort.nl/henk_gadellaa_5461.JPG


Posted By: Gadeloos

Posted On: 2 days ago
Views: 73
Wat waardeloos

Dat Henk alleen zichzelf kent. Hij houdt niet op om daarover te vertellen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 83
@Gadeloos

als enige die de Zonde tegen de H.Geest heeft begaan is hopeloos. U zou eens moeten weten hoeveel kwaadaardigen nog omkeren in de hel en in de Hemel komen. Dan is zo kortzichtig oordeelt komt omdat u niks weet van de zonde tegen de H.Geest en wie de mens/natuur is! Zou u die beide kennen zou u ook weten hoever de genade van God reikt! Zou u ook niet zo snel opgeven om voor zielen te bidden en ook de hoop niet zo snel opgeven hoe kwaadaardig een mens ook is. Een kwaadaardig mens, ja zelfs een satanist is nog niet zo kwaadaardig als satan of de demonen. Men is pas zo kwaadaardig als satan of de demonen als men op de drempel van de Hemel, God en de mens/natuur Kennende als God kent en dit voor eeuwig en overal geheel vermoord, dan pas begaat men de zonde tegen de H.Geest! En wie van de mens/natuur ken zo God als God? Als enige uw 7e kamer in uw ziel en wie is daar wel eens geweest? Die voorbij de dood geweest zijn! want voor de 7e kamer staat de "kerub met het wentelend zwaard van vuur: satan zelf! Die is degene die de laatste test doet voor men in kan treden! Wie van die satanisten doen zo? Zelfs als zij kwaad doen zij nog goed want ze kennen God niet zoals God kent en zijn daarom niet overal en eeuwig tegen God waar God is en daar de mens uit het goede is voortgekomen en een kind onschuldig is aan de fouten van de ouders heeft die volmaakt onschuld en volmaakt onschuld vermoord men niet zomaar met een zonde, men dood een deel nooit geheel. Pas als men de zonde tegen de H.Geest begaat doodt men God overal en voor eeuwig geheel! En als enige een kind dat met de zonde tegen de H.geest verwekt wordt is van aanvang aan verdoemt want men vermoord het Godkind in de ziel van het kind en komt daarvoor de gehele geest van satan of demon in het kind! Daarom waren de geweldenaren en si ook de anti-christ van aanvang aan verdoemt en zijn zij vol kwaadaardig. men moet de aard van satan end e demonen kennen om te weten hoe zij zich kunnen voorplanten en demonen en satan kunnen dat niet met elkaar want kwaad bijt kwaad en satan en een demon kan ook niet zomaar met een dochter der mensen voorplanten want ook daar bijt kwaad kwaad en een Godskind laat satan niet toe in de 7e kamer van de ziel, pas als een dochter der mensen geheel volmaakt is geworden door alles te versterven en alle sluiers verdwenen zijn en de geest zonder kwaadaardige neiging is en het lichaam volmaakt en deze is geheel geeft aan satan of een demon kan er een nakomeling verwekt worden want als enige dan kan satan of demon geheel bezit nemen van het te komen kind! En als een dochter der mensen zo volmaakt geworden zich geeft aan satan of demon kan het Godskinds Geheel vermoord worden! dat het niet anders kan en kwaad kwaad bijt kan men zien dat satan als enige de demonen onder zich kan houden door meer pijn uit te kunnen houden dan de demonen, zij zijn echter allen eenlingen en zichzelf en als er ruimte is dan gaan demonen elkaar te lijf, dat kan men ook zien dat Noach zijn vrouw en zijn kinderen en hun vrouw kon redden. was er slecht één geweldenaar geweest had Naoch als enige zichzelf kunnen redden want men moet in het Godsgericht kunnen treden en volmaakt kunnen versterven om tegen zo één in leven te kunnen blijven want men moet elke zonde volmaakt moeten kunnen versterven als enig zo kan men op aarde in zo'n situatie in leven blijven bij elk ander verliest men het recht om op aarde te mogen blijven leven!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 83
@Gadeloos

als enige de de Zonde tegen de H.Geest heeft begaan is hopeloos. U zou eens moeten weten hoeveel kwaadaardigen nog omkeren in de hel en in de Hemel komen. Dan is zo kortzichtig oordeelt komt omdat u niks weet van de zonde tegen de H.Geest en wie de mens/natuur is! Zou u die beide kennen zou u ook weten hoever de genade van God reikt! Zou u ook niet zo snel opgeven om voor zielen te bidden en ook de hoop niet zo snel opgeven hoe kwaadaardig een mens ook is. Een kwaadaardig mens, ja zelfs een satanist is nog niet zo kwaadaardig als satan of de demonen. Men is pas zo kwaadaardig als satan of de demonen als men op de drempel van de Hemel, God en de mens/natuur Kennende als God kent en dit voor eeuwig en overal geheel vermoord, dan pas begaat men de zonde tegen de H.Geest! En wie van de mens/natuur ken zo God als God? Als enige uw 7e kamer in uw ziel en wie is daar wel eens geweest? Die voorbij de dood geweest zijn! want voor de 7e kamer staat de "kerub met het wentelend zwaard van vuur: satan zelf! Die is degene die de laatste test doet voor men in kan treden! Wie van die satanisten doen zo? Zelfs als zij kwaad doen zij nog goed want ze kennen God niet zoals God kent en zijn daarom niet overal en eeuwig tegen God waar God is en daar de mens uit het goede is voortgekomen en een kind onschuldig is aan de fouten van de ouders heeft die volmaakt onschuld en volmaakt onschuld vermoord men niet zomaar met een zonde, men dood een deel nooit geheel. Pas als men de zonde tegen de H.Geest begaat doodt men God overal en voor eeuwig geheel! En als enige een kind dat met de zonde tegen de H.geest verwekt wordt is van aanvang aan verdoemt want men vermoord het Godkind in de ziel van het kind en komt daarvoor de gehele geest van satan of demon in het kind! Daarom waren de geweldenaren en si ook de anti-christ van aanvang aan verdoemt en zijn zij vol kwaadaardig. men moet de aard van satan end e demonen kennen om te weten hoe zij zich kunnen voorplanten en demonen en satan kunnen dat niet met elkaar want kwaad bijt kwaad en satan en een demon kan ook niet zomaar met een dochter der mensen voorplanten want ook daar bijt kwaad kwaad en een Godskind laat satan niet toe in de 7e kamer van de ziel, pas als een dochter der mensen geheel volmaakt is geworden door alles te versterven en alle sluiers verdwenen zijn en de geest zonder kwaadaardige neiging is en het lichaam volmaakt en deze is geheel geeft aan satan of een demon kan er een nakomeling verwekt worden want als enige dan kan satan of demon geheel bezit nemen van het te komen kind! En als een dochter der mensen zo volmaakt geworden zich geeft aan satan of demon kan het Godskinds Geheel vermoord worden! dat het niet anders kan en kwaad kwaad bijt kan men zien dat satan als enige de demonen onder zich kan houden door meer pijn uit te kunnen houden dan de demonen, zij zijn echter allen eenlingen en zichzelf en als er ruimte is dan gaan demonen elkaar te lijf, dat kan men ook zien dat Noach zijn vrouw en zijn kinderen en hun vrouw kon redden. was er slecht één geweldenaar geweest had Naoch als enige zichzelf kunnen redden want men moet in het Godsgericht kunnen treden en volmaakt kunnen versterven om tegen zo één in leven te kunnen blijven want men moet elke zonde volmaakt moeten kunnen versterven als enig zo kan men op aarde in zo'n situatie in leven blijven bij elk ander verliest men het recht om op aarde te mogen blijven leven!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 84
@lezer

u moet toch echt eens beter lezen. Ik heb geschreven dat er meer dan ik zijn die weten over Vol Zijn in de H.Geest en ik heb ook niet geschreven dat ik altijd vol ben in de H.Geest. Ik heb geschreven dat ik weet te vinden. Ik weet waar de Bron is om Diens Water te Halen en weet daar heen te gaan. Zou ik altijd vol zijn van de H.Geest zou ik nooit meer zondigen noch deels zondigen. Zou ik Geheel vol zijn in de H.Geest zou ik geen tandarts meer zijn zoals ik nog ben omdat je dan geen vruchten van Goed en kwaad meer maakt ook al kunnen ze Geheiligd worden, dan zou ik overal gaan waar de H.Geest Gaat en Is. Die overal Vol in de H.Geest is heeft geen tranen meer over zichzelf want die is overal Vol Vergeven en zondigt niet meer dan heeft die ook geen tranen meer over het verleden. In de Hemel wordt ook niet meer gehuild om het verleden door hen die in de Hemel zijn aangekomen! Die Vol in de H.Geest zijn hebben geen tranen meer want tranen zijn een vrucht van Goed en kwaad. Het is een blussen van pijn van vuur met water. Men zet een deel van de genade om om de pijn te blussen, die Vol In de H.Geest is versterft Volmaakt, de maakt geen vruchten van Goed en kwaad meer! Ik heb geschreven dat ook ik nog deels een weg heb te gaan! men is pas overal Vol in de H.geest als alle kamers van de Ziel gelijk de 7e kamer is, dan is er nergens in de ziel nog een sluier is de Geest zonder kwade neiging en is het lichaam zonder misvorming! Dan heeft men geen lichaam van vlees en bloed der mensen meer dan draagt men als enige nog het kruis van anderen waar Jezus, Heel de hemel en alle Godskinderen op aarde, dragen en dragen niet waar Zij niet dragen!


Posted By: lezer

Posted On: 3 days ago
Views: 114
H.G.

"waarom formuleert u niet wanneer een mens Vol in de H.Geest is?"

Alleen u bent daar Vol van.


Posted By: E.M.

Posted On: 3 days ago
Views: 118
Jaja

Waar ik Nederlands geleerd heb als het U niet aanstaat mag U het wel verbeteren.
Dan leer ik nog bij misschien

Pax


Posted By: Gadeloos

Posted On: 3 days ago
Views: 121
Nutteloos

Je gebral is nutteloos en u bent hopeloos!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 123
@Gadeloos

Overtuigingskracht ligt niet als enige bij de persoon die getuigt, kijk maar naar Jezus, die kon ook geen wonderen doen in Nazareth en zelfs naar al die wonderen wie van diens apostelen stonden onder het kruis? Zegge en schrijven één: Johannes de jongste eigenlijk nog een kind want zijn broeder apostelen zagen hem niet voor volwassen aan want ze kozen Petrus als eerste onder hen! Kijk naar profeten had Mozes geen tekenen hadden ze hem nooit aanvaard, kijk naar Elia wie verschaf hem van diens eigen volk onderdak? Daarom zegt Jezus: Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’(Luc 8)

En God is overal en wie ziet God van Aangezicht tot aangezicht? En is er één die u meer overtuigingskracht heeft dan God? Niet één bij u Hoort En Ziet God Direct en jullie weten niet eens De Hemel te vinden! Nou dan krijgt Jezus Gelijk bij jullie want bij jullie vindt je niet zulk geloof dus als Jezus direct aan de deur komt doen jullie niet eens open! Mag ik dan anders verwachten? ja ik zou anders mogen verwachten want ik ben door mensen verwekt en uit een mens geboren net als u, dus soortgenoot, en nee want u ziet mij aan alsof u donder, bliksem en aardbeving hoort en als u de deur opent de pest ziet en dat terwijl u Jezus niet eens de deur opent en binnen laat, dan heeft men ook Jezus niet in huis dan kan men ook niet zuiver zien!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 125
@lezer

waarom formuleert u niet wanneer een mens Vol in de H.Geest is?


Posted By: Gadeloos

Posted On: 3 days ago
Views: 128
Bralbaasje H.G.

Je overtuigingskracht is omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid bralwerk dat je hier op dit forum dumpt.


Posted By: lezer

Posted On: 3 days ago
Views: 131
H.G.

Maar bent u niet de enige op dit forum die ziet en die vol is van de H. Geest?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 133
@Tja

ook de blinde die ziende werd was vol van Hem die hem genas en de schriftgeleerden en farizeeërs die hem keurden deden als of ze wisten dat Mozes met God gesproken had en wilden Gods Licht waarmee de ziende geworden sprak niet zien want dan zouden ze in die blinde die ziende geworden was hun meerdere moeten erkennen want zij hadden al voor die blinde die ziende geworden was Jezus moeten erkennen als Gods Licht want zij waren per slot van rekening de leraren van het volk en beweerden niet blind te zijn! Zo vergaat het met hen die zichzelf verheven zien en beweren te zien en anderen beoordelen terwijl zij ziende blind zijn en worden door God met een kleine van het volk aan Zijn Hand vernedert! dat heb je met zulken als u die als enige met menselijk geleerde ogen uiterlijke vruchten denken te kunnen beoordelen om daarmee de boom te kunnen herkennen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 134
@Jaja

U heeft met al uw Nederlands, net als die farizeeërs die de apostelen beschuldigden van met ongewassen handen eten, de Hemel nog niet kunnen vinden want had u gevonden had u net als Jezus als eerste naar de intentie/inhoud gekeken en niet naar de vlag die de lading dekt! Maar ja die een menselijke stokpaardje rijdt weet niet Heilig te Versterven!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 135
@E.M.

over geloof en vertrouwen in de ander

Het is geen geloof en geen vertrouwen hebben, het is dat in korte tijd als het meest essentiële op tafel komt dat men weg loopt ipv liefdevol meelopen en de regels der wellevendheid, volmaakt onderzoek en liefhebben zoals de waarheid lief heeft. Kijk om u heen, kijk in u zelf en kijk hoe een mens sterft want wil je Het Essentiële verstaan moet je naar de grens en de grens op aarde is de dood. Je moet leren zien hoe je aan de dood voorbij kunt komen en in leven blijven.

Geen mens gaat van de aarde af zonder lijden, anders gaat die niet en hoeveel pijnstillers je ook in een mens stopt op een gegeven ogenblik houdt de werking op en komt de pijn weer boven. Het is dus een machtsspel: wie is de sterkste en kan voor eeuwig de sterkste blijven en vrij blijven van de dood!
Als een mens gaat sterven lijdt die pijn en kan geen verlossing van diens pijn krijgen met middelen van deze wereld die vruchten van goed en kwaad zijn. gedurende het leven verlengt de mens diens leven met leven van anderen die voor die mens sterven en vrijspreken. Daar dit een onvolmaakt proces is verkoopt die om aan te vullen diens eigen leven en op een gegeven ogenblik stata diens levensbankreking op nul heeft die geen mogelijkheid meer af te kopen met eigen leven en dan kan het als enige nog met volmaakt leven want die veroorzaakt geen pijn en elk ander leven dat je tot je neemt verhoogt de pijn, daarom gaat de mens naar binnen in diens lichaam aan het eind van diens leven op aarde opzoek naar die plek waar die van die pijn kan afkomen want buiten de mens lukt dat niet meer. En zo sluit die alle processen die levenkosten, af, de ademhaling, de hartslag de hersenactiviteit tot de naakte geest en ziel overblijft en door de pijn gedreven gaat die opzoek en zo leert die scheiden en onderscheiden in volmaakt en onvolmaakt en door volmaakt te leven behouden en in te wisselen voor onvolmaakt vindt die overal geheel volmaakt. Zo kan die voor eeuwig voorbij dood komen. Dit proces kan die niet zonder hulp. In diens hele leven heeft die gebruikt van de Messiaanse leefregel: er is geen grotere liefde dan dat een vriend voor die mens sterft en vrij spreekt en dat die sterft uitboet voor de onvolmaaktheid van die mens daarom is de mens ook gebonden aan De wet En De Profeten en legt daar verantwoording aan af! Daarom heet het die zijn eigen leven wint verliest het, die Het Leven Van De Messias wint, wint leven! Wil men in Geheel Volmaakt aan komen en binnengaan is er geen andere mogelijkheid dan één-worden in alles zoals de Messias is!

En wie doet zo, wie leert zo? Het Wit van de H.Schrift. de H.Schrift is de profetenschool die leert Het Wit van de H.Schrift te lezen en men vindt Het Wit door de extremen in de H.Schrift bij elkaar te zoeken en daar zo met liefde mee om te gaan dat ze volmaakt in het Wit zijn/treden zonder ergens in het Wit in disharmonie te zijn Alles hoort Volmaakt Eén te worden met Het Wit! Het hoort dus Volmaakte wetenschap te zijn zoals De Waarheid en de Liefde Zijn.

En om dat te bereiken kan men niet anders dan de regels der wellevendheid en volmaakt onderzoek en Jezusgelijk liefhebben. Elke grote heilige die het Koninkrijk Gods gevonden heeft, heeft in diens leven daar pijnlijk zelf onderzoek gedaan met die 3 als leidraad! En elke ziel die in de hemel wil aankomen en binnengaan ook!

en nu terug naar geloof en vertrouwen!

Wie spreekt en schrijft daar over? als eerste in de ziel als enige de 7e kamer geheel onversluiert: John 16;25, van een mens die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan! Die is het Godskind waar het volmaakte kind van die menszelf met God in volmaakte Eénheid woont. En daar heb je gelijk een taboe te pakken want men leert dat allen gevallen zijn in de tuin van Eden en dat is niet zo! ja alle volwassenen zijn gevallen niet het Kind van de volgende generatie in die volwassenen! Men wil niet zien dat de vrucht van goed en kwaad die met deed niet de verwekking was maar in de opdracht die men had te doen in de tuin van Eden. Men verwekte niet een kind van de volgende generatie met goed en kwaad men wenste niet meer zo te leven als men voorheen leefde in de tuin van Eden. Het Kind van de volgende generatie werd niet in betrokken in die beslissing betrokken. En het kind van de volgende generatie heeft niet de daad gedaan is is volmaakt gebleven. Daarom kon er een redder komen uit het Kind van de volgende generatie! Daarom komt nog steeds, als men niet verwekt met de zonde tegen de H.Geest, de mens uit het geode voort! Daarom ook nog steeds de regel der wellevendheid en volmaakt onderzoek, de Wet en de Profeten en Godskindgelijk liefhebben, daarom de dubbelwet God en Naaste die ook de mens en natuur zelf is.
Zou ik geen geloof en vetrouwen in de ander hebben zou ik die ook niet in God en het Godskind hebben van mijzelf en alle anderen. Dan zou ik ook niet er over schijven en daar op wijzen en naar verwijzen. Het geloof en vertrouwen in volwassen is daarom gepast liefdevol wantrouwend gericht zoals God Gericht is met de de regels der wellevendheid en volmaakt onderzoek. Ik wijs geen mens en natuur op voorhand af, ik laat die staan waar die staat en volg de regels der wellevendheid en volmaakt onderzoek naar Jezusgelijk liefhebben en dan blijkt hoeveel de ander waard is naar Godsmaat.

En nu naar u! Hoelang kennen wij elkaar? En hoeveel en hoever volgt u de regels der wellevendheid en volmaakt onderzoek en Jezus gelijk liefhebben? Kijk naar uw oordeel en naar mijn antwoord en als u oprecht eerlijk leest dan kom ik tot de conclusie dat ik er serieus rekening mee houdt dat of ik ontmoet een brandende Doornstruik zaosl Mozes of ik volg de weg van Elia en ga zelf naar de Horev = ook drempel van 7e kamer van de ziel, met de mededeling dat er geen is die wil doen zoals mij voor ogen staat en de keuze bij God leg: of ik heb niet goed genoeg gezien of het is de tijd niet, of We Gaan Samen een andere weg als voorheen, De Geheel Volmaakte, of ik ben toch niet uit dat hout gesneden dat die Geheel Volmaakte Weg op aarde zonder nergens meer uitwijken wil bewandelen!

Tot nu toe heb ik uitgekeken naar anderen die een hoger positie hadden in de kerk dan ik en daarmee een hoger recht hebben om te doen dan ik en tot nu toe wil geen één! Alles heb ik aan hen mede overhandigd, zelfs het eerstgeboorterecht van de Dorsvloer van Jezurzalem ben ik bereid mede met hen te delen en voor te laten gaan. De Keuze is aan hun en tot nu toe heb ik geen "bovenliggende" innerlijke kracht zo gevoeld dat ik dit zelf moet doen. Zo ben ik ook niet uit de woestijn gekomen. Ik ben uit de woestijn gekomen om te zien of er anderen waren die hoger waren en meer recht hadden, de eerste lezing van de beste olijven wijn en graan. En tot nu toe wil geen van hen gaan. Dan blijft naar het verhaal van het koningschap der bomen de Acacia over die het zal doen!Posted By: Jaja

Posted On: 3 days ago
Views: 137
@E.M.

"Vraag? Mijn eigen af wie nou wie beschuldigd? Over oordelen!"

Ik vraag me af van wie jij Nederlands geleerd hebt.


Posted By: E.M.

Posted On: 3 days ago
Views: 140
Vraag ?

Mijn eigen af wie nou wie beschuldigd? Over oordelen!

Pax.


Posted By: Tja

Posted On: 3 days ago
Views: 152
H.G.

Henk is inderdaad vol van Henk. En we weten:
Vol = Vol!


Posted By: E.M.

Posted On: 3 days ago
Views: 155
HMC

Inderdaad het moest zijn in de ander.bedankt voor het zien van mijn fout.

Pax


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 161
@Nalezer

als enige die Vol In De H.Geest is kan be-/oordelen of een ander Vol is of niet, m.a.w als enige als men Vol Profetich is kan men be-/oordelen of een ander Vol in de H.Geest is en Waar die Zo Is!

Er is slecht één spiegel die Geheel Waarheid en Die is Jezus Volmaakt Verschijnen zelf. U weet die niet eens te vinden!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 162
@E.M.

Ook voor u geldt als voor iedereen dat men niet voorbarig hoort te be-/oordelen en men is pas niet voorbarig als men Jezus Volmaakt Ziet Verschijnen!

dan schrijft u: geen geloof of vertrouwen heb van anderen. of bedoelt u: in anderen?Posted By: Nalezer

Posted On: 3 days ago
Views: 164
Nee Henk

Jij bent ook niet vol van de Heilige Geest. Jij bent alleen vol van jezelf. God of de H.Geest en je medemensen interesseren je geen bal. Daar is bij jou geen ruimte meer voor. Als jouw haantje maar koning kraait!

Kijk eens in de spiegel! Moet ik je nog eens uitleggen waaraan je een megalomaan herkent?


Posted By: E.M.

Posted On: 4 days ago
Views: 172
HMC

Dat wit U bedoeld lees ik al van kindsbeen af altijd mij verdiept in de Heilige schrift.
Maar U hebt geen geloof of vertrouwen van anderen datvis U probleem .

Pax.


Posted By: E.M.

Posted On: 4 days ago
Views: 173
HMC

Dat wit U bedoeld lees ik al van kindsbeen af altijd mij verdiept in de Heilige schrift.
Maar U hebt geen geloof of vertrouwen van anderen datvis U probleem .

Pax.clinica


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 177
@Nalezer

Iemand die niet Vol in de H.Geest Kent en Weet Te Zijn Is niet-Profetische en u Kent noch Weet u zo te zijn. dan kan u ook niet be-/oordelen wie ik ben. Als enige Vol-Profetische kunnen zo! en u Verkrijgt niet omdat u de Regels Der Wellevendheid, Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven en Volmaakt Onderzoek en Jezusgelijk Liefhebben, kinderen in het midden, levende Heiligen en Vol-Profetische vertrapt met uw leer!

arm repersteeltje en maar proberen Gods Graan te scoren en vangt iedere keer bot want men u heeft geen toegang tot Gods Graan en geeft het Heilige niet aan valse honden en onreinen als u!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 177
@Despondent

Hoe wilt u nou ooit serieus genomen worden wanneer u geen verantwoordelijkheid neemt voor wat u eerder geschreven heeft?
Ofwel u herroept wat u geschreven heeft, ofwel u erkent dat u een fantast en leugenaar bent.
Of u dat nou onder ogen wilt zien of niet, met gewoonweg ontkennen dat u iets geschreven heeft, kiest u voor het laatste.


die zich er uit probeert te draaien is u want u beweert en kan niet eens de tekst produceren waar het zo staat als u schrijft om bewijs te leveren, men moet u blind op uw woord geloven alsof u betrouwbaar bent en u bent niet want u vertrapt de Regels der Wellevendheid, Jezus gelijk Liefhebben, Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven, Vol in de H.Geest en Vol Profetisch zijn, voor men schrijft ja u vertapt zoals er door Jezus Johannes de evangelist en Paulus de Apostel Getuigen! U bent niks meer en minder dan een leugenaar!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 178
@Despondent

Hoe wilt u nou ooit serieus genomen worden wanneer u geen verantwoordelijkheid neemt voor wat u eerder geschreven heeft?
Ofwel u herroept wat u geschreven heeft, ofwel u erkent dat u een fantast en leugenaar bent.
Of u dat nou onder ogen wilt zien of niet, met gewoonweg ontkennen dat u iets geschreven heeft, kiest u voor het laatste.


die zich er uit probeert te draaien is u want u beweert en kan niet eens de tekst produceren waar het zo staat als u schrijft om bewijs te leveren met moet u blind op uw woord geloven alsof u betrouwbaar bent en u bent niet want u vertrapt de Regels der Wellevendheid, Jezus gelijk Liefhebben, Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven, Vol in de H.Geest en Vol Profetisch zijn, voor men schrijft ja u vertapt zoals er door Jezus Johannes de evangelist en Paulus de Apostel Getuigen! U bent niks meer en minder dan een leugenaar!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 179
@E.M.

en als u gelezen hebt brengt het boek dan naar Jezus Volmaakt Verschijnen? Weet u Die in zijn boek te Vinden Schrijft hij er over?

Ik zeg niet dat u niet moet lezen, ik zeg dat u het Wit in zijn boek moet leren Lezen dan Vindt u Jezus Volmaakt Verschijnen En Jezus Gelijk Liefhebben.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 180
@Lezer

waar heb ik beweerd dat iedereen blind is? Elke levende heilige en vol Profetische en de kinderen in het midden bij Jezus zijn niet blind en de Godkinderen in de 7 kamer van ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan zijn ook niet blind, dus ook de uwe in uw ziel is niet blind, evenzo die in de ziel van Despondent. Dat u en Despondent blind zijn komt omdat u niet luistert naar Hen en zo is het met velen hier! U en de uwen en ook Despondent, denken dat kinderen geleerd moeten worden naar uw en hun leer, ze worden weggezet als onwetende leugenaars want u en hen leren dat geen mens de Volle Waarheid in zich in bezit hebben, u en de uwen leren dat de mens slechts een knecht en/of slaaf is en proberen dan met een magische truc hen te leren dat God buiten de mens om kan Heiligen en dat is niet zo! God kan als enige buiten de mens om als die vol weigert met God te gaan. U en de uwen en Despondent en zo velen hier maken van God een tovenaar en Die Is Zo Niet! Kijk naar u en hun bidden, u en hen weten niet eens te bidden in Jezus Naam zoals het hoort want bidden u en hen zoals het hoort verkrijgen zij direct waarvoor zij bidden! Zo zegt zelf de H.Schrift:

22 Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar, maar Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. 23 Op die dag zul je Mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, Hij zal het jullie geven. 24 Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn. 25 Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd in versluierende taal. Er komt een uur dat Ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. 26 Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. (John 16)

dat u en hen niet verkrijgen komt omdat u wil waar u niet kan verkrijgen en voor uw en hun eigen hartstochten wilt en niet oprecht wil vernederen en opzoek gaan naar u en hun verborgen zonden, zonden die men niet wilt zien:

1 Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 2 U begeert wat u niet hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. 3 En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat u krijgt, uit te geven voor uw eigen hartstochten. 4 Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5 Of meent u dat de Schrift zonder reden zegt: Vol naijver verlangt Hij naar de Geest die Hij in ons liet wonen? 6 Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerp u dus aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8 Nader tot God en Hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9 Erken uw ellende, treur en ween. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10 Verneder u voor de Heer en Hij zal u verheffen. (Jac 4)

U en hen leren dat je niet volmaakt Godgelijk kan weten en beter weten dan de H.Schrift en uw en hun kind in uw en hun ziel, kinderen in het midden en levende heiligen en Vol Profetischen en daarmee maken u en zij zich ziende blind! Leer eerst geheel oprecht nederig te worden en de leer van uw ouderen oprecht te onderzoeken door naar Jezus volmaakt Verschijnen te gaan en de regels der Wellevendheid te volbrengen door te leren Jezusgelijk Lief te hebben en te gaan Zien of en waar die leer Volmaakt Heilig is en dan met Het Godsoordeel te komen, maar nee u en hen weten beter, blind als u en hen zijn want die echt Godgelijk Weten zijn niet blind en geen één van u en hen hebben Jezus gedurende hun volwassen mensenleven zo gezien waar John 16;22-26a en 1Kor 4;1-5 en 2kor 12; 1b-5a over Getuigt! Dan houdt op met uw en hun hoog van de toren blazen! Leer eerst Vol in de H.Geest te worden en Vol Profetisch en spreek/schrijf dan! Dan verdient en verkrijgt u Gods Lof en Lof van iedereen Die In God Is!Posted By: meelezer

Posted On: 4 days ago
Views: 181
E.M.

heel verstandig!


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws