Total Comments 59651 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Observer

Posted On: yesterday
Views: 9
actueel

Als de katholieke Kerk in het nieuws komt, gaat het alleen nog over één ding: seksueel misbruik.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: January 30th
Views: 109
@HBG

Gijs is een beetje dom want met zulk eten kom je niet bij God en Diens Slaap, daarvoor moet je Kind in het Midden worden, en ach daar snapt u ook niks van, want die Verstaan schrijven niet zulke onzin als u


Posted By: T-licht

Posted On: December 21st
Views: 322
Communicatie

De swing lijkt er een beetje uit, op elk katholiek forum waar ik kijk is al dagen niets gezegd, en de laatste keer was dan ook incidenteel.


Posted By: HBG

Posted On: December 8th
Views: 398
Precies

Hij kan slokken, grote brokken,
een koe en een kalf, een heel paard half,
een kerk vol schapen en nog kon Gijs van de honger
niet slapen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: December 6th
Views: 403
@HBG

de Taal van de volmaakte liefde, de Taal van de H.Geest, de Taal van de 7e kamer van de ziel: weet u nog: 26 Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.(Rom 8)

u weet niet meer te bidden in zwakheid van uw eigen geest, u weet niet meer dat kinderen en zuigelingen zo bidden en bij de meeste komt dat eindelijk weer boven als zij op het sterfbed zijn aanbeland en hun volwassenheid onmachtig wordt en hun innerlijk kind eindelijk weer aan de oppervlakte kan komen dat men zolang onderdrukt heeft met hun zogenaamde volwassenheid! Daarom heet het kinderen en dronken mensen spreken De Waarheid! De zogenaamde volwassenheid heeft geen besef meer van Vol In de H.Geest zijn, zij bespotten het en spreken er leugens over daarom jubelt Jezus:

21 Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: 'Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd(Lukas 10)

Daarom zette Jezus een kind in het midden boven alle apostelen:

1 In diezelfde tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: “Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?” 2 Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: 3 “Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. 4 Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen. 5 En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op.(Mat 18)

33 Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: “Waar hebt ge onderweg over getwist?” 34 Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was. 35 Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: “Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.” 36 Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: 37“Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”(Marc 9)

U en velen met u weten niet meer Wie dit kind is en Hoe Die er uit ziet omdat u en velen vergiftigd zijn met zogenaamde volwassenheid, de wereld van schiftgeleerdheid en wetenschappelijk spijkers op laagwater zoeken: de leer van blinde inquisitie en hun martelwerktuigen in kerker van ongeloof: men is schuldig tot het tegendeel wordt bewezen naar hun maat en God is niet te bewijzen!
Posted By: HBG

Posted On: December 4th
Views: 413
Wartaal sprekende en wartaal schrijvende HG

Wat heb ik en wat hebben zovelen weggestopt?
Leg ons dat eens uit? (Liefst in begrijpelijke taal.)


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: December 4th
Views: 411
@HBG

nee die schrijven niet zoals u, u heeft dat weggestopt, zoals zovelen. Misschien dat het op uw sterfbed weer te voorschijn komt.


Posted By: HBG

Posted On: November 30th
Views: 435
Wartaal-sprekende HG

"En laat dat voor God geen probleem zijn want die haalt Diens lof zuigelingen, en die kunnen ook niet schrijven zoals u!"

O ja??


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: November 30th
Views: 440
@HBG

Het ging al veel eerder mis naar menselijke opvatting. En laat dat voor God geen probleem zijn want die haalt Diens lof zuigelingen, en die kunnen ook niet schrijven zoals u! Daarom zei Jezus tegen volwassenen: Maak eerst de binnenkant schoon dan is ook de buitenkant schoon en zong een lof lied naar Zijn Vader:

21 Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: 'Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.(Lucs 10)


Posted By: HBG

Posted On: November 21st
Views: 495
Arme Henk

In de 2e klas van de basisschool ging het blijkbaar al mis.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: November 19th
Views: 508
@H.B.G.

en hoe dacht u dat er in de Hemel Geschreven wordt: "verveeld" met d of t of dt, met 1 hoofdletter en de rest kleine letters, of allemaal kleine letters of allemaal hoofdletters en allemaal gelijke letters of zoals op de wereld deels gelijk en deels verschillend?

Arme ziel die u bent, denkt een zogenaamde naar Nederlandse taal een schrijfout gevonden te hebben e kent niet eens de Taal van de Hemel want hoe dacht u dat het gaat als u bij de Hemelpoort komt, dat u dan in ABN Nederlands antwoord krijgt als u aanklopt?

Dacht u dat als iemand uit het Godsgericht in de wereldse rechtbank komt/gedaagd wordt, dat die van het Godsgericht buigt voor het werelds gericht? Die buigt als enige als het werelds gericht Hemelse Rechtspraak doet en zo niet krijgt de wereldse hetzelfde antwoord als Mozes bij de Pharao!

En zo is het met taal ook! er komt een Tijd dat het uitspreken van ABN Nederlands zoveel pijn doet dat u het wel laat! Ja dat u net als Isai zijn huis en dorp uit rent om Samuel tegemoet te gaan en vraagt of zijn komt een zegen of een vloek betekent!


Posted By: H.B.G.

Posted On: November 14th
Views: 540
O ja?

"verveeld"?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: November 8th
Views: 573
@H.B. Gijs

die met Jezus is verveeld zich nooit en is altijd met velen, is het niet van deze wereld en/of hel in ieder geval altijd met Die van de Hemel!


Posted By: H.B. Gijs

Posted On: November 5th
Views: 603
De klantenkring van H.G.?

https://www.google.nl/search?q=holle+bolle+gijs&rlz=1CAACAT_enNL816&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEo46j97DeAhUIDOwKHSXHCUoQ_AUIDigB&biw= 683&bih=333#imgrc=rfAeHPyS_zqxRM:

Had je maar zo'n klantenkring, dan hoefde je je niet te vervelen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: November 5th
Views: 607
@Efte List

ook een holle bolle Gijs kan niet zonder instructie en sortering. En zoals gewoonlijk doet u alsof het voor iedereen duidelijk is net zo als: Waarom zijn wij hier op aarde: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Als het dan om dienen gaat komt er een rij van uitleg uitgaande van de mens en natuur zijn door God geschapen uit niet(s). Zonder controle wordt de blind opgelepelde soep gegeten. Uit gaan de van iemand spreekt de waarheid tot het tegendeel is bewezen, voortkomende uit God is geheel goed en de mens is uit het goede voort gekomen en oordeelt niet voordat Jezus Christus volmaakt is verschenen. En dan komt de klap van de man met de hamer: Controleren is onmogelijk en zelfs als men het controleert dan nog moet men blind van God aannemen want de mens is geschapen uit niet(s)! Geen een die bedenkt dat het in tegenspraak is met de Wet en de Profeten en de zonde tegen de H.Geest en met de volmaakte liefde, volmaakt vrije wil en keuze en eeuwige verantwoording!

Daarom is uw verwijzing: Hol le Bol

https://www.google.nl/search?q=holle+bolle+gijs&rlz=1CAACAT_enNL816&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEo46j97DeAhUIDOwKHSXHCUoQ_AUIDigB&biw= 683&bih=333#imgrc=rfAeHPyS_zqxRM: Het zelfde als het simplistisch verbond! Christendom is niet simplistisch, Christendom is Een-Voudig, Die is heel veel anders dan simplistisch! Daarom staat er geschreven:

21 Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: 'Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.(Luc 10)

En helaas is uw achternaam zoals zo velen hier nomen est omen!


Posted By: Efte List

Posted On: October 31st
Views: 644
Hol le Bol

https://www.google.nl/search?q=holle+bolle+gijs&rlz=1CAACAT_enNL816&sour ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEo46j97DeAhUIDOwKHSXHCUoQ_AUIDigB&biw= 683&bih=333#imgrc=rfAeHPyS_zqxRM:


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: October 22nd
Views: 697
@ iedereen

en denkt u nu het rustig is, dat er vrede en overeenstemming is? Zo denken velen mensen tot die mensen door het volgende onheil getroffen worden die veroorzaakt wordt door schijnvrede en overeenstemming want een bedekte zweer aan het oog ontrokken of met rust gelaten zweert net zo door! Dat heb je als je geen profeten en profetischen hebt! dan kan je bidden zoveel je wilt, de echte oplossing komt er niet! Daarom zegt Jezus: waren de kinderen van het licht maar als de kinderen der duisternis! Die van de duisternis gaan op naar het Godsgericht, die van het licht zien het als een afval van geloof


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: October 3rd
Views: 789
@Ana List

zo is het Ana List: leugen = leugen en een leugen is niet hol, een leugen is kwaadaardig, net als u omdat u beschuldigt zonder Hemels Bewijs!


Posted By: Ana List

Posted On: September 29th
Views: 830
Arme HG!

Je probeert met je praatjes dieper te graven, maar wat is het resultaat?
Hol blijft hol!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 29th
Views: 839
@Ana List

als u met 1 vinger naar een ander wijst, wijzen er 3 naar de wijzer terug, voeg zelf daden bij woorden en maak uw eigen oog geheel volmaakt schoon voor u met uitspraken komt:

Ga op naar Jezus volmaakt verschijnen en haal u een geheel en overal volmaakt oordeel!

Er zijn velen als u die het verhaal over Tomas de Apostel en Jezus verschijnen bij de andere apostelen zonder Tomas en daarna bij Tomas en de andere apostelen misbruiken en als ook de uitspraak van Jezus:

26 Weest niet bang voor hen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets is verborgen of het zal bekend worden. 27 Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.(Mat 10)

want ook deze uitspraak in de H.Schrift kan niet voorbij aan het halen en verkrijgen van Jezus Volmaakt Verschijnen want in het duister hoort vertaald te worden naar duister voor anderen die Jezus Volmaakt Verschijnen nog niet hebben gehaald en verkregen! Hetgeen van de daken geschreeuwd hoort te woorden zijn niks anders dan Volmaakte Profetieën en voor elk andere geldt: Oordeel niet voorbarig voordat de Heer verschijnt en alles dat in het duister verborgen is aan het licht brengt en alle beraadslagen der harten openbaart! En elke Godsgetuigenis is en Godsoordeel
Heel de wereld maakt misbruik van: iemand is onschuldig tot het tegendeel is door Christus is bewezen en een christen zelf hoort daar geen misbruik van te maken!
En ja wie is dan nog spreekgerechtigd? U in ieder geval niet want u leert niet hoe, waar en wanneer je Jezus Volmaakt Verschijnen kan halen en verkrijgen! En dat geldt voor iedereen die Jezus Volmaakt Verschijnen niet leert en blind geloof als hoogste zet zonder aan te geven hoe je volmaakt kunt controleren zodat het niet bij blind geloven blijft en men volwassen vervuld geloven verkrijgt!

dus ja Ana List, uw praatjes vullen geen gaatjes en niet als enige van u, hele volksstammen doen zo als u en vraag u maar eens af wie niet als christen? Daarom staan er ook 2 profeten op aan het begin van de laatste 7 tijden van de wereld want met uw praatjes kom je niet levend op de laatste dag des Oordeels aan, dus ook niet in de Hemel met als uw en hun ik geloof in Jezus Christus als Messias want de 2 profeten zullen u voorhouden en binden aan de Volmaakte Christus Verschijning want satan en de anti-christ doen dat met Godsrecht want een Godsgetuigenis is meer dan op blind geloof! Want de Hemel haal je niet op blind geloof! Geen mens en/of natuur komt met blind geloof door de hel omdat je als enigste satan en de ant-christ met een Volmaakte Godsgetuigenis aan de kant krijgt! Dan pas heeft u Volmaakt Godsrecht!

Dus met Godsrecht: Arme Ana List! Arm omdat u misleidt en misbruik maakt van blind geloof en iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen! U krijgt zeker geen Godslof en haalt ook geen Hemel!


Posted By: Ana List

Posted On: September 26th
Views: 887
Arme HG!

Hol blijft Hol!
Met praatjes vult zelfs een tandarts geen gaatjes.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 25th
Views: 892
@Ana List

HOL

E C H O - ECHO - echo - ....


de vraag is wie u hoort en als enige die een Schoon oor heeft hoort zonder misvorming en weet waar het gehoorde vandaan komt en van wie het is! Een Schoon oor is slechts aanwezig wanneer Jezus Christus Hemels Volmaakt Verschijnt!

Arme Ana List, onder scheiden en scheiden is een aangelegenheid van Vol in de H.Geest zijn en die Is, en die Heeft en Is openbaart alles, dus ook hoe en waaromPosted By: Ana List

Posted On: September 20th
Views: 998
Vol = vol

Hol = hol


Posted By: Ana List

Posted On: September 20th
Views: 998
HOL

E C H O - ECHO - echo - ....


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 20th
Views: 1005
@Ana List

waarom doet u niet eens zoals Jezus bij monde van Johannes:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

en Paulus:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

en

maar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. 2 Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het... die mens werd weggerukt naar de derde hemel. 3 Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, 4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken.(2Kor 12)

leert?

u oordeelt net als velen hier voorbarig, u verkrijgt echt geen lof van God met uw oordeel !


Posted By: Ana List

Posted On: September 19th
Views: 1011
Vol is vol

H.G. geeft aan vol te zijn. En wanneer hij inderdaad echt vol zou zijn kan er dus niets meer bij.
Hoe komt het dan dat alles bij hem zo hol klinkt?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 19th
Views: 1015
@vrager

geestig is meer dan humor


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: September 19th
Views: 1016
@Libris

u weet niks van profeten en profetie en dreigementen die uitkomen of niet. Jona gaf ook een dreigement en God voerde die niet uit! Daarom was Jona ook ten onrechte boos omdat Jona niet de strekking van de boodschap begreep! en zo is het met u ook. Profetie is niet als enige die het vervuld wordt, profetie is ook een voorspelling die zou gebeuren als men niet inziet en omkeert en door inzien en omkeren voorkomen wordt!

Helaas betekent Libris niet Vol van/in de H.GeestPosted By: Libris

Posted On: September 18th
Views: 1023
Concurrentie voor Heer G.

Ter info:

De Heer Gadellaa heeft momenteel hevige concurrentie van een profeet die trefzeker branden in kerken voorspelt, als waarschuwing/straf voor de Nederlandse bisschoppen.
Het verschil met de Heer G. is dat deze profeet zijn dreigementen ook daadwerkelijk waar maakt.


Posted By: Vrager

Posted On: September 5th
Views: 1218
Henk in de bonen?

Maar hij geeft wel geestige antwoorden!


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws