Total Comments 58204 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: meelezer

Posted On: yesterday
Views: 28
wie het betreft

Laat Henk met rust!


Posted By: E.M.

Posted On: 3 days ago
Views: 88
Maar

Goed ook is er toch een voorbeeld aan hem te nemen.
Ga rustig door Henk op je weg des Heren .


Posted By: De laatste

Posted On: 3 days ago
Views: 91
@E.M.

Wat is het verschil tussen Henk Gadellaa en de anderen?

Nee, er is geen verschil tussen Gadellaa. Naast zichzelf is hij met niemand te vergelijken. Ook niet met jou, E.M.!


Posted By: E.M.

Posted On: 3 days ago
Views: 97
Tja

Wat is het verschil tussen Henk Gadellaa en de anderen?
Zou ik ook weleens willen weten ?
HENK ken ik die andere niet !
Weet dat hij niet zomaar iets schrijft en dat hij zich ook niet als zijnde God beshouwd hij dat ook niet zegt ! Dat is de uitspraak van andere hier op dit forum .er is en staat meer in de bijbel dan alleen woorden .
En wel liefde die ons gegeven is door en met JEZUS Christus.
Die liefde is hier slecht tevinden.


Posted By: De laatste

Posted On: 4 days ago
Views: 120
Het verschil

Wat is het verschil tussen Henk Gadellaa?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 4 days ago
Views: 125
@Trollenjager

het verschil tussen uw Jezus:

14 Toen zij weer bij de leerlingen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen staan, waaronder ook schriftgeleerden die met hen redetwistten. 15 Zodra al die mensen Hem opmerkten, waren ze verrast en liepen Hem tegemoet om Hem te begroeten. 16 Hij vroeg hun: “Waarom twist ge met hen?” 17 Een uit de menigte gaf Hem ten antwoord: “Meester, ik heb mijn zoon naar U toe gebracht omdat hij in de macht is van een stomme geest. 18 En waar deze hem overweldigt, werpt hij hem tegen de grond, en de jongen krijgt het schuim op de lippen, knarsetandt en wordt helemaal stijf. Nu heb ik uw leerlingen gevraagd hem uit te drijven, maar die hadden er de kracht niet toe.”

en de mijne:19 Jezus gaf ten antwoord: “O ongelovig geslacht, hoe lang moet Ik nog bij u zijn, hoe lang nog u verdragen? Brengt de jongen bij Mij.” 20 Ze brachten hem naar Hem, maar zodra de geest Hem zag, liet hij de jongen stuipen krijgen; deze viel neer en rolde over de grond met het schuim op de lippen. 21 Jezus vroeg aan de vader: “Hoe lang heeft hij dit al?” Deze antwoordde: “Vanaf zijn kinderjaren.” 22 Hij heeft hem ook dikwijls in het vuur en in het water geworpen om hem te doden. Maar als Gij iets kunt doen, heb dan medelijden en help ons.” 23 Jezus antwoordde hem: “Wat dat kunnen betreft: alles kan voor wie gelooft.” 24 Ogenblikkelijk riep de vader van de jongen uit: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” 25 Toen Jezus zag dat de mensen te hoop liepen, gebood hij op strenge toon aan de onreine geest: “Stomme en dove geest, Ik gelast je, ga uit hem weg en kom nooit meer in hem terug.” 26 Onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen zag eruit als een lijk, zodat de meesten dachten dat hij dood was. 27 Maar Jezus vatte hem bij de hand richtte hem op; en hij kwam overeind. 28 Toen Hij thuis gekomen was en zijn leerlingen met Hem alleen waren, vroegen zij: “Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?” 29 Hij antwoordde hun: “Dit soort kan door niets anders uitgedreven worden dan door bidden en vasten.”(Marc 9)

ik geen minachting voor De Jezus, het is u en de uwen die minachting hebben voor De Jezus, net zoals de apostelen op dat moment minachting hadden voor De Wet en de Profeten, de Regels der Wellevendheid, Volmaakt Onderzoek en Loon naar Werken En Gods Maat. Zij gingen opweg met hun Jezus en ze kregen het niet voor elkaar en gingen terug naar De Jezus en bleek dat hun Jezus niet De Jezus was want met hun Jezus lukte het niet, De Jezus wel. Daarom wees Jezus hun dat ze moesten wachten tot vol in de H.Geest verkregen en Jezus leerden kennen zoals Jezus werkelijk was! zij werden nederig op hun terechtwijzing, u en de uwen verharren in onbeschoftheid en minachting voor De Jezus want u en de uwen denken zoals ze doen voldoende is om te beleren met uw Jezus en het is niet! ook de apostelen werden afgewezen hoe zij dachten: Oh ongelovigen(hun Jezus) en gewezen waar ze naar toe moesten gaan: De Jezus en die weet je pas te vinden als je je kruis opneemt en geheel versterft naar alles van de Wet En de Profeten!Posted By: Jaja

Posted On: 4 days ago
Views: 131
Arme E.M.

Wat zal jij Henk missen! Je wordt nu al helemaal missenlijk wanneer je zijn geleuter niet meer kunt lezen, nietwaar?


Posted By: Missenlijk

Posted On: 4 days ago
Views: 136
Wordt

Ja missenlijk wordt je er van zoals het er hier naar toe gaat.
Gewoon omdat men dat uit verveling niet lezen wil zoals het is hóórt
Verveling is alom op deze wereld aanwezig.
Zo ook hebzucht en afgunst vierthoog tijd .
Afgunst daar een ander het anders ziet dan hun voor gehouden is.
Niet opzoeken nee! dat kost te veel van hun eigenwaarden .
Zezouden er eens achter kunnen komen dat die gelijk heeft .
Dan valt hun théorie in duigen .


Posted By: Trollenjager

Posted On: 4 days ago
Views: 141
re: de troll Gadellaa

dwaas die u bent u kan niet eens een demon bij een ander met uw Jezus uitdrijven,

In zijn gretigheid naar aandacht en tomeloze geldingsdrang bevestigt Gadellaa hier in de gegeven kontekst een door een demon bezeten troll te zijn, die met "uw Jezus" niet uit te drijven zou zijn.

Gadellaa is dus, naar eigen getuigenis, een troll met een enorme minachting voor Jezus Christus.

Niet voeren dus.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 174
@Ad V

"trollen"

24 Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: Ik keer terug naar mijn huis, dat ik verlaten heb. 25 Bij zijn komst vind hij het schoongemaakt en op orde. 26 Dan gaat hij zeven andere geesten erbij halen, nog slechter dan hijzelf; ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste.'(Luc 11)

dwaas die u bent u kan niet eens een demon bij een ander met uw Jezus uitdrijven, dan kan die ook niet uit uzelf wegkrijgen en uw huis schoonhouden en hoe denkt u dan trollen weg te kunnen krijgen want trollen zijn bezeten door een boze geest, dus als u niet eens een boze geest uit een trol krijgt kan u die ook niet verdrijven want u weet niet met uw Jezus deze weg te krijgen, noch geen voedsel te geven, want men geeft pas geen voedsel als men zelf Geheel Heilig leeft en de demon bindt aan diens kwaad! Dan weet die demon dat u met de Ware Jezus bent en dat uw Huis door Jezus en u bewaakt is, dan zal die ook weten er weg te blijven want die weet als die probeert dat die gebonden wordt aan diens kwaad! Niet om niet zwegen demonen als Jezus uitdreef en niet om niets zwijgen ze als ze door die Eén en Al-Eén, God is Eén met Jezus is, dat kan u ook zien want in geen één 7e kamer van de ziel van een mens die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan is geen demon te vinden omdat God en alle Godskinderen daar onversluierd wonen. En de ziel is pas geheel schoon van demonen en kwaden als alle kamers sluiervrij zijn! Satan mag t/m de 6e kamer van de ziel komen zoalng de mens die niet geheel schoon en sluiervrij heeft! en maar roepen: ik geloof in Jezus en als het op geloof aan komt om uw andere kamers schoon te maken en te houden heeft u minder dan een mosterdzaadje en dan denken dat je ook maar iets weet en kan beoordelen....wat een blinde melaatse bent u, u kan niet eens van uw innerlijke zweren afkomen met al u biechten, zegt ook nog eens hoeveel uw biechtvader kan! en maar beweren: wij hebben het ware geloof.....


Posted By: Ad V.

Posted On: 5 days ago
Views: 192
De omgang met trollen

Een trol is een persoon die slechts tot doel heeft onrust te zaaien en veel reacties en aandacht te krijgen. Ook op Wikipedia komen trollen voor.

Inhoud [verbergen]
1 Geboorte van de trol
2 Wikipedia en trollen
3 Omgaan met een trol
4 Typisch trolgedrag bij Wikipedia
5 Zie ook
6 Externe link
Geboorte van de trol[bewerken]
Het is als bij de kip en het ei: wat was er eerder, de onrust of de trol? Het antwoord luidt al net zo: de een bestaat niet zonder de ander, beide hebben elkaar nodig om te kunnen voortbestaan. En beide zijn elkaars voorbode. De trol verwekt onrust, en onrust geeft ruimte aan de trol.

Wikipedia en trollen[bewerken]
Een teveel aan conflicten heeft meestal tot gevolg dat gewaardeerde medewerkers er de brui aan geven, terwijl er uren en uren verspild zijn aan ellenlange discussies over zaken die in korte tijd zouden kunnen zijn opgelost. Het moedwillig creëren van een of meerdere conflicten dient te worden gezien als een agressieve handeling, die tegen de doelstellingen van Wikipedia ingaat.

Aangezien het doel van Wikipedia is om een encyclopedie te bouwen, vertoont een trol ongewenst gedrag. Trollen is dan ook een overtreding. Wikipedia heet trollen niet welkom en moedigt hen niet aan; wel bestaat de hoop hun het gedrag van normale gebruikers aan te leren.

Omgaan met een trol[bewerken]

Trol! Niet voeren a.u.b.!
Een trol blijft alleen actief als hij wordt gevoed. Met het voeden van een trol wordt bedoeld: in de discussie meegaan, reageren op wat de trol argumenteert of beweert. Dat houdt de onrust immers op gang! Hoe meer er gereageerd wordt, des te "dikker" wordt een trol. Negeer hen of draai hun wijzigingen terug, maar communiceer niet met hen, tenzij ze hun gedrag veranderen. Het kost soms moeite, maar bedenk: een trol is het prototype van de aandachtstrekker, en alle aandacht moedigt alleen maar aan tot meer trollen. Werk daar niet aan mee! Trollen houden van lange discussies, ook over trollen zelf. Het is zelfs veelvuldig voorgekomen dat een trol juist anderen van trollen beschuldigde.

Een probleem in dit verband is wel dat een gebruiker zich maar moeilijk tegen de beschuldiging van trolgedrag kan verdedigen als ook zijn verweer automatisch als trolgedrag wordt aangemerkt. Houd daarom een open blik en beschouw een dergelijk verweer niet a priori als ongegrond (zie ook Wikipedia:Ga uit van goede wil).

Een trol verdwijnt indien hij onvoldoende wordt gevoed. Een trol die niet wordt gevoed met discussies, vermagert, zal het nog een aantal keren proberen, maar uiteindelijk verdwijnen. Nogmaals, het is het trolgedrag dat onwelkom is; als dat ophoudt, kan de persoon een goede collega zijn.

In de omgang geldt dan ook in Wikipedia, nieuwsgroepen, chatboxen en forums: Don't feed the Trolls, ofwel: Trol! Niet voeren a.u.b..Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 194
@Speigel

Hij heeft voor zo ongeveer elk kernbegrip een herdefiniering gedaan in het tegenovergestelde van wat de rest van de wereld (inclusief de Heilige Schrift) daaronder verstaat, en wil nu weten waarom zijn opponenten niet aantonen (een begrip dat hij geherdefinieerd heeft als: het is alleen maar zo wanneer Ik Gadellaa zeg dat het zo is) dat hij dat gedaan heeft.
Gadellaa wordt keer op keer op heterdaad betrapt, en denkt dan weg te komen met zijn dooddoener dat je eerst moet aantonen dat hij datgene heeft gedaan waarop hij zojuist, voor de zoveelste keer, betrapt is

in het tegenovergestelde van wat de rest van de wereld (inclusief de Heilige Schrift) daaronder verstaat


en wie van de rest van de wereld schrijft over Vol in de H.Geest worden en de enige Jezus Volmaakt Verschijnen verkrijgen, hoe je dit doet en waar je dan bent en wanner dit plaats vindt en waarom? wie van hen zijn in de Tuin van Eden, Godsgericht en in de Hemel Geweest en terug gekomen op aarde die nu leven? kom geef me er één! Eén levende Heilige! Kan u niet want u verklaard geen levende Heilig, zoals Paulus en Petrus deed! want dan zou u Diens Woorden ook voor Heilig moeten verklaren en u verklaard als enige de H.Schrift voor heilig en wel zo dat men de uitleg naar uw smaak heilig verklaard!

En waar heeft u men betrapt? u heeft nog nooit één keer Heilige Argumenten geleverd. u kan niet eens Geheel Heilig zonder enige zonden definieren anders dan met één woord Jezus, God de H.Drie-Eénheid en als u die moet verklaren komt u met het woord mysterie op de proppen, alsof mysterie een verklaring is.....deuh, mysterie is onbekend want zou het bekend zijn is het geen mysterie meer en zou het niet in woorden uit te drukken zijn is het woord God en God de H.Drie-eenheid en Volmaakt Heilig zonder zonden ook te kort schieten, dan hoezo kan u doden heilig verklaren, hoezo kan u wonderen als buiten natuurlijk verklaren omdat het aan de natuur en menselijk beaten voorbij gaat? en kent u satan en diens daden, kan u die beschrijven: geheel kwaad? nee want u kent ook geheel kwaad niet want dat valt ook buiten uw woorden!

Dus bent u blind en die blind is kan ook niet verklaren en ook geen oordeel vellen en blinden kunnen ook niet volmaakt begrijpen die ze niet kunnen zien, dan kan u ook niet van mij zeggen wie ik ben, dan kan u ook niet de H.Schrift verklaren, dan hoort u uw mond te houden want elk oordeel van u is voorbarig en daarmee zondig! precies zoals u elke gelovige voorhoudt en een zondige kan geen Volmaakte waarheid zien want die weet niet waar die zondigt, dan kan die ook geen vergeving krijgen want die weet niet waar die om vraagt omdat die niet weet lief te hebben, dan heeft die ook geen draagkracht, dan krijgt die van God ook niet want het zou hem/haar tot dieper in de hel brengen!


Posted By: Ad V.

Posted On: 5 days ago
Views: 199
Nieuwe poging

https://www.rotterdam.nl/_internal/cimg!0/3vg833r07ncjjx21pj7hsfhqj37wwf 0

(spatie verwijderen)


Posted By: Speigel

Posted On: 5 days ago
Views: 200
re: de trol Gadellaa

Inderdaad.
Trollen moet je niet voeren.

Dus, behalve dat ik niet meer in gesprek ga met die valse profeet, afgod en trol Gadellaa, besteed ik ook geen aandacht meer aan de anti-christelijke zelfverheerlijking van Gadellaa.

Lieden die zich door Gadellaa zand in de ogen laten strooien, zijn sowieso niet te helpen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 201
@Speigel

laat ik u een kans geven:

hoezo heeft een mens die geschapen is uit niet(s) een vrije wil en keuze die een eeuwige verantwoording draagt en de zonde tegen de H.Geest kan begaan?

Omdat God dat in de mens geblazen heeft? Weet u niet dat blazen dwang in zich heeft en weet u niet dat uit niet, geen vrije wil heeft dus God heeft met dwang geschapen! en weet u niet dat uit niet betekent dat het er voor niet bestond, dan hoezo kan die God kennen en herkennen als die Gods geest ingeblazen krijgt? Hoezo vrije wil als die niet uit God zelf is voorgekomen, daarbij hoezo bestond niet als God overal was? waar moet God van van scheppen als overal God is, dan van God zelf, Weet u niet dat er slechts vrije wil en keuze is als beide elkaar volmaakt Godgelijk kennen en volmaakt met vrije wil en keuze tegen elkaar met volmaakt ja verbinden en in alles en overal één worden zonder verschil?

U komt er niet uit met God kan alles want God is altijd in Volmaakte liefde Verbleven en volmaakt liefde met Volmaakt vrije wil en keuze kent geen dwang, en zal daarom ook niet aan dwang doen! Dus uw mens geschapen uit niet(s) heeft een andere betekenis dan die u geeft en definieert. In God is er niet nieuws als ware het daarvoor niet. in God is geen kiem die nog moet ontkiemen Alles was er al! Ook de Tuin van Eden want de Tuin van Eden is niks anders dan de hemel die er al was die afdaalt in de hel! want hoezo kan de Tuin van eden God kennen en herkennen als die niet altijd al in God was? vrije wil en keuze houdt in dat u alles altijd al kent! het enige "nieuwe" is het kwaad en zelfs die is niet nieuw want het is een lege kopie van Goed! het is nieuw omdat kwaad er niet was in den beginnen, alles was God en kwaad kan niet ontstaan als god niet bestaat uit één en oneindig gelijke Goden alle zonder verschil van elkaar, God is Eén. Hoezo wilt u verschillende gelijke 7e kamers in de ziel verklaren op aarde, dat zou dan uit het kwade voortkomen of is het een afbeeld van God? waar komen die verschillende mensen vandaan als de liefde alles geeft uit het goede of uit het kwade? en zo kan ik nog wel door gaan: Hoezo volmaakt vrije wil en keuze van Maria als ze God niet volmaakt kan kennen om een kind te verwekken met de H.geest, Hoezo kan God geheel in Jezus wonen zonder sluiers? dacht u dat blind zien niet bijt? als enige Volmaakt Zien en Volmaakt Weten Met Volmaakt Vrije wil en Keuze bijt een ander God Gelijke Volmaakt Zien En Weten Met Volmaakt Vrije Wil en Keuze Niet Omdat Ze BeideVolmaakt liefhebben en Volmaakt Eén en Al-Een, Beide God is Eén zijn! als enige zo is er nergens strijd en verschil!

zal wel stil blijven want u heeft geen antwoord anders dan onlogisch strijdig met de Volmaakte Liefde Vrije Wil en Keuze en de Wet en de Profeten, Gods maat, Gods Tijd, Altijd en Overal, Gods Trouw Gods Recht en Gerecht, Loon naar Werken, Volmaakte Consequentie en Volmaakt Liefde zonder geweld en dwang!


Posted By: Ad Viseur

Posted On: 5 days ago
Views: 203
In Rotterdam weten ze het wel

https://www.rotterdam.nl/_internal/cimg!0/3vg833r07ncjjx21pj7hsfhqj37wwf 0


Posted By: Speigel

Posted On: 5 days ago
Views: 205
re: de gespeelde deboliteit van Gadellaa

Die Gadellaa toch.

Hij heeft voor zo ongeveer elk kernbegrip een herdefiniering gedaan in het tegenovergestelde van wat de rest van de wereld (inclusief de Heilige Schrift) daaronder verstaat, en wil nu weten waarom zijn opponenten niet aantonen (een begrip dat hij geherdefinieerd heeft als: het is alleen maar zo wanneer Ik Gadellaa zeg dat het zo is) dat hij dat gedaan heeft.
Gadellaa wordt keer op keer op heterdaad betrapt, en denkt dan weg te komen met zijn dooddoener dat je eerst moet aantonen dat hij datgene heeft gedaan waarop hij zojuist, voor de zoveelste keer, betrapt is.

Gespeelde onbenulligheid van Gadellaa?
Ongeneeslijke waanzin?
Of is Gadellaa gewoon door en door kwaadaardig?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 211
@Speigel

waarom toont u niet aan dat ik mijn eigen definities maak? Laat zien dat ze niet overeenstemmen met De Regels Der Wellevendheid, De Wet en de Profeten, Jezus Gelijke Liefde, Loon naar Werken, Gods Gelijke Eeuwig en Overal Geldende Onveranderlijke Maat, Gods gelijk Volmaakt Vrije Wil en Keuze In Volmaakte Liefde Verbonden Met Eeuwige en Overal Geldende Consequentie, Gods Volmaakte Trouw, Gods tijd, Gods recht En Gerecht, En Waarbij De Liefde Nooit Gewelddadig Is

Kom met uw definities en laat het verschil zien, of komt u weer met een algemene constatering zonder onderbouwing en loopt u nu weer weg?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 212
@Speigel

waarom toont u niet aan dat ik mijn eigen definities maak? Laat zien dat ze niet overeenstemmen met De Regels Der Wellevendheid, De Wet en de Profeten, Jezus Gelijke Liefde, Loon naar Werken, Gods Gelijke Eeuwig en Overal Geldende Onveranderlijke Maat, Gods gelijk Volmaakt Vrije Wil en Keuze In Volmaakte Liefde Verbonden Met Eeuwige en Overal Geldende Consequentie, Gods Volmaakte Trouw, Gods tijd, Gods recht En Gerecht, En Waarbij De Liefde Nooit Gewelddadig Is

Kom met uw definities en laat het verschil zien, of komt weer met een algemene constatering zonder onderbouwing en loopt u nu weer weg?


Posted By: Speigel

Posted On: 5 days ago
Views: 218
re: de diabolos Gadellaa

Gadellaa doet, zoals gewoonlijk, waar hij het beste in is: de zaak op zijn kop zetten.

Hij liegt zelf aan de lopende band, maar beschuldigt zijn opponenten van liegen.
Hij beschuldigt zijn opponenten, zonder enige steekhoudende onderbouwing, valselijk van van alles en nog wat, maar de bewijslast legt hij bij zijn slachtoffers.

En hij begint ook weer in hoofdletters te krijsen dat hij, en hij alleen, bepaalt wat geldige definities zijn.

En in al dat kwaadaardige geblaat misbruikt Gadellaa gretig de Naam van Jezus Christus, maar van Diens gesteldheid kom je in zijn tirades slechts de tegenovergerstelde zaken tegen.
Zoveel minachting, haat, arrogantie en geldingsdrang als in de schrijfsels van Gadellaa kom je maar hoogst zelden tegen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 221
@Speigel

hoevaak gaat u biechten? en hoevaak loopt Jezus niet die twee mijl voor u? en als u zo overtuigd ben dat ik een leugenaar ben loopt u niet 'e'en keer die twee mijl voor mij om met onderbouwende bewijzen te komen van uw constatering?
Ik doe dat wel, elke vraag beantwoord ik en als geen antwoord weet zegt ik het ook en u?:

ALTIJD WEGLOPEN, NOOIT EEN VRAAG BEANTWOORDEN, NOOIT MET ONDERBOUWENDE BEWIJZEN AANTONEN, NOOIT MET DEFINITIES KOMEN DIE MET ELKAAR OVEREENSTEMMEN EN EEN EN AL-EEN GOD IS EEN ZIJN.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 237
@Archie V

ziekelijk zijn zij die de regels der wellevendheid overtreden en die voorbarig oordelen voordat de Jezus Christus Volmaakt Verschenen is(John 16:12-24 en 1Kor 4;1-5!

en ja wie en welke moderator houdt zich daar aan? Dit is de enige moderator die zich er aan houdt. U daarentegen schept een ziekelijke behagen er in dit aan uw laars te lappen en te vertrappen! Net als Speigel, slim als jullie zijn denken jullie door nergens een onderbouwing te geven van jullie zogenaamde constatering te kunnen ontsnappen terwijl jullie ten diepst bangerds zijn want er zou openbaar komen dat u geen weerwoord heeft en ook geen onderbouwing en duidelijk wordt dat jullie Jezus, Profeten en Apostelen raadgeving afwijzen

Posted By: dit forum

Posted On: 6 days ago
Views: 239
topic

er is geen reclame meer op dit forum wat vroeger er wel was.


Posted By: Speigel

Posted On: 6 days ago
Views: 249
re: Gadellaa

Tja, wat moet je met een openlijke hondsbrutale leugenaar die steeds weer met een stalen gezicht ontkent een leugenaar te zijn?


Posted By: Archie V.

Posted On: 6 days ago
Views: 250
Dit forum

"ditforumwat" stelt een aantal vragen.

Dit forum (van de "Omstreden Stichting Vaak") is in het leven geroepen - voor zover ik kan nagaan - door ene Mohammed el Fers. Aanvankelijk was het zijn bedoeling om de draak te steken met allerlei berichten over (Maria-)verschijningen. Het is hem (mede door contacten met de heer R.L. die zich als deskundige van de "Vrouwe van alle Volkeren" opwerpt) boven het hoofd gegroeid en heeft het daarom niet meer onder controle.

Met Henk Gadellaa (Orev) is dit forum volledig uit de hand gelopen en die schijnt daaraan een ziekelijk plezier te beleven. Hij probeerde dat ook op andere fora, maar daar werd hem na korte tijd de toegang
ontzegd.

H.G. is een megalomane sekteleider (gelukkig zonder volgelingen!) die bij elke reactie van een lezer hetzelfde grijsgedraaide plaatje begint af te draaien waarop hij de loftrompet steekt over zichzelf en zijn vermeende uit zijn duim gezogen opdracht.

Maar "elk nadeel hep zijn voordeel"; zijn actieradius is nu -Deo gratias- tot een absoluut minimum beperkt.
Dus neem voor het goede doel zijn scheldpartijen en vervloekingen maar voor lief en laat hem in zijn waan!


Posted By: dit forum

Posted On: 6 days ago
Views: 253
dit forum

ik heb de bijdragen bekeken van dit forum globaal.

het begon eind november 2004.

eerst een paar jaar over de Vrouwe van alle volkeren en stichting vaak.


Daarna werd het een soort algemeen katholiek forum met allerlei katholieke onderewerpen die niet besproken konden worden. vaak van verbannen rorate leden. maar ook anderen.

en sinds 2010 of 2011 kwam Orev hier.

vele komen hier niet meer.....

het zijn maar een paar gasten die hier nog komen.

de titel van dit forum: OMSTREDEN STICHTING VAAK dekt al vele jaren niet meer de lading.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 255
@Speigel en anderen

ik heb niks tegen de nederige en oprechte kerk van Christus, ik ben tegen hen die apostolisch verdraaien tot anti-profetisch gedurende het leven en dat is wat u, Speigel en vele anderen hier doen, doet. Elke tekst in de H.Schrift en leer die verwijst naar Profetisch gedurende het leven moet buigen voor uw leer en traditie en uw hierarchie en dat is niet zo! U en de uwen hebben niks meer te maken met De Ware Leer, Traditie en Hierarchie, ze is net zo bekrompen en onbeschoft als die van de Farizeeers en Schrifgeleerden ten tijde van Jezus, ja erger want u maakt van Jezus een puppet aan uw strings en maar bidden Uw Wil Geschiede op aarde Zoals In de Hemel en in dezelfde adem; U moet het doen, wij kunnen niet want u bent boven elk begrip! En de H.Schrift waar Die Profetisch is Zegt Anders! Ook de apostelen moesten leren Profetisch te worden en zo niet werden zij afgewezen


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 256
@Speigel

de boodschap die ik uitdraag is een Goede Boodschap voor hen die nederig en oprecht zijn en opweg willen gaan naar de Hemel en hoe die te bereiken is gedurende het leven en er na en ja een zeer slechte voor hen die halsstarrig blijven en denken met hun eigen leer die ze zelf nooit controleren of die wel geheel waar is, het voor elk kaar te kunnen krijgen en denken te kunnen redden en gered worden! Die nu niet haalt op diens leer haalt het later ook niet


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 258
@Speigel

Jezus gaf de opdracht om te verkondigen aan diens apostelen omdat de Joodse leiders en religieuzen niet wilden en bleven verzaken om die 2 mijlen te lopen en de juiste boodschap te verkondigen van het vervullen van de wet en de profeten en Godgelijk liefhebben, dus ook het tippeltje die in Mat 5 staat en zelfs Jezus floot zijn apostelen terug als zij dachten voort te kunnen gaan zoals ze ten tijden Zijn Leven op aarde dachten te kunnen doen: eerst leren vol worden in de H.Geest en dan verkondigen! U vervalt in dezelfde fout als de Joodse leiders en religieuzen, ja erger want u verkondt Jezus te hebben en u heeft niet want u leert niet eerst vol worden in de H.Geest en Jezus Volmaakt verschijnen te zoeken gedurende het leven en hoe je Dit hoort te doen door het leren vervullen van De wet En De Profeten en de regels der wellevendheid! U verkondigt uw zieke leer en een zieke leer geeft zieken! Geen één van u die Gezond is want u allen oordelen voorbarig op een blinde leer en blinde gehoorzaamheid die tot niks leidt want die de hemel nu niet kan vinden gedurende het leven kan die later als die sterft ook niet! U vertrapt, verkracht en vermoord Gods Recht en Gerecht naar Loon naar Werken en liegt over de afkomst van de mens en natuur en de opdracht in de Tuin van Eden en op aarde en in het heelal! U liegt ook over Jezus en Maria!


Posted By: Speigel

Posted On: 6 days ago
Views: 263
re: Gadellaa's anti-evangelie

Uiteraad moest het zijn:

(dat overigens juist slecht nieuws is voor volgelingen van Jezus Christus)Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws