Total Comments 59607 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Aanvuller

Posted On: 2 days ago
Views: 35
Zoekt en gij zult vinden

Van uitstel komt afstel!


Posted By: Bond van klutszoekers

Posted On: 2 days ago
Views: 36
Ruim van te voren!

Voorbij de dood? Dan heb je geen kluts meer nodig.
Ruim van te voren zoeken, Henk!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 64
@Team van klutszoekers en Aanvuller

Raad: Zou dan maar gaan vasten en bidden tot voorbij de dood, want voor de dood is uw Liefde en Levend Geloof te weinig om te vinden, was het genoeg geweest had u al gevonden!


Posted By: Aanvuller

Posted On: 4 days ago
Views: 74
Werk aan de winkel

Wanneer de kluts is gevonden dan is de klus geklaard.


Posted By: Team van klutszoekers

Posted On: 5 days ago
Views: 99
Spitten en schoffelen

net zo lang tot de kluts van Henk gevonden is.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 107
@Literator

naar de H.Schrift mag als enige profetischen leren en beleren!!!!! U moet dit eens tot u door laten dringen! dat heeft een reden!!! Omdat zij die niet profetisch zijn ALTIJD voorbarig oordelen! Het is niet om niet dat Jezus hen op het laatste avondmaal op het hart drukt lief te hebben gelijk Jezus en te wachten met oordelen voordat zij VOL IN DE GEHELE WAARHEID ZIJN want anders maakt men dwaling voor zichzelf en is dwaling voor anderen!!!

Dat het zo'n rotzooi is in de wereld en bij de religieuzen komt omdat zij denken dat het beter is vooruit te gaan dan te wachten, voor zichzelf en voor anderen als die met de gehele waarheid komen, doen zij precies omgekeerd!
vele denken dat het beter is het minder kwade te kiezen dan het nog kwadere! U hoort geheel goed te kiezen! Daarom wijst ook Paulus op de eerste der geestelijke werken, profetie, te zoeken! U brengt geen vrede met halve oplossingen en ook geen genezing! Niet om niets lopen de kerken leeg, niets om niet gaat het rampzalig met de natuur, niet om niets zijn er oorlogen en bij het oude houden zorgt ook niet voor vrede want straks komt de anti-christ en geen een kan die zonder profeten en profetie doorstaan en verslaan! Het is de lijfelijke zoon van satan en een dochter der mensen, die kent alles zoals satan kent van iedereen die geleefd heeft en leeft! de mens en natuur heeft geen schijn van kans om levend op de dag des oordeels te komen zonder volmaakte profeten en profetie!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 108
@Literator

het is goed als men nog niet zelf weet hetgeen een ander(bv Dante) zegt/schrijft als volle waarheid te houden en dan volmaakt onderzoek te doen en te controleren of alles Geheel de Waarheid is! Op die manier sluit je nooit de Gehele Waarheid uit als die komt en je nog niet weet dat het zo is! Het is beter lijden te onder gaan dan lijden te geven want de Volmaakte Liefde geeft nooit lijden! Als er lijden is heeft men 3 uitkomsten: het is niet de gehele waarheid of men heeft niet lief genoeg om te verstaan of het is beide! Een nederig persoon gaat er altijd als eerste vanuit dat die zelf niet genoeg lief heeft gehad om het van God als eerste te verstaan want voor een ander met de gehele waarheid komt komt God altijd als eerste!

Zo nu terug naar Dante en de Tuin van Ede en de Hemel!

Men heeft te onderzoeken of Dante de Gehele Waarheid heeft geschreven en Dante heeft nooit geschreven waarom er een Tuin van Eden is dan heeft die ook geen weet van de Tuin van Eden in Diens Hoedanigheid als zichzelf en tov van de Hemel!

Dante schrijft een verhaal dat in veel van geen kant klopt omdat Dante geen verstand heeft van de Wet en de Profeten en de zonde tegen de H.Geest en de zonde van goed en kwaad, weet die ook niet genoeg van de Hemel, Tuin van Eden, Ziel, lichaam en geest noch de kamers in de ziel, noch van de hel, voorgeborchte en vagevuur!

EN ZO IS HET MET IEDEREEN DIE DE WET EN DE PROFETEN NIET VOLMAAKT VERSTAAT! DIE WEET NIKS VAN GOD, NOCH CHRISTUS, NOCH MARIA, NOCH CHRISTENDOM, NOCH DE MENS EN NATUUR NOCH VAN DE HEMEL, TUIN VAN EDEN, VOORGEBORCHTE, VAGEVUUR, SATAN , DEMONEN, DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST EN ZONDE VAN GOED EN KWAAD! DIE IS DEELS/GEHEEL BLIND!


Posted By: literator

Posted On: 5 days ago
Views: 110
tuin van eden

Die bevindt zich op de top van de Louteringsberg in de Goddelijke Komedie van Dante.

Van daaruit begint de reis naar omhoog, naar de hemelen.

Er is dus een verschil tussen de tuin van eden en de hemel.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 6 days ago
Views: 129
@Historicus

als enige die in de Tuin van Eden geweest zijn Kennen de Tuin van Eden want zij Weten naar gelijk van de Tuin de Tuin van Eden. De Tuin van Eden komt u niet in met spitten!, dus hoe diep je ook spit je komt er niet in met spitten! Arme Historicus die snapt niks dat God aan Diens geliefden in hun slaap geeft!


Posted By: Historicus

Posted On: 8 days ago
Views: 182
H.G.

Voordat Henk in de tuin van Eden dacht te gaan wandelen, was hij de kluts al kwijt.
Hij moet dus wat dieper gaan spitten!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8 days ago
Views: 184
@Betweter

armzalig die geen verstand heeft van verschijningen en doet alsof die weet, die geen betweter maar en betwetter, die bevuilt diens eigen huis! Waarlijk die men de Maria Verschijning in Amsterdam noemt, is geheel waar, al was het voor die zag een deels verbeelde, deels onverbeelde Verschijning! Erger is dat Rome geen Geheel Volmaakt oordeel weet te vellen, erg omdat het een verrijking van het Christendom zou zijn geweest en men elke twijfel met Hemelse Feiten had kunnen afwijzen! Geeft nog eens aan hoe pijnlijk het is dat men het enige ware geloof noemt en men zo in gebreke blijft en de Hemel en alle Godskinderen Godsrecht ontzegt! Moge Jezus het genadig zijn en hen Gods Heilige Licht in hun ziel en ogen schenken opdat zij terugkomen van hun dwalingen! Niet om niet zetten Jezus een Kind in Diens Midden en Gaf Gods Lof aan Kinderen en Zuigelingen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8 days ago
Views: 185
@lezer

Die het christendom werkelijk kent weet dat de liefde een volmaakt vrije wil en keuze verbonden met eeuwige consequentie kent. Er is dus geen zomaar: "Laat me, laat me gewoon mijn gang maar gaan; Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan."

Helaas maakt u van uw naam ook een vloek ipv zegen, helaas maakt u het Christendom belachelijk en martelt u elke ziel in Christus met uw uitspraak


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8 days ago
Views: 185
@Historicus

Volgens genoemde Henk wist hij als " Enigste " wat " Levende Verschijningen " waren.

als enig wetenschappelijk historisch besef had, had u geschreven allen die voor de val in de Tuin van Eden en in de Hemel en in de hel waren aanwezig waren Wie de als enige Geheel Volmaakte Verschijning Is, Na de val in de Tuin van Eden is dit bekend gebleven bij en in de Hemel, Tuin van Eden, de 7e kamer van de ziel van elke natuurling en mens en hel en vagevuur omdat anders geen geheel volmaakt kennen en herkennen mogelijk is!

Ik ben dus zeker niet de enigste! Het probleem bij u en de uwen is dat zij geen notie hebben waar en wie de 7e kamer van de ziel is en ook niet weten hoe daar te komen en binnen te gaan en dat komt omdat u uw onvolmaakte heiligen, leraren en uzelf meer lief heeft dan Jezus!
Dat zou nog niet zo'n probleem zijn als open zou staan voor herstellende en aanvullende leer en op weg zou gaan naar geheel volmaakt onderzoek in vasten en bidden zoals een kind en zuigeling doet, echter helaas weet u niet meer hoe zij dit doen, noch wenst u van hen te leren!
En zo wordt uw naam van zegen tot vloek! Want uw leer verkracht en vermoord, kinderen en ander geloofsvolk! want elke onreinheid als geheel heilig voor gehouden doet toegang tot de 7e kamer en de Hemel afsluiten met medewerking van satan en ziel in handen geven van satan! Ware er geen helle gang na de lichamelijk dood en pas een eeuwige verdoeming als men de zonde tegen de H.Geest begaan en de liefde van Jezus en uw onbekende geheel goede werken, naar Hemelse Definitie, zou er geen één van u en de uwen de Hemel halen! Ja dan ware de uitspraak: waren u en de uwen maar niet geboren, een schot in de roos!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 8 days ago
Views: 189
@Gabriel

geen mens kan bijdragen Geheel Goed verstaan zonder VOLDOENDE H.Geest en het terugkeren naar Het Kind In Het Midden!

Want als de mens eerlijk is en naar Jezus kijkt zegt Jezus zelf:

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.(John 16)

Het is ook niet zomaar te verwachten dat mensen alles Geheel Goed verstaan, deden de apostelen ook niet, zeker niet met het door hun ouders en leraar geleerde, kijk maar naar Gamaliël en Nicodemus! Zelfs aan het einde van Jezus openbare leven maakte Hij de Apostelen duidelijk dat zij er nog niet waren, ook Paulus benadrukt dat in zijn Korinthische briefen: 1Kor 4;1-5 en 1Kor 14 en 2Kor 12;1b-5a!

Het probleem van geheel goed verstaan komt omdat de mens geleerd krijgt dat ouderen/leraren het beter weten en hoe ouder zij zijn hoe meer weten zij hebben en dat is niet zomaar per definitie zo, waarom anders: iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel hemels is bewezen, en de oproep van Jezus eerst geheel vol in de H.Geest te worden voor men oordeelt!
Het gaat er om weer Het Kind In Het Midden van God te worden en dat is verder dan terugkeren in de baarmoeder(zie het gesprek van Jezus en Nicodemus). Helaas zijn velen ongeloviger dan Thomas geworden en nog erger die wantrouwende geest heerst bij velen omdat hen het volmaakt onderzoek is afgeleerd onder bedreiging van excommunicatie!

Geachte Gabriel,

Moge Jezus u zegenen en de H.Geest overvloedig u ten deel komen opdat u wel leert te verstaan zoals de Hemel, de Tuin van Eden, Het Godsgericht, Het Vagevuur en elk Godskind in het Midden verstaat!Posted By: Historicus

Posted On: 10 days ago
Views: 223
De omstreden Vaak-aanhangers

Waren ook de kluts kwijt en nu ter ziele.


Posted By: Beterweter

Posted On: 10 days ago
Views: 228
Verschijningen

Iedereen die aan de zogenaamde verschijningen van de vrouwe van alle volkeren gelooft is ook de kluts kwijt...


Posted By: Historicus

Posted On: 12 days ago
Views: 240
H.G. en de Omstreden Stichting Vaak

Aanvankelijk had Henk zich ten doel gesteld om de beweringen van ene Mark Waterincks en zijn secondant pastoor Rudo Franken te weerleggen.
Die twee beweerden namelijk over ' onweerlegbare ' bewezen bewijzen te beschikken dat na Lourdes (en Fatima?) alle verschijningen van de Moeder Gods bedrog waren. Samen met ene Hildegard Alles richtten zij toen de Stichting Vaak op.
Het moet in die periode geweest zijn dat Henk G. de kluts kwijtraakte. Volgens genoemde Henk wist hij als " Enigste " wat " Levende Verschijningen " waren.
En zo is het gekomen ....


Posted By: lezer

Posted On: 12 days ago
Views: 248
Henk

Laat me, laat me gewoon mijn gang maar gaan; Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan.


Posted By: Gabriel

Posted On: 12 days ago
Views: 257
Beste mensen

Zonder de aanwezigheid van Henk zou dit forum allang verdwenen zijn.
De bijdragen hier bevatten niets anders dan vitten en katten op hen.
Zijn bijdragen zijn niet makkelijk om te lezen c.q. begrijpen, maar dat schelden naar hem toe is ook niets!


Posted By: Nadenker

Posted On: 13 days ago
Views: 259
De kluts van Henk

heeft geen pootjes! Henk en de zijnen zullen toch echt eens profetisch moeten gaan zoeken naar die verrekte zoekgeraakte kluts!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 13 days ago
Views: 265
@Denker

arme Denker, kan net als Vrager met niks anders komen dan met zotte vragen en opmerkingen waarmee ze zichzelf geen goed doen bij Jezus! En hun eigen ziel maar bevuilen! Ja daar scoor je echt mee als Christen.


Posted By: Vrager

Posted On: August 1st
Views: 307
Kunt u Henk misschien even helpen zoeken?

Zijn klutsertje, zijn klutsertje, zijn klutsertje is zoek,
Zijn klutsertje, zijn klutsertje, zijn klutsertje is zoek,
Zeg, heeft u soms misschien zijn klutserje gezien?
want ....
Zijn klutsertje, zijn klutsertje, zijn klutsertje is zoek,
Zijn klutsertje, zijn klutsertje, zijn klutsertje is zoek,
(bis)


Posted By: Denker

Posted On: August 1st
Views: 311
Denk eens goed na, Henk

Wanneer heb jij je kluts voor het laatst gebruikt?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: August 1st
Views: 313
@Denker

Waar, o waar?

Ik denk dat Henk hem kwijt is.


die denken zoals u hebben geen Gods Weten want had u Gods Weten Gehad dan denkt u niet meer dan Schrijft u: Henk is Jezus Kwijt, en geeft Volmaakt Heilig Precies aan waar Henk Jezus Is Kwijt Geraakt! U voldoet niet aan Het Eerste Noch aan Het Tweede! Daarom bent u Jezus Kwijtgeraakt want u hebt uw denken meer lief Dan Vol in de H.Geest Zijn en Het Vervullen van De Wet en de Profeten En Jezus Liefdes Gebod! Dat heb je met farizeïsche en schriftgeleerderige denkers als u! Zij en u weten niet hoe Waarachtige Nederigheid Is en Uit Bestaat! Daarom vertrappen mensen als u de Hoogste Leerregels van de H.Schrift in hun waan dat ze meer en beter weten dan profetsichen en Kinderen in Het Midden! En met verkrachten en voor gek verklaren en doden houden jullie je macht in stand! Wee u en de uwen als zij niet bijtijds in en omkeren!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: August 1st
Views: 313
@Ei, ei, ei

" U weet niet eens dat Gods en Diens Heiligen, Eieren, niet geklutst, gebakken of gekookt bereiden noch opdienden... "

Ja dat wist ik wel! ( Kan je nog steeds niet lezen? )

u mag het wel weten, u kan niet controleren want als enige Heilige Gelijken kunnen controleren en u behoort niet tot hen! U en de uwen leren lesje van uw ouderen en leraren uit uw hoofd, geen van u en de uwen Lopen De Gehele Weg naar de Hemel, gedurende uw leven op aarde! Geen van u en de uwen gaan zover dat zij voorbij de dood komen en Direct van Aangezicht tot Aangezicht met God zelf komen te staan, het enige dat jullie leren is de dampen uit jullie geest te zien zonder te weten hoe Heilig die zijn! Jullie gaan er van uit dat jullie Geheiligd Heilig zijn zonder te onderzoeken hoe, hoeveel en of jullie wel Geheiligd Heilig zijn! Daarom zijn jullie gelijk farizeeër en schriftgeleerden! Jullie vertrappen jullie eigen H.Schrift in de voornaamste Liefdes(John 15;5-12) en Gehoorzaamheid regels(John 16;12-26a) zoals dat als enige Profetischen(Matheus 16, 1Kor 4;1-5, 1kor 14, 2Kor 12; 1b-5a) en kinderen in Het Midden(Matheus 18;1-7) Godsrecht van Spreken hebben want zo leren jullie: na de dood van de laatste Apostel is de Openbaring van Christus afgesloten en elke latere openbaring al wordt die door de kerk als bovennatuurlijk aangemerkt hoeft niet geloofd te worden om in de Hemel te komen, met daarbij dat geen mens Godgelijk Heilig kan zijn en de mens geschapen is uit niet(s) en daarmee slaan jullie alles dood en/of nemen het Godsrecht in eigen hand om uit te stellen, te veranderen danwel voor onzin te verklaren kijk maar naar De Verschijning, het Gebed en de Devotie en verkondiging van de Vrouwe van alle volkeren! En zo is het met de Leer ook! Precies zoals Saul en de farizeeërs en schriftgeleerden deden! Daarom zullen de Twee Profeten opstaan!!!!! En als u niet bij tijd in en omkeert zult u van de Wijnstok worden afgesneden!!!!


Posted By: Denker

Posted On: July 30th
Views: 333
Waar, o waar?

Ik denk dat Henk hem kwijt is.


Posted By: Bekend gezegde:

Posted On: July 30th
Views: 336
Onthouden:

Zoals Gadellaa klutst, klutst het nergens.


Posted By: Ei, ei, ei

Posted On: July 30th
Views: 337
Henk was het vergeten!

" U weet niet eens dat Gods en Diens Heiligen, Eieren, niet geklutst, gebakken of gekookt bereiden noch opdienden... "

Ja dat wist ik wel! ( Kan je nog steeds niet lezen? )

Er is maar EEN gekluts ei op dit forum, en dat is Gadellaa !


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: July 30th
Views: 339
@ Ei, ei, ei

in uw ogen is elk ander ei/Ei dan de uwe en gelijke als het uwe, geklutst! U weet niet eens dat Gods en Diens Heiligen, Eieren, niet geklutst, gebakken of gekookt bereiden noch opdienden, Zij klutsen niet, en Gebruiken in het geheel geen vuur, noch andere hitte of vorm van deze wereld

Helaas zit het Onverbeelde Oog van Ei, ei, ei, dichtPosted By: Ei, ei, ei

Posted On: July 29th
Views: 347
Gebakken of gekookt?

Een Gadellaans ei is altijd geklutst.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws