Total Comments 57742 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: E.M.

Posted On: 59m ago
Views: 6
Alle

En hoe zie je je eigen schrijven ten aanzien van Gadellaa ?
Kijk daar ook eens naar
en dan pas naar een ander.

Mvg


Posted By: Speigel

Posted On: 3h ago
Views: 17
@E.M.

Er is hier veel comentaar op dat gene Gadellaa hier brengt.

Doch zien jullie niet dat deze wereld ten ondergaat aan zijn wanbeleid vrijheid en hun zoveelste haat oorlog en godeloosheid.


En wat voor positieve(!) bijdrage ziet u Gadellaa aan die ellende geven?
De wijze waarop hij nu al vele jaren lang forums misbruikt om zijn grootheidswaanzin te bevredigen, is bepaald geen bijdrage aan een verediger wereld.

Ik ben het niet altijd met Gadellaa eens ! Maar als je om je heen ziet hoe het gaat dan vraag ik mij af waar zijn ze hier op deze wereld toch mee bezig.

Blijkbaar denkt u dat Gadellaa onderdeel van de oplossing van dat probleem is. Zijn eigendunk, verbale agressiviteit, misbruik van de Heilige Schrift, enzovoorts, maken Gadellaa echter veeleer tot onderdeel van de oorzaken van het probleem.

En dat is niet God zijn bedoeling gekweest. Daarvoor heeft Jezus niet zijn leven gegeven.

Helemaal mee eens.

Daar mocht weleens meer aandacht voor zijn dan over dagene Gadellaa goed bedoelde profetische geheilgde denken.

Het is de vraag of de scheldpartijen, dreigementen, valse beschuldigingen, misbruik van de Heilige Schrift, enzovoorts, voortkomen uit "profetische geheiligde denken".
En wellicht dat Gadellaa's gedrag doed bedoeld is, maar goede bedoelingen zijn, wanneer ze niet gepaard gaan met goed handelen, niet genoeg.

Is altijd zinniger dan schelden of misselijke opmerkingen te maken.

Ook daarin ben ik het helemaal met u eens.
Hopelijk neemt Gadellaa dat ter harte, maar verwacht er niet te veel van.


Posted By: Jeremy

Posted On: 4h ago
Views: 20
@E.M.

Maar als HG alleen maar omdat iemand zegt "eenzaam zijn de ontelbaren", zo iemand direct als leugenaar veroordeelt, wat dan?


Posted By: E.M.

Posted On: 4h ago
Views: 22
Vraag

Er is hier veel comentaar op dat gene Gadellaa hier brengt.

Doch zien jullie niet dat deze wereld ten ondergaat aan zijn wanbeleid vrijheid en hun zoveelste haat oorlog en godeloosheid.

Ik ben het niet altijd met Gadellaa eens ! Maar als je om je heen ziet hoe het gaat dan vraag ik mij af waar zijn ze hier op deze wereld toch mee bezig.

En dat is niet God zijn bedoeling gekweest. Daarvoor heeft Jezus niet zijn leven gegeven.
Daar mocht weleens meer aandacht voor zijn dan over dagene Gadellaa goed bedoelde profetische geheilgde denken.
Hoewel wel!ook daar kunnen we van leren.

Is altijd zinniger dan schelden of misselijke opmerkingen te maken.

Mvg


Posted By: Speigel

Posted On: 6h ago
Views: 28
@Gadellaa

kortom diskwalificeert u zich opnieuw want u komt met geen één Godsgericht steekhoudend argument,

Maar wanneer hebben wij u ooit met steekhoudende -al dan niet "Godsgericht"- argumenten zien komen?
U beweert routinematig van alles, en probeert dat bij gebrek aan steekhoudende argumenten vergeefs aannemelijk te maken door het op te leuken met vroom aandoend beledigend en bedreigend geleuter over "Godsgericht" "geheel heilig verklaren", "Gerechte Rechters" die u aan uw kant heeft, uw "Profetisch" (maar geen profeet) zijn, "Geheel heilig Oordeel Geheel Heilig Gebaseerd Op Godsgerichte Argumenten", enzovoorts, anzovoorts....
Met al die opleukerij voegt u aan uw door uw wangedrag en haatdragendheid veroorzaakte ongeloofwaardigheid geen greintje geloofwaardigheid toe.

Misschien dat u, wanneer u zich wat minder megalomaan, agressief en kleuterachtig zou gaan presenteren, en een vers gehoor viseert, nog wel een paar dozijn mensen voor het lapje zou kunnen houden. Maar op de gebruikelijke forums is het imago dat u zelf heeft opgebouwd nooit meer te herstellen.


Posted By: Ad Viseur

Posted On: 10h ago
Views: 38
Zielige Henk

Weet je wat ècht zielig is?
Jij denkt licht te verspreiden en het enige dat je verspreidt is de stank van dunne poep die uit je broekspijpen druipt.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 16h ago
Views: 41
@meelezer

voor God en diens Heilige bestaat ontelbaar niet, want ontelbaar is een satansleugen. Want hoezo zou Paulus kunnen leren: Onderzoek alles en behoudt het goede als u geen Geheel Heilig Kunt Tellen, Meten, Wegen, Vergelijken En Berekenen En Controleren, en: oordeelt niet voordat de Heer verschijnt en alles die in het duister verborgen is aan Het Licht brengt en de beraadslagen der harten openbaart! Hoezo dan Godslof verkrijgen, Hoezo dan Geheel Heilig Getuigen als men niet Godgelijk naar Godsmaat Kan Weten?

Daarom bent u een leugenaar want u beweert dat de H.Schrift één en al leugens zijn want er zou nergens de Geheel Volle Waarheid Staan, want voor de Geheel Volle Waarheid Geldt Godgelijk naar Godsmaat Alles Geheel heilig Geteld, Gemeten, Gewogen, Vergeleken, En Berekend En Gecontroleerd! dan is er geen ontelbaar aanwezig!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 17h ago
Views: 42
Ad (vals patat) Viseur

uw antwoord is gewoonweg zielig want u weet geen Licht van duister Geheel heilig zuiver te onderscheiden en te scheiden, je zal u als biechtvader hebben....!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 17h ago
Views: 43
@Speigel

kortom diskwalificeert u zich opnieuw want u komt met geen één Godsgericht steekhoudend argument, u schermt met verwijzingen zonder een bewijs aan te voeren en geheel heilig te verklaren. Bij geen één Gerechte Rechter krijgt u één van uw voeten aan de grond en kan u staande blijven! U kijkt wel uit, daarom blijft u ook in het duister met pseudoniem als ook met uw schimmige verwijzingen. Was ook niet te verwachten want van niet-Profetischen kun je ook Geen Geheel heilig Oordeel Geheel Heilig Gebaseerd Op Godsgerichte Argumenten verkrijgen.


Posted By: Ad Viseur

Posted On: yesterday
Views: 61
Jammer, Henk

Je list werkt niet. Blubber blijft blubber. Een de stank van je dunne poep wordt er niet minder door.


Posted By: Speigel

Posted On: yesterday
Views: 62
@Gadellaa

Kortom, omdat u zich inbeeldt "vol in de H.Geest weet te verkrijgen en te zijn kan ook niet heilig lezen en verstaan" enzovoorts, hetgeen door uw wangedrag op internet consequent krachtig weerlegd wordt, kunt u zich veroorloven om u zo te misdragen als u nu al vele jaren doet.
Die steeds weer terugkerende drogredenering is zowel doorzichtig als bij uitstek satanistisch.


Posted By: meelezer

Posted On: yesterday
Views: 67
L.S.

Eenzaam zijn de ontelbaren.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 74
@Ad Viseur

Weet u niet dat Profetischen meestal in hun eentje zijn? En hoe dichter bij God hoe eenzamer het wordt want het wordt de anderen te heet en te bitter, zeker voor degene die mogelijk geroepen worden één van de twee Getuigen te zijn. Die staat op eenzame hoogte. Mozes was ook in diens eentje. Zelfs Jozua kon hem niet overal volgen! En hoeveel weet u van de gang door de hel als men lichamelijk sterft en gestorven is? niks want u bent er in uw volwassen leven nog nooit doorheen gegaan om in de Hemel aan te komen dan weet u ook niks van eenzaamheid, uw weet niks van Jezus uitspraak die de mensheid hem op de lippen gaf: Vader, vader waarom hebt gij mij verlaten?

Arme dwaas die u bent, u heeft nog nooit voor uw ziel gestreden tegenover satan! Dan pas weet weet u dat u niet winnen kan als u niet Met Jezus gelijk Jezus wordt! Dan leert u eenzaamheid onder de mensen kennen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 75
@Spiegel

die niet vol in de H.Geest weet te verkrijgen en te zijn kan ook niet heilig lezen en verstaan, en laat u nu een school voorbeeld zijn van niet in het weten te verkrijgen en te zijn van vol in de H.Geest. U vertrapt namelijk de regels der wellevendheid en geheel heilig onderzoek en daarmee Jezusgelijk liefhebben dan kan u ook nooit vol in de H.Geest verkrijgen! En dat blijkt ook uit elk van uw schrijven want u leert er niet over om dit als eerste te zoeken en verkrijgen. Men moet namelijk als eerste woestijnvaarder worden om dit te verkrijgen en met uw eigen demonen de strijdt aangaan. U weet niet eens dat u demonen in u heeft want u denkt dat u van Jezus bent. Wel wordt wakker, zelf Petrus had nog demonen in zich toen die de eerste onder apostelen werd want had die niet gehad had die Johannes voor laten gaan als eerste onder de apostelen want die was door Maria in huis genomen en hij had Maria in huis genomen, Niet om niets vroeg Jezus hem 3x om Hem lief te hebben. Zelfs die in de 7e kamer van de ziel zijn aangekomen hebben nog demonen. Pas als je alle andere kamers van de ziel gelijk de zevende hebt gemaakt ben je geheel demon vrij! Daarom moet men niet dezelfde weg teruggaan als men gekomen is en moet men niet eten en drinken zoals mensen eten en drinken noch aannemen zoals mensen aannemen.


Posted By: Speigel

Posted On: yesterday
Views: 87
@Gadellaa

u weet niks over mijn gedrag

That only shows how far your head is up your arse.
Oftewel, steek uw kop maar in het zand!

Wij weten alles over uw misdragingen op internet. Gewoon, omdat ze openbaar zijn, en keurig gearchiveerd over al die jaren dat u uw medemensen er al mee meent te moeten terroriseren.


Posted By: Ad Viseur

Posted On: 2 days ago
Views: 93
Henkie toch

Het gaat niet goed, Henk, Je zakt steeds verder in de dunne onprofetische poep. Niemand neemt je zo nog serieus.

Verzin eens een list!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 95
@Ach ja

iedereen hoort zich uiteen te zetten met de H.Schrift want er staan Geheel Volmaakte Getuigenissen in waar men van hoort te leren en Die Getuigenissen moedigen aan om Vol in de H.Geest te leren worden die Gepaard gaan met Jezus Volmaakt Verschijnen. Uw uitspraak is satanisch al om het feit dat u mij wilt dat ik mij onthou van de H.Schrift en ten tweede nog erger zelf geen boodschap heeft aan De Geheel Heilige Getuigenissen want dan had u mij niet het lezen en bestuderen van de H.Schrift en daar notie van nemen en navolgen, afgeraden, nee u had juist aangeraden te lezen en bestuderen en opzoek te gaan naar Vol in de H.Geest worden en Jezus Volmaakte Verschijning te verkrijgen! Zelfvervloekend is uw soort want zij spreken met satans mond die liever dom houdt dan Heilig


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 99
Die HG toch

"het gaat niet als eerste om mij, het gaat als eerste om De H.Schrift" zegt Henk.

Dan moet hij daar dus als eerste vanaf blijven!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 102
@Speigel

het gaat niet als eerste om mij, het gaat als eerste om De H.Schrift en daarmee met toen levende heiligen, Profeten, Profetischen en Apostelen en daarmee met Jezus en Jezus Volmaakt verschijnen en Vol in de H.Geest zijn! U wijst hen af als leugenaars het gaat dus niet als eerste om mijn getuigenis, het gaat om Hun Getuigenis! En als tweede niet minder belangrijk gaat het om Heilige getuigenissen van nu levende heiligen, Profeten en Profetischen die u afwijst terwijl zij in alles Gelijkwaardig zijn als die in het verleden Getuigt hebben want het heet: heb uw naaste Lief zoals God u en uw naaste liefheeft en de toen levende en de hemel tel net zo zwaar mee als die nu leven! Er is geen verschil in Vol in de H.Geest zijn toen en nu er is geen verschil tussen een Volmaakt Heilige Getuigenis toen en nu! En u en de uwen doen alsof dat wel zo is of dat u gemachtigd bent om te laten wachten en ophouden, dan wel tijd vragen om te onderzoeken EN DENKEN DAT ZE HET RECHT HEBBEN! al die zijn door Jezus afgewezen als apostel en Profeten en Profetisch! Dus geen één bisschop die zo als u handelt is in rechte lijn met Jezus en/met de apostelen, Profeten en Profetischen! GEEN ÉÉN DIE ZO ALS U DENKT EN HANDELT, ALLEN GAAN NAAR DE HEL ALS ZIJ NIET BE-, OM, EN IN-KEREN! ALLEN!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 104
@Speigel

u weet niks over mijn gedrag want u kent noch Jezus Volmaakt Verschijnen, noch Vol in de H.Geest zijn en daarmee diskwalificeert u zich als oordeelkundig PUNT!!!, daar is geen anders denken en doen over mogelijk want zo staat er in de H.Schrift dat elk oordeel anders dan Vol in de H.Geest Met Jezus Volmaakt Verschijnen VOORBARIG IS en hoeveel Goed er ook in zit dat als men het als Volmaakt Verkondigt, nog steeds zondigt die niet Geheiligd kan worden, en u verkondigt uw schrijven als Volmaakt want anders had u niet geschreven en mogen schrijven want zo staat er ook in de H.Schrift dat niet-Profetischen hun mond moeten houden en als enige moge vragen en niet beweren en leren!

Het is niet om niets dat u en de uwen geen Vol in de H.Geest en Jezus Volmaakt Verschijnen verkrijgen!!!!!


Posted By: Speigel

Posted On: 2 days ago
Views: 107
@Gadellaa

De wijze waarop u zich op internet misdraagt, is nog steeds afdoende bewijs voor het trieste gegeven dat u weliswaar vroom aandoend schrijft over "vol in de H.Geest" zijn, maar dat wat u werkelijk drijft bitter weinig met de Heilige Geest van doen heeft.

U bent gewoon een meelijwekkende, want nooit iovertuigende, poseur.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 112
@Speigel

nog een correctie want ik schreef naar Spiegel en het moest naar Speigelwie heeft er nu niets in de gaten? Het gaat er altijd om dat men vol in de H.Geest hoort te zijn want u bidt: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel

en in de hemel is geen andere staat van zijn, hebben en doen dan Vol in de H.Geest!!!!


Blinden als u denken dat Geheiligd genoeg is en dat is niet zo want ook de apostelen moesten wachten totdat ze Vol in de H.Geest werden want anders zouden ze De Gehele Waarheid niet kunnen verdragen. En dat kun je zien aan Petrus toen die eigenmachtig de les ging lezen en ook niet te Heiligen was! Zij moesten zelfs als Geheiligd opweg naar Geheel Heilig! U en de uwen zijn zo verwaand dat ze denken dat ze zo kunnen blijven als zij zijn en dat is niet zo, iedereen heeft Geheel Heilig te worden wil die in de Hemel komen, men kan niet met diens Geheiligde kleren in de Hemel komen men kan er mee op de drempel van de Hemel komen als men Geheel Heilig als Eindstatus als Nieuw Kleed Aanneemt en In/Aantrekt En Daarmee Die Hemel In Gaat:

Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: 2 “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. 4 Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. 5 Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. 7 Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat dus naar de drukke verkeerswegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. 10 Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. 11 Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. 12 En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. 13 Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. 14 Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”(Mat 22)

Ja erger dan verwaand bent u want u blijft niet als enige weg van de Bruiloft = Geheel Heilig en denkende dat u in uw zelf gedefinieerde Geheiligde staat wel kan weg blijven, u mishandelt en verkracht Godsvolk door hen te leren dat uw levenswijze genoeg is en u kerkert levende Heiligen en doodt Profetischen en Profeten want die zegt u verkondigen een valse leer want u leer is Geheel Heilig en dat is die niet! Dat kan men zien dat dat u het Vol Zijn in de H.Geest en Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven op aarde als Hoogste En Hoogste Recht Van Spreken in het leven op aarde excommuniceert en excommuniceren is doden!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 115
@Spiegel

correctie

@Spiegel

wie heeft er nu niets in de gaten? Het gaat er altijd om dat men vol in de H.Geest hoort te zijn want u bidt: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel

en in de hemel is geen andere staat van zijn, hebben en doen dan Vol in de H.Geest!!!!


Blinden als u denken dat Geheiligd genoeg is en dat is niet zo want ook de apostelen moesten wachten totdat ze Vol in de H.Geest werden want anders zouden ze De Gehele Waarheid niet kunnen verdragen. En dat kun je zien aan Petrus toen die eigenmachtig de les ging lezen en ook niet te Heiligen was! Zij moesten zelfs als Geheiligd opweg naar Geheel Heilig! U en de uwen zijn zo verwaand dat ze denken dat ze zo kunnen blijven als zij zijn en dat is niet zo, iedereen heeft Geheel Heilig te worden wil die in de Hemel komen, men kan niet met diens Geheiligde kleren in de Hemel komen men kan er mee op de drempel van de Hemel komen als men Geheel Heilig als Eindstatus als Nieuw Kleed Aanneemt en In/Aantrekt En Daarmee Die Hemel In Gaat:

Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: 2 “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. 4 Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. 5 Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. 7 Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat dus naar de drukke verkeerswegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. 10 Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. 11 Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. 12 En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. 13 Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. 14 Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”(Mat 22)

Ja erger dan verwaand bent u want u blijft niet als enige weg van de Bruiloft = Geheel Heilig en denkende dat u in uw zelf gedefinieerde Geheiligde staat wel kan weg blijven, u mishandelt en verkracht Godsvolk door hen te leren dat uw levenswijze genoeg is en u kerkert levende Heiligen en doodt Profetischen en Profeten want die zegt u verkondigen een valse leer want u leer is Geheel Heilig en dat is die niet! Dat kan men zien dat dat u het Vol Zijn in de H.Geest en Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven op aarde als Hoogste En Hoogste Recht Van Spreken in het leven op aarde excommuniceert en excommuniceren is doden!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 117
@Ach Ja

Gods Kraan staat altijd open Want Gods Houdt niet op met Liefhebben en Godswater gaat door met stromen opdat het Vrucht moet brengen Totdat Alles Is Uitgeboet!

Ja, Joker, daar had u natuurlijk niet aan gedacht dat bij levende heiligen en Profeten en Profetischen de kraan altijd open staat want in hen zijn geen stenen (meer) die de Bron verstoppen! Die hebben geen regenbuien of dauw nodig zoals u bij wie de bron verstopt is, hun Engelen en Zij Zelf Staan Direct Voor Gods Aangezicht


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 2 days ago
Views: 118
@Spiegel

wie heeft er nu niets in de gaten? Het gaat er altijd om dat men vol in de H.Geest hoort te zijn want u bidt: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel

en in de hemel is geen andere staat van zijn, hebben en doen dan Vol in de H.Geest!!!!


Blinden als u denken dat ze Geheiligd genoeg is en dat is niet zo want ook de apostelen moesten wachten totdat ze Vol in de H.Geest werden want anders zouden ze De Gehele Waarheid niet kunnen verdragen. En dat kun je zien aan Petrus toen die eigenmachtig de les ging lezen en ook niet te Heiligen was! Zij moesten zelfs als Geheiligd opweg naar Geheel Heilig! U en de uwen zijn zo verwaand dat ze denken dat ze zo kunnen blijven als zij zijn en dat is niet zo, iedereen heeft Geheel heilig te worden wil die in de Hemel komen, men kan niet met diens Geheiligde kleren in de Hemel komen men kan er mee op de drempel van de Hemel komen als men Geheel Heilig als Eindstatus als Nieuw Kleed Aanneemt en In/Aantrekt:

Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: 2 “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. 4 Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. 5 Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. 7 Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat dus naar de drukke verkeerswegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. 10 Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. 11 Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. 12 En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. 13 Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. 14 Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.”(Mat 22)

Ja erger dan verwaand bent u want u blijft niet als enige weg van de Bruiloft = Geheel Heilig en denkende dat u in uw Geheiligde staat wel kan weg blijven, u mishandelt en verkracht Godsvolk door hen te leren dat uw levenswijze genoeg is en u kerkert levende Heiligen en doodt Profetischen en Profeten want die zegt u verkondigen een valse leer want u leer is Geheel Heilig en dat is die niet! Dat kan men zien dat dat u het Vol worden in de H.Geest en Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven als Hoogste in het leven excommuniceert en excommuniceren is doden!


Posted By: Speigel

Posted On: 2 days ago
Views: 122
@Schijnheilige Henkie

opgeblazen, arrogant, ijdel, agressief, narcistisch, meelijwekkend, beduimeld zijn zij die be-/oordelen zonder vol in de H.Geest te zijn en u bent niet want u kunt niet eens leren hoe je wel vol in de H.Geest gedurende het leven kan worden.

U heeft nog steeds niet in de gaten dat alternative facts (en uw gebrabbel bevat nauwelijks iets anders) slechts geloofwaardig zijn voor de verzinner en zijn/haar leeghoofdige fan(s).

Met "vol in de H.Geest" zijn heeft dat niets te maken.
Met full of **** (of misleid door satan) zijn daarentegen alles.


Posted By: Herhaling

Posted On: 2 days ago
Views: 133
Ja ja

Deze regering laat al maanden de kraan open staan.

Die dweilen waar het geen water is !
En hoe komt dat omdat ze niet meer in een in een God geloven.

Ze denken zelf alles te kunnen .


Posted By: Ach ja

Posted On: 2 days ago
Views: 136
@Hendrik Gadellaan uit Koog a/d Zaan

Kijk, daar komt hij aan!
Hendrik, hoe is het gegaan?
Had jij de kraan
open laten staan?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 146
@Ach ja

helaas woont Ach ja hoog boven iedereen in zijn appartement
om zuivere lucht en dicht bij de hemel
en zo wees die af dat God bij de kleinen en de tollenaars achterin de kerk op straat in een tent,
leeft en werkt zonder een menselijke neus en gezemel.
Met zijn blinde orthodoxie denkt Ach ja te kunnen beleren
en vergeet dat als enige Nederige Profetie zicht geeft om te bekeren en in te keren
Zo dwaalt Ach ja al jaren
en weet geen één God's talent te vergarenPosted By: Ach ja

Posted On: 3 days ago
Views: 165
Hendrik Gadellaan uit Koog aan de Zaan

Heeft zijn kraan vol van zijn profetischen geest open laten staan.
Jaren staat ie al open,
Stinken dat ie doet!
En als hij nodig moet
laat hij alles lopen:
Dunnen poep tot op de stoep
Kom er maar eens om
'k loop liever een straatje om!


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws