Total Comments 58628 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8h ago
Views: 6
@Passant

valt onder de Vrouwe van alle Volkeren ook niet de hele Theologie t.a.v de Vrouwe van alle Volkeren? Dan ook de hele Theologie van het Christendom, want alles hoort in volmaakte Hemelse harmonie te zijn zonder enige tegenstrijdigheid: Eén en Al-Eén, God is Eén.


Posted By: passant

Posted On: 14h ago
Views: 17
vraag

Ging dit forum niet over de Vrouwe van alle Volkeren?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 136
@Opmerker

als alles u duidelijk was was u vol in de H.geest Geweest en had u aangegeven waar en waarom u niets voor me kunt doen, u was dus met een compleet heilig onderbouwde getuigenis gekomen waar de fouten en misvattingen zijn en welke weg men zou behoren te bewandelen om en waar dit verandert/hersteld te verkrijgen en u was zelf ook daar heen gegaan met mij opdat mag blijken dat uw constatering en uw compleet heilig onderbouwde getuigenis in alles ook werkelijk heilig is:

1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

blijkt weer een te meer dat u de regels der wellevendheid vertrapt en het helemaal niet uw bedoeling is een mens heilig ziende te maken en alle belang er bij heeft dat de mens blind, gelijk u blijft en wordt


Posted By: Opmerker

Posted On: 5 days ago
Views: 164
@H.G.

Alles is mij nu duidelijk. Ik kan verder niets meer voor u doen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 166
@Opmerker

voor die het warrig is, blijkt dat die niet genoeg of geen H.Geest heeft waar het warrig is! en men heeft niet genoeg of geen H.Geest omdat ongeloof heerst en men niet bereid is Jezus gelijk lief te hebben, dan blijft het verstaan in het duister omdat men niet de liefde heeft om het geheim te dragen en te verdragen!


Posted By: Ad V.

Posted On: 5 days ago
Views: 167
Het proberen waard?

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/datingsite-voor-psychiatrische-pati enten-durfjijmetmij-nl~a3343775/


Posted By: Opmerker

Posted On: 5 days ago
Views: 169
E.M. & Warrige Henkie

Theoretisch is het niet uitgesloten dat jullie elkaar begrijpen.
In elk geval veel plezier samen bij de productie van onverteerbare lariekoeken.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 173
@Opmerker

Jezus was ook een randfiguur want die is het hele zwaard van Michaël: naast het heel blad van het zwaard stond Jezus ook op de snede en de punt van het zwaard! iedereen die de Wet en de Profeten geheel vervuld is een randfiguur en zo is elke Profetsiche een randfiguur!

Dan waar heb ik geschreven dat Vrager elf kinderen heeft verkracht? ik heb geschreven dat iedereen die niet volmaakt liefheeft mee doet aan verkrachting en doodslag/moord want er gaat een deel van de liefde verloren aan satan. Iedereen die werkelijk liefheeft wenst en geeft het beste aan kinderen, ook tijdens de verwekking. Die verwekking die de kerk leert heeft altijd een huwelijksinzegening en het kind een doop nodig vanwege de erfzonde, die volmaakt verwekt heeft geen van beide nodig want in de hemel wordt niet gehuwd nog uitgehuwd, noch gedoopt, daar is geen erfzonde en in de Tuin van Ede ook niet! Ik zeg helemaal niet dat mensen die huwen en kinderen verwekken dit geheel zonder liefde doen, ik zeg dat ze niet geleerd krijgen hoe ze kinderen kunnen verwekken zonder erfzonde en dat niet weten niet vrij doet spreken en daarmee deels verkrachten en doodslag/moord doen. Als men volmaakt verwekt zijn er geen miljoenen uitgestoten zaadcellen nodig om 1 eicel bevrucht te krijgen, 1 is genoeg en die zaadcel en eicel zijn niet van vlees en bloed van de wereld, noch zijn de ouders van vlees en bloed van de wereld, noch vindt de verwekking plaats op de manier zoals de wereld doet, bij een volmaakte verwekking is alles Hemels inn lichaam geest en ziel en ia de 1-wording overal volmaakt 1, beide ouders gaan volmaakt geheel in elkaar geheel overal samen met God en daar waar men Geheel in God is kan geen zonde aanwezig zijn en wordt er geheel zondevrij verwekt! Ook al heiligt God mede door middel van de kerk het huwelijk en de verwekking zoals die nu gebeurt, heet dat niet dat er niet gedwongen wordt en dat er geen pijn gedaan wordt! Al gaat God vrijwillig onder het kruis van ouders dat heet niet dat vrijwillig zonder noodzaak is wil God de ouders redden want anders is er geen vrijspraak te verkrijgen van De wet en de Profeten, en daarmee ook niet van satan die zich daar aan verbonden heeft aan het einde van zijn val. Iedereen op aarde hoort de Wet en de Profeten Geheel te vervullen en is dar toe uitgerust, die minder doet dwingt de ander meer te doen! Zou God weigeren zou iedereen behalve die altijd volmaakt is gebleven verloren gaan en daarmee ook een deel van de Hemel, dan zou er nog meer verloren gaan en om het zo klein mogelijk te houden is er geen andere mogelijk voor God dan zelf het deel dat niet gedaan wordt te doen! U moet niet denken dat u de vrijheid hebt om minder te doen dan de Wet en de profeten, het is onbeschoft om minder te doen en eveneens onbeschoft om te doen alsof u niet kan en eveneens onbeschoft om te beweren dat u niet van oorsprong Godgelijk bent want hoezo niet Godgelijk en toch verantwoording afleggen aan De Wet en de profeten? Zou de mens niet van oorsprong Godgelijk zijn dwingt God de mens aan De wet en profeten te voldoen waar die niet aan kan voldoen, dan is daar helemaal geen vrije wil en keuze van de mens aanwezig! Dan is daar ook geen vriendschap en kindschap! Nee u en de uwen draaien en keren alles net zolang dat u een schijnreden heet dat het lijkt dat u zo kan denken zonder daarvoor eerst naar God te gaan en te vragen hoe het werkelijk is!

Dus nogmaals de mens kan zonder zonden verwekken en die niet doet verkracht een kind geheel/gedeeltelijk want het kind die tevens de volgende generatie is in de mens is niet gevallen in de Tuin van Eden want de zonde van Goed en kwaad werd niet tijdens de verwekking gedaan, het werd in de opdracht (volmaakt door uitboetend versterven de Hemel aan te vullen en herstellen waar verloren was gegaan door de val van die satan werd en de demonen werden) gedaan door dwingend minder te doen dan toen men afdaalde met de Tuin van Eden, geheel volmaakt vrijwillig had op zich genomen! het kind in de mens die ook de volgende generatie is, is altijd volmaakt gebleven, daarom hebben kinderen ook geen schuld aan de fouten van de ouders tijdens de verwekking en daar zij wel volmaakt verwekken behouden zij volmaakte onschuld en daarom woon God ook met hen in de 7e kamer van de ziel en als ouders daar heen gaan om kinderen te verwekken verwekken zij zonden vrije kinderen! En als zij daar verwekken verwekken zij niet als enige met hun beide, zij verwekken met Heel de hemel en alle Godskinderen op aarde het kind want als enige zo is er verantwoording naar iedereen(Broeder(s) en Zuster(s) en kind(eren) hoeder(s)) en heeft iedereen die goed doet mede-deling in loon naar werken want in de liefde wordt alles 1 en al-1, God is 1 gedaan, geen 1 kan zeggen ik heb dit in mijn eentje gedaan, elk volmaakt Goed werk is altijd geheel Volmaakt met allen die zo Goed doen samen! daarom zijn de kinderen van een ouder hier op aarde niet als enige hun kinderen, daarom heet de Geheel opnieuw geopenbaarde Wet en De Profeten(John 13;34 en 15;12-15) heb uw naaste lief zoals God u en uw naaste lief heeft want allen zijn van oorsprong Godgelijk, ook uw naaste en uzelf!


Posted By: E.M.

Posted On: 5 days ago
Views: 177
Opmerker

U moet eens goed leren lezen dat staat er helemaal niet zoals u dat zegt.

Het is een voorbeeld dat vragen zich zelf en kinderen daarmee een verkeerd beeld geeft van geloof in Jezus Christus.

Het is maar hoe je leest en het verwoorden doet .

Mvg


Posted By: Opmerker

Posted On: 6 days ago
Views: 198
@E.M.

De heer Henk Gadellaa verspreidt het praatje dat een van zijn opponenten ("Vrager") elf kinderen verkracht zou hebben!
Staat dat volgens u in de bijbel??


Posted By: E.M.

Posted On: 6 days ago
Views: 205
Opmerker

Dat u noemd zijn geen scheldwoorden dat ziet u er in omdat u niet wilt verstaan dat hij uit de bijbel siteerd.

U moet eens naar u zelf kijken , naar dat gene welk u naar en over Henk schrijft is dat zo netjes.

Groetje met de liefde Gods


Posted By: Opmerker

Posted On: 6 days ago
Views: 211
@E.M.

Geef eens een voorbeeld, E.M.?
Hij vertelt alleen maar hoe voortreffelijk hij zichzelf vindt. Ik heb nog nooit iets van hem gehoord zonder scheldpartijen.


Posted By: E.M.

Posted On: 6 days ago
Views: 215
Opmerker 2

Natuurlijk wel! als ik iets niet begrijp vraag ik hem, en krijg ik netjes antwoorden.

Moet u ook eens leren! U zult zien dat er meer in Henk zit dan dat u denkt .

Mvg.


Posted By: Opmerker

Posted On: 6 days ago
Views: 218
@E.M.

http://zoom.nl/foto/straatfotografie/randfiguur.2438886.html

Overigens ziet H.G. jou ook niet staan. Heeft hij wel eens iets tegen jou gezegd?


Posted By: E.M.

Posted On: 6 days ago
Views: 223
Weet

U opmerker wel welk een een randfiguur is of er uitziet.

Denk het niet ! Je kunt niet zeggen dat Henk een randfiguur is , daar hij u steeds van alles voorziet,Door en met Jezus Christus.

Maar hellaas daar heeft u geen oren naar die zitten pot dicht met smeerboel.

Een keer uitlaten spuiten kan wonderen terweeg brengen .


Posted By: Opmerker

Posted On: 6 days ago
Views: 227
Randfiguur H.G.

Jammer dat jij het midden niet kunt vinden Henk. Daarom blijf je altijd een randfiguur.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 233
@Opmerker

kinderen in het midden kunnen lezen noch schrijven en behoren tot de grootste onder de Hemelingen, stenen kunnen ook lezen noch schrijven toch zouden ze een lofzang voor Jezus houden als de mens zou zwijgen:

39Enige farizeeën onder het volk zeiden tot Hem: 'Meester geef uw leerlingen een terechtwijzing.' 40Hij antwoordde: 'Ik zeg u: Als zij zwijgen zullen de stenen roepen.'(Luc 19)

en u met al uw geleerdheid en kennis van de Nederlandse taal kan nog geen Heilig Profetische Godsgetuigenis geven want elke die u geeft is niet niet Profetisch, zelfs niet die van "Jezus is de Heer" want u laat Die niet zijn zoals De Hemel Die Laat Zijn, nou dan ga je af met je grote mond!


Posted By: Opmerker

Posted On: 6 days ago
Views: 242
H.G.

H.G. kan lezen noch schrijven. Hij is noch een profeet noch in de hemel geweest.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 245
@Opmerker

sinds wanneer is het kruis opnemen van jezelf en een ander zoet? Zoet is het wanneer het kruis is uitgeboet en er niet gezondigd wordt. Dan is er feest in de Hemel, Tuin van Eden, Godsgericht en bij alle Godskinderen op aarde, en ach daar bent u in uw volwassen leven helaas nooit geweest, dan weet u ook niet hoe echt Zoet Proeft en dat terwijl het volop beschreven is in de H.Schrift bv hier:

20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21 Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij.(John 16)

Helaas zitten jullie op de beste plaats aan tafel en graaien ze bij u en de uwen zelf en leggen kinderen in het midden, Profetischen, Profeten, levende heiligen, vrouwen en kleinen lasten op die jullie met geen vinger willen aanraken opdat het jullie zogenaamd zoet hebben, wel daar staat over geschreven dat u uw loon al hebt gehad als u bij de Hemel komt en geen krijgt in de Hemel!Posted By: De bakker op de hoek

Posted On: 6 days ago
Views: 252
Nu voor E.M.

Gadellaariekoek is noch zoet noch te pruimen!
(Nooit geweest trouwens!)


Posted By: Opmerker

Posted On: 7 days ago
Views: 255
Geen zoete hoek!

Gadellaariekoek is niet zoet en niet te pruimen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 7 days ago
Views: 266
@Libris

Doorgaans is zelfs voor de grootste flauwekul altijd wel een publiek te vinden dat het voor zoete koek slikt.
Maar in het geval Gadellaa lukt zelfs dat niet.


23 Hij zei hun: 'Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoorden, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad.' 24 Maar Hij gaf er dit antwoord op: 'Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad. 25 En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël; 26 toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, behalve tot een weduwe in Sarepta in het gebied van Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman.'(Lucas 4)

en Hoe dacht u van:

11 Toen Mozes opgegroeid was ging hij eens naar zijn broeders en was getuige van hun dwangarbeid. Hij zag hoe een Egyptenaar een Hebreeër neersloeg, een van zijn broeders. 12 Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar neer en verborg hem onder het zand. 13 De dag daarop ging hij weer uit en zag twee Hebreeuwse mannen met elkaar vechten. Hij vroeg aan degene die ongelijk had: `Waarom sla jij je kameraad?' 14 De man antwoordde: `Wie heeft jou als heer en rechter over ons aangesteld? Ben je soms van plan mij ook te doden, net als die Egyptenaar?'(Ex 2)

Wanneer de tijd komt zult u net als al uwen net als Egypte het lachen en belachelijk maken vergaan. Als Die Twee Getuigen openbaar opstaan en u uw "hoed, kleren en schoenen" mag opeten! Die u veracht zal God Verheffen en u zult zich afvragen hoe dit mogelijk was terwijl het wonderlijk is in de ogen van levende Heiligen, kleinen, vertrapten en uitgespuugden! Had u en de uwen toen het genade tijd was geluisterd zouden u en de uwen ook niet zo beschaamd staan als Zij openbaar opstaan! Bedroevend nu, bedroevend dan!Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 7 days ago
Views: 267
@Libris

Doorgaans is zelfs voor de grootste flauwekul altijd wel een publiek te vinden dat het voor zoete koek slikt.
Maar in het geval Gadellaa lukt zelfs dat niet.


23 Hij zei hun: 'Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoorden, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad.' 24 Maar Hij gaf er dit antwoord op: 'Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad. 25 En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël; 26 toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, behalve tot een weduwe in Sarepta in het gebied van Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman.'(Lucas 4)

en Hoe dacht u van:

11 Toen Mozes opgegroeid was ging hij eens naar zijn broeders en was getuige van hun dwangarbeid. Hij zag hoe een Egyptenaar een Hebreeër neersloeg, een van zijn broeders. 12 Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar neer en verborg hem onder het zand. 13 De dag daarop ging hij weer uit en zag twee Hebreeuwse mannen met elkaar vechten. Hij vroeg aan degene die ongelijk had: `Waarom sla jij je kameraad?' 14 De man antwoordde: `Wie heeft jou als heer en rechter over ons aangesteld? Ben je soms van plan mij ook te doden, net als die Egyptenaar?'(Ex 2)

Wanneer de tijd komt zult u net als al uwen net als Egypte het lachen en belachelijk maken vergaan. Als Die Twee Getuigen openbaar opstaan en uw "hoed, kleren en schoenen" mag opeten! Die u veracht zal God Verheffen en u zult zich afvragen hoe dit mogelijk was terwijl het wonderlijk was in de ogen van levende Heiligen, kleinen, vertrapten en uitgespuugden! Had u en de uwen toen het genade tijd was geluisterd zouden u en de uwen ook niet zo beschaamd staan als Zij openbaar opstaan! Bedroevend nu, bedroevend dan!Posted By: E.M.

Posted On: 7 days ago
Views: 274
Ook met open ogen

kun je niets zie of ook vinden .


Posted By: Kijk op

Posted On: 7 days ago
Views: 276
Ignatiuswebsite

En dan zie je het hoe en waarom.
Of is dat te veel voor jou lbris.
Ja met je ogen dicht kun je niets zie of ook vinden .


Posted By: Zoete koek

Posted On: 7 days ago
Views: 279
Spoorloos

Zelfs geen koekenbakker op Ignatiuswebsite


Posted By: Zoeker

Posted On: 7 days ago
Views: 280
Zoeken

Op Ignatiuswebsite ?

Niets te vinden.


Posted By: Kijk op

Posted On: 7 days ago
Views: 286
Ignatiuswebsite

En dan zie je het hoe en waarom.
Of is dat te veel voor jou libris.


Posted By: Kijk op

Posted On: 7 days ago
Views: 287
Ignatiuswebsite

En dan zie je het hoe en waarom.
Of is dat te veel voor jou lbris.


Posted By: Libris

Posted On: 7 days ago
Views: 299
re: de verwarde nepprofeet

profetischen leren anderen die nog niet profetisch zijn profetisch te worden, nou waar zijn uw lessen hoe profetisch te worden?

Vals profetischen leren anderen die nog niet vals profetisch zijn vals profetisch te worden.

Gadellaa's lessen hoe vals profetisch te worden, krijgen we hier al vele, vele jaren voorgeschoteld.
Hoe zou het toch komen dat die lessen niets opleveren?
Doorgaans is zelfs voor de grootste flauwekul altijd wel een publiek te vinden dat het voor zoete koek slikt.
Maar in het geval Gadellaa lukt zelfs dat niet.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws