Total Comments 57407 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Lezer

Posted On: 26m ago
Views: 2
Een nieuw woord

"Blablateur"
Zie https://fr.wiktionary.org/wiki/blablateur.
(Nadere uitleg overbodig!)


Posted By: Jaja

Posted On: 2h ago
Views: 6
Blablahenk Gadellaa

De Gadellawet is niet de dubbele en de "alles-in-één-wet" maar de wet van Gadellaa-zichzèlf-in-alles-en-in-één-liefhebben-wet en wel zodanig dat er voor een ander geen enkele ruimte meer is. En dat alles tegelijkertijd en in één Gadellaïsche Persoon.
Zèlfs E.M. begrijpt dat!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6h ago
Views: 12
@Jaja

de liefdewet is een dubbel in Eén wet: Jezus en je naaste Gelijk Jezus Liefhebben tegelijkertijd!


Posted By: Jaja

Posted On: 9h ago
Views: 17
Die E.M.

Luister maar naar het gebla-blaat van ome Henk.
En vooral niet naar jezelf kijken!


Posted By: E.M.

Posted On: 22h ago
Views: 26
Hmc

Bedankt voor U commentaar!maar als iemand zijn haar fout zelf inziet ,is het niet nodig daar nog eens over heen te gaan.
Ja dan moet die eerst eens naar zichzelf kijken .

MvG


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 22h ago
Views: 29
@E.M.

twee handen wassen beter schoon en kan men elkaars rug wassen! het is dus niet verbeter de wereld en begin bij uzelf want men is ook diens broeder(s) en zuster(s) hoeder.

Die waarlijk nederig zijn, zijn ook dankbaar voor de verbeteringen door anderen aangedragen ook al zijn ze nog niet geheel zelf schoon. Welk zin heeft dan biechten? Dacht u dat er priesters zijn die zelf volmaakt heilig gelijk Jezus waren en zijn? Die waarlijk nederig zijn verheugen zich ook over de splinters die ander in hen zien terwijl die andere zelf nog een balk heeft!!


Posted By: E.M.

Posted On: yesterday
Views: 33
Tja

Verbeter de wereld begin met U zelf.Is hard nodig!

MVG


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 61
@E.M.

Doe eens wat aan die "foutjes".


Posted By: E.M.

Posted On: 2 days ago
Views: 67
Tja

sorry klein foutje.
zoden moet zijn zouden.

mvg


Posted By: E.M.

Posted On: 2 days ago
Views: 68
Tja

alleen al dat jij twijfeld aan dat Jezus en Maria niet bij mij zoden zijn ! wil zeggen hoe dom jij bent !daar bij elk mensen kind Jezus en Maria aanwezig zijn in hun ziel.

mvg


Posted By: Tja

Posted On: 2 days ago
Views: 71
@E.M.

Dat betwijfel ik, beste E.M.
Jezus en Maria laten jou niet van die domme en dubbelzinnige opmerkingen maken.


Posted By: E.M.

Posted On: 2 days ago
Views: 78
Geen

Invloed van wie dan ook ! Tenzij Jezus en Maria die altijd bij mij zijn.

MVG


Posted By: Tja

Posted On: 3 days ago
Views: 98
@E.M.

H.G. heeft een slechte invloed op jou, E.M.
Leer eerst eens om zèlf na te denken!


Posted By: E.M.

Posted On: 4 days ago
Views: 108
Tja

Als jij leest en er iets dubbelzinnig in ziet! Wil dat zeggen dat Je beïnvloed wordt door satan. Zou daar eerst een goed over nadenken.voor je iets zégt.

Mvg


Posted By: E.M.

Posted On: 4 days ago
Views: 112
Tja

Ga jij maar eens gauw je mond spoelen.
Liefst met gloorwater dan wordt hij dubbel zuiver, dat kun je tenminste eens een keertje goed leren lezen.
En niet uit een gewoonboekje maar uit de Bijbel van het Woord JEZUS Christus.

MvG.


Posted By: Tja

Posted On: 4 days ago
Views: 118
De klok van E.M.

Welk vertel je me nou, E.M.? Kan jij ineens lezen en schrijven?? En waarom wil jij van alles weten over mijn klok? Hoe laadt het is en waar die hangt en zo?
En jij wil mijn broekzakken nakijken of daar de klepel hangt? Het moet toch niet gekker worden, E.M.! Dat heb je vast en zeker van vieze Henkie geleerdT.


Posted By: De klok

Posted On: 4 days ago
Views: 121
Tjonge

Tjonge welk een opmerking weer! Weer een van die niet weet dat de beste stuurlui aan wal staan.
Ze kunnen nog niet lezen of schrijven; maar denken het toch beter te weten. Wel Tja weet je waar de klok en de klepel hangt?
Niet dan moet je eens in je eigen broekzak kijken.
Misschien vindt je daar wel het goede antwoordt op waarover een ander bralt volgens jou.

MvG


Posted By: Tja

Posted On: 4 days ago
Views: 142
Die HG

Henk doet weer uitspraken en (be-)oordeelt anderen zonder levende verschijningen en zonder bezoek aan de 7e kamer! Ook is hij te lamlendig om de wet en de profeten te raadplegen. Resultaat: een hoop gezever en hol gebral. Bij elkaar opgeteld: 0,0!
Ga je schoolgeld terughalen Henk, en vertoon je niet meer op dit forum!


Posted By: Een met

Posted On: 5 days ago
Views: 153
HG

Op dit vaak is het raak,
Daar wil men laten horen,
Dat zij anders zijn geboren.
Jou schrijven is hun ogen,
de verkeerde weg in gebogen.
Jij kijkt niet links of rechts,
Zo is door hun beslecht.
Nou willen zij dat je wellicht,
Snel verdwijnt uit dat forum gezicht.
Toch zou het beter zijn gewezen,
Als zij beter konden lezen.

Mvg


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 154
@Die Wellezen

hoor Ries Buis, slim als die is maakt die nu onderscheidt in gewoon profetisch en "Supreme Profetisch", als hij zelf gewoon profetisch zou zijn, want Ries weet net zo goed als iedereen die de H.Schrift leest dat als enige Profetischen recht hebben om te Be-/Oordelen en als die zelf niet is dat die dan zijn mond dient te houden en ziedaar komt Ries met een uitvlucht: "Henk Gadellaa zou zichzelf Supreme Profetisch zien". En zo denkt Ries zich een uitvlucht dat het geen zin heeft met H.Schrift teksten en eenvoudigste rekenkunde Henk tegemoet te treden want Henk behoort tot de grotere stupiditeiten.
Ja hoe lui ben je en hoe makkelijk kun je je uit je plicht als broeders hoeder onderuit liegen want als je Ries onderzoekt kan die met geen één tekst en exegese komen die niet in strijd is met De Wet En De Profeten, De Volmaakte Liefde, Waarheid, Vrije Wil En Keuze, Loon naar Werken, Recht en Gerecht Volmaakt Onderzoek, Jezus Volmaakt Verschijnen. En eenvoudigste uitleg heeft Ries ook niet want de zijne druipt van magie en afgodendienst zoals Samuel Getuigt! Daar vindt je geen Geheel Heilig! Zou die zo erkennen zou die nog waarheid hebben, niets van zo want die wijs als Ries en werkelijk bescheidenheid bezit oordeelt niet voordat die Jezus Volmaakt Oordeel heeft. Dan is het eenvoudigste rekenwerk in volmaakte harmonie met De Wet En De Profeten, Volmaakte Liefde, Waarheid, Vrije Wil en Keuze, Loon naar Werken, en Recht en Gerecht, Volmaakt Onderzoek en Jezus Volmaakt Verschijnen, ja die brengt daar heen en toont aan dat men In De Wet En De Profeten, Volmaakte Liefde, Waarheid, Vrije Wil en Keuze, Loon naar Werken, en Recht en Gerecht, Volmaakt Onderzoek en Jezus Volmaakt Verschijnen Volmaakt is aangekomen! Maar ja zulke rekeningen kan Ries niet maken, daarom liegt die ook zo makkelijk!


Posted By: Herhaling

Posted On: 5 days ago
Views: 159
Woorden

Zijn woord en daad al Je met Jezus door je leven gaat.
Dan zijn die woorden van komen en gaan!geen worden van lucht gegeven,
Doch blijven voor heel je leven.
Tot ook nog daarna!mag je bij Hem zijn terstond.

Mvg


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 160
@Bertus

en dacht u dat uw uitvlucht werkt? Simpele dwaas, leert u zelf niet dat de mens uit niet is geschapen? en als het om goede werken gaat dat u zichzelf als onnutte knecht voorstelt? Laat mij dan een nul in uw ogen zijn ik heb daar geen probleem mee, ook niet als vermenigvuldigingsfactor want God doet Wonderbare Handelingen die een afgrijzen zijn in uw ogen want God verkrijgt lof van zuigelingen en kinderen in het midden, ja als zij het niet doen doen de stenen het! Kun je nagaan, al die u vertrapt beschouwt God als Heiligen, ja als leraren!

Dus laat mij een nul zijn als vermenigvuldigingsfactuur, u die niet eens volmaakt kan oordelen, zoals u zelf leert want naar uw leer zijn er geen levende heiligen die God Gelijk kunnen oordelen, dan u al helemaal niet dan is elk van uw oordelen voorbarig en daarmee kwaadaardig want u u denkt ook nog dat u zo mag oordelen terwijl de H.Schrift uw oordeel afwijst, ja Jezus u afwijst als satanisch zoals u kan lezen over Petrus toen die voorbarig oordeelde en dacht dat die goed oordeelde en niet-Profetisch was, precies gelijk u over mij doet!


Posted By: Ries Buis

Posted On: 5 days ago
Views: 187
rekenkunde en de meer intelligente benadering

Pogingen om Henk Gadellaa middels argumenten, Schriftteksten dan wel de eenvoudigste rekenkunde tot een meer inclusief inzicht te bewegen, anders dan wat zijn ‘Supreme Profetisme’ hem voorhoudt, zullen altijd falen. Henks’ stupiditeit is immers steevast groter – en op dat punt is hij inderdaad niet te verslaan. Daarom, stop de Don Quixote luchtaanvallen op de windmolens en maak dit forum opnieuw tot een plaats die het bezoek en meedenken de moeite waard maakt. Graag uw mening hierover?

En Lawrence, wat bedoelt u precies met het onverenigbare tussen ‘geloof’ en gezond verstand of wetenschappelijke inzichten – kunt u dit toelichten?, graag . . En een tweede vraag, wat moet ik me voorstellen bij het ‘soort van hemels Noord-Korea’?

met vriendelijke groet,


Posted By: Bertus

Posted On: 6 days ago
Views: 189
@HG

In uw geval is de nul als vermenigvuldigingsfactor van toepassing.


Posted By: Lawrence

Posted On: 6 days ago
Views: 191
@Aurelius

Als wij niet in de Verrijzenis geloven, in het eeuwig leven, is het Geloof zinloos.

Heel goed mogelijk dat dit een juiste conclusie is – althans vwb een op dogmatiek gebaseerde geloofsopvatting en toekomstverwachting wat dus sinds de Verlichting bij lange na niet meer de enige invalshoek is. Een agnost bijvoorbeeld zal zich w.s. dichter thuisvoelen bij de spirituele boodschap die je kunt ervaren in begrippen als de verrijzenis en het eeuwig leven en de navolging van de kosmische christus (en dat laatstgenoemde is dan nog een aantal stappen verwijderd van een puur wetenschap gebaseerd anti-theisme).

De ruimte die alleen al met dit overdenken ontstaat is m.i. aanzienlijk groter, spannender en dieper motiverend dan mijn gezond verstand en respect voor wetenschap terzijde te moeten schuiven om uiteindelijk te mogen toegelaten worden tot een soort van hemels Noord-korea.

Waarom hebben we het hier niet liever over dan de eindeloze herhaling van zetten met een idioot als HG?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 196
@Bertus

Kleine Theresia, H.Theresia van Liseux, zei dat een nul achter de 1 alle getallen slaat, daarbij is nul en teken van volmaakt eindig en oneindig tegelijkertijd.

al is de slimme nog zo snel, een Eén-Voudige Achterhaalt die wel


Posted By: Bertus

Posted On: 6 days ago
Views: 199
Die HG

wil de rest ook weten! Hou je vast!

1 - 1 = 0.

En dat is precies de waarde van uw bijdragen aan dit forum.


Posted By: E.M.

Posted On: 6 days ago
Views: 202
Woord

Een woord en daad is steeds paraat,
Als je gelijk JEZUS leven zou: is het niet een woord dat komt en gaat! Wanneer je Zijn woord in je leven houd.

MvG.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 210
@Bertus

Goed zo Bertus, zoals 1 + 1 = 2 is het ook 2 = 1 + 1, nu nog de rest!


Posted By: Bertus

Posted On: 7 days ago
Views: 223
Kijk uit!

Woordendaad is schat en is één en al één in alles. Profetisch gezien uiteraard volgens de wet en de profetischen! Een waar je schat is is ook je hart. En die is één in alles.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws