Total Comments 59545 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Ik zeg maar zo

Posted On: 1h ago
Views: 6
Niet naar gadellaanse definitie

De transgenderkip zegt Kukeleku en niet kukuleku.
Beter opletten Henk!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 9h ago
Views: 15
@De kip die kukuleku zegt

Het Pad der Profeten gaat over Jezus, naar Hemelse Definitie, en Die is meer dan Over Rozen


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 9h ago
Views: 16
@Tistochwat

Als enige is de zonde tegen de H.Geest onvergeefbaar! Transgender of niet, iedereen zondigt, die niet Geheel volmaakt liefheeft zoals Jezus, naar Hemelse Definitie, liefheeft! Pas als men zo altijd liefheeft heeft men geen vergeving meer nodig!


Posted By: Meeprater

Posted On: 14h ago
Views: 23
Vraag

Ik vind Daniël Huhues vind ik wel een leuke zanger, een leuk liedje is “ elk hus heb zich een krus te dragen. “ ik zag laatst dat hij op zijn 16e van zijn geloof was gevallen omdat hij het wekelijks bidden van de woorden “ door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote grote schuld” maar “grote grote onzin” vond. Hoe denken jullie daarover?


Posted By: Inderdaad

Posted On: 14h ago
Views: 25
Zeg

Daar zeg je wat. Daar gaat de kop af terwijl ze voor een heel andersoortige operatie kwamen.


Posted By: Tistochwat

Posted On: 18h ago
Views: 32
Die Gadellaa

Transgenderkippen zijn al helemaal in de aap gelogeerd!


Posted By: De kip die kukeleku zegt

Posted On: yesterday
Views: 48
Ach ja

Het Pad Der Profetischen Gaat Niet Over Rozen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 55
@tegenvallen

Een die uit zijn nek kletst met een kip zonder kop kan niet meer kakelen en die dan nog tok tok of kukeleku zegt, doet aan toverij!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 56
@Meeprater

De Geheel Volmaakte Waarheid is God en Godgelijk waarbij Alles Een en Al-Een, God is Een en de tTijd = 0 en Voortgaand tot in Oneindig Godsgelijkertijd is. Dan is een Moment Eveneens zo in de Volle Waarheid en altijd in Volmaakte Eenheid met God en daarmee altijd in Gods Volmaakte Harmonie in, met en door Gods Volmaakte Liefde. Dan is Relatief altijd in Volmaakte Relatie in, met en door God, altijd Gods Volmaakt Subjectief want God is levend, Leven en Persoon. In God is geen objectiviteit want God is geen dood object noch levend object. De Volle Waarheid verdedigt De Volle Waarheid en kiest altijd voor de Volle Waarheid en is daarmee altijd Geheel Heilig zonder zonden Partijdig!Posted By: Lezer

Posted On: 2 days ago
Views: 91
Valse profeten

De Waarschuwing en Tweede Komst

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden
Ontvangen op dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. Zij, die zich in Mijn dienst opgeofferd hebben, zullen de weg alleen gaan, zoals Ik dat deed toen Ik de Calvarieberg beklom, met maar zeer weinigen die hen te hulp zullen komen.

Zoals die onvervalste zielen van Mij de pijn, de bespotting en de afwijzing ondergaan, zo zullen die valse profeten en zieners verheerlijkt worden, en zij zullen er velen bedotten. De valse profeten zullen onder jullie opstaan en lof en roem tot zich trekken. Achter hun uiterlijke schijn van nederigheid en zoete woorden zal er een leegte zijn, voortgebracht door de geest van het kwaad.

Ik maan de wereld aan om die valse profeten, die in Mijn heilige naam naar roem, ophemeling en lof zoeken, niet te volgen. Geen mens, die door Mij, Jezus Christus, gezonden werd, zal zich verheffen om jullie zover te krijgen dat jullie aan hun voeten neervallen. Geen profeet van Mij zal op een voetstuk staan en zeggen dat hij meer dan jullie is. Hij hoeft hiervoor niet te zeggen dat hij meer is dan zijn broeders en zusters. Al wat hij moet doen, is woorden van zogenaamde wijsheid prediken op een manier die jullie ertoe zal brengen te geloven dat hij, om zijn eigen vermeende trouw aan God, geprezen zou moeten worden. In plaats van het gebed aan te moedigen en jullie dichter bij God te brengen, zal hij eerst jullie respect afdwingen en eisen. Hij zal dat doen door jullie het soort eigenschappen te tonen, die jullie aan vrome mensen zouden koppelen. Deze valse profeten zullen door de zonde van hoogmoed zielen naar zich toe trekken. De hoogmoed in een valse profeet zal de hoogmoed in andere zielen aantrekken. De ene prijst de andere door de naam van God te gebruiken om hun grootsheid te verkondigen.

Wees op jullie hoede voor diegenen die jullie zullen vragen om jullie te bedekken met wat zij bijzondere geschenken noemen, die de geestenwereld aantrekken! Jullie moeten diegenen mijden, die jullie in Mijn naam uitnodigen om jullie bezig te houden met geesten, van wie zij zeggen dat ze jullie grote vrede en troost zullen bezorgen, maar waarbij God niet vernoemd wordt. Als jullie niet verzocht wordt om in nederigheid voor God neer te buigen, maar er in de plaats daarvan gevraagd wordt om jezelf en jullie eigen welzijn op de eerste plaats te zetten, voor de noden van anderen, dan moeten jullie weten dat dit nooit van God zou kunnen komen. Jullie mogen nooit jullie eigen belangen, of die van anderen, boven God stellen. Alles waar jullie om vragen, moet in overeenstemming met de Heilige Wil van God zijn.

Veel van ’s werelds valse profeten werken samen met geesten die niet van Mij komen. Zij zullen het belang van innerlijke genezing, het positief denken en de metafysica promoten, die allemaal op één ding neerkomen. De mens zal aangezet worden om zich boven God te verheffen.

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden. Hun straffen zullen die van de gewone stervelingen te boven gaan omdat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het verlies van zoveel zielen.

Jullie Jezus


Posted By: Meeprater

Posted On: 2 days ago
Views: 107
@Henk Gadellaa

Mooi gesproken en geen commentaar.

Uit het idee van de profetie van het moment haal ik dat volmaaktheid relatief is. Klopt dit met uw idee?


Posted By: Tegenvaller

Posted On: 3 days ago
Views: 135
Nog steeds niet gevonden?

Daar ziet het niet naar uit. Nog steeds: tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok- tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok!
Blijf zoeken, Henk!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 3 days ago
Views: 137
@Meevaller

Zeker zie ik de Paus als de Paus en zeker zie ik in hem als rechte lijn opvolging van Petrus en zeker weet ik dat de ketens van het Pausschap zwaar en moeilijk zijn, zeker gezien de blinde orthodoxe macht in de kerk, en ik geloof in hem als een goede vriend en vader en als goede bemiddelaar, zeker als de Twee Profeten in zijn regeringsjaren opstaan om de kerk te behoeden van uitsluiten. Toch is elk kind in het Midden en Profetische en Heilige van het Moment groter dan de huidige Paus zoals Maria, elk kind in het Midden, Profetische van het Moment en Johannes groter waren dan Petrus, niet om niets wees Jezus Petrus Hem te volgen en Jezus vroeg dat om Petrus er op te duiden dat die moest leren kleiner te worden zoals Johannes de Dooper inzag dat die kleiner moest worden en Recht te doen aan die Heiliger is dan hemzelf zodat het ware Leiderschap niet bevuilt zou worden! Daarom heet het ook naar Jezus Gebod: Geb uw naaste lief zoals Ik, Jezus, u en uw naaste liefheb!!!, want wanneer men zo liefheeft veronachtzaamt men geen Een, zelfs satan, demonen en kwaden noch anderen niet, zodat zij geen Recht hebben te klagen bij God!


Posted By: Meeprater

Posted On: 4 days ago
Views: 168
Gekip

Henk is zijn hoofd niet kwijt, Hij gelooft toch gewoon in onze heilige paus.


Posted By: Opsporing verzocht

Posted On: 4 days ago
Views: 174
Henk is de kop van de kip kwijt

En nu kan hij alleen maar uit zijn nek kletsen.

Ik hoor geen enkel verschil, maar mocht u toevallig tegen een kop zonder kip aanlopen, dan zou Henk wel eens de rechtmatige eigenaar kunnen zijn.


Posted By: Citaat

Posted On: 5 days ago
Views: 179
En wat zegt-ie?

Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok- tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok- tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 190
@ vier dagen geleden schreef S1

Bij u en S1 kan geen mens van nut zijn want alles is onnuttig daarom is het bij u genade om niet(s)! Van nut is het die oren hebben om te horen en de H.Geest om te verstaan en die geeft het niet bij u en S1 want die oren hebben om te horen en de H.Geest om te verstaan doen de werken an de Wet en de Profeten, net als Jezus naar Hemelse Definitie, die werken niet voor niet(s), die werken naar loon naar werken, daarom verstaat Libris er ook niks van want die heeft het over een jota en die heeft diens leer niet eens, want ook zijn leer net als Libris zelf hebben de Wet en Profeten voor afgeschaft verklaard, en die voor afgeschaft heeft verklaard heeft ook geen jota, laat staan dat die dan de betekenis van jota weet! Dat heb je met “geleerden” die omhoog gevallen zijn, die kletsen altijd uit hun nek met een kip zonder kop


Posted By: Vier dagen geleden

Posted On: 5 days ago
Views: 201
Schreef S1

Als het een of twee personen van nut kan zijn ben ik tevreden.

Daar hoort de valse profeet Gadelloos in elk geval niet bij.
Gelukkig maar. Het zouden paarlen voor de zwijnen geworpen zijn.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 203
@Punt

Er is geen minder dan Godgelijk Volmaakt in de Hemel want er is geen anders dan Volmaakt Een en Al-Een, God is Een, er is geen maakte Eenheid in Gelijkheid bij minder dan Godgelijk!

Twee: u vergeet de volmaakte onschuld van een kind en daarmme is ieder kind Godgelijk wijs om de 7e kamer te vinden, kinderen zijn niet dom of gehandicapt ze worden dom dn gehandicapt gemaakt door ouders en leraren want anders zouden ze naar kinderen moeten luisteren en hen moeten volgen!
Daarbij geeft het geen tweehonderd jaar meer, de wereld is dan al voorbij en is er slechts Hemel en hel, u die zo makkelijk uw weg door het verkeer weet te vinden zonder ongelukken, kan niet eens de tijd waarin we leven inschatten: de joden zijn teruggekeed in Israel en dat betekend de profetie van Mozes is vervuld en de kinderen de schuld van hun ouders fout die hun verwijdering uit Israel heeft veroorzaakt hebben betaald en de tijd van de Twee Profeten is aangebroken, een gelijk Mozes en een gelijk Elia om hen terug te voeren naar Christus en God, waar ook de hele wereld mee te maken krijgt want daarna staat de anti-christ op, de lijfelijke zoon van satan met de hele geest van satan en zonder Volmaakte Profetie en Profeten is iedereen gedoemd te sterven en zouden dr geen levenden aantreden op de laatste dag des oordeels en daarmee de Hemel eeuwige schade oplopen! Dus de tijd van zuivering zal binnen niet al te lange tijd plaats vinden en het grote vasten beginnen!

Jullie zijn zo van de pot gerukt dat jullie de tijd niet meer kunnen berekenen waarin we leven omdat jullie ie profetisch weten te worden en de Bijbel blind orthodox lezen ipv vol profetisch! Ja ik weet, velen hebben gezegd: dan en dan komt Jezus terug en die velen weten niet vol profetisch te rekenen met de Wet en de Profeten en daarmme ook niet de gebeurtenissen en gevolgen in het verleden, heden en toekomst goed in Gods Tijd te plaatsen, daarom overkomt het hen als een dief in de nacht, echte wachters zien het aankomen want zij wachten met God en zijn niet blind zoals u en de uwen! Zo zullen de Twee Profeten als een dief in de nacht komen en heel de wereld zal geschokt zijn en iet als enige de wereld, rome ook, de oosters orthodoxen ook, de protestanten ook, de andere religies ook, alle krijgen hun beker aangereikt om te drinken: voor of tegen met alle gevolgen! Zou u borst maar nat maken en oefenen voor een “koude en hete” douche, de lauwen worden uitgespuugd en die weigeren te ondergaan eveneens!


Posted By: Libris

Posted On: 5 days ago
Views: 204
re: de Dwalende Neprofeterik

En weer laat de sH. Gadellaa dwangmatig zien er geen iota van te begrijpen.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 5 days ago
Views: 206
@Libris

mensen als u redeneren zonder fundament, want zou er geen recht op redding zijn is er ook geen loon naar werken en daarmee ook geen vrijkopen door Jezus, naar Hemelse Defenitie door te sterven aan het kruis. Mensen als gaan geheel voorbij welke gevolgen de val van degenen die satan en de demonen werden, had voor de Hemel en daarmee de reden van het ontstaan van de Tuin van Eden, ze gaan totaal voorbij welke waarde De Wet en de Profeten heeft en daarmee het uitboeten door goede werken. Mensen als u zijn helemaal niet Rooms Katholiek, ze zijn orthodox protestants: alles is genade om niks, werken brengen geen verlossing, die snappen niks van de Wet en de Profeten. Daarom bent u ook een kinderverkrachter want voor u geldt helemaal niet dat een kind onschuldig is aan de fouten van de ouders, want zou het zo zijn zou een kind ook rechten hebben en daarmee op verlossing, want ze doen zelf mee aan verlossen door de schuld van hun ouders op zich te nemen en hun vrij te spreken van hun schuld door die schuld uit te boeten en daarmee is elk kind dat niet verwekt is met de zonde tegen de H.Geest messiaans en daarmee deel van Christus zelf! Daarom zette Jezus, het kind in het midden boven elke ander en u wilt dit niet waarhebben, en daarom verkracht u kinderen zodat ze onder u geplaatst worden en vermoordt u de Wet en de Profeten door alles genade om niet te verklaren!

Wee u als de Twee Profeten opstaan en u niet van uw leugen en dwaalweg bent in en om gekeerd bent met uw farzeische haatleer, naar kinderen, profeten, heiligen, vrouwen en kleinen!


Posted By: S1

Posted On: 9 days ago
Views: 312
De Vrouwe van alle Volkeren

Vervolg van een vorige bijdragen van 11 dagen geleden.
Als het een of twee personen van nut kan zijn ben ik tevreden.


De Vrouwe van de Apokalips 12 en het teken aan de hemel van 23 September 2017.

Het is onwaarschijnlijk dat de Vrouwe van de Apokalips niets van doen zou hebben met het teken aan de hemel van 23-09-2017.Allereerst om de zeldzaamheid van het verschijnsel. In de 7000 jaar voorafgaande gebeurde het nooit. Noch zal het gebeuren in de volgende ciclus van 7000 jaren. Tweedens omdat sedert deze datum de klok van de apokalips begon te lopen, hetgeen wij gaan zien in de gebeurtenissen die zich afspelen op de aarde.

Het preludium van de twee getuigen.

Een getuige van Jesus de Messias en zijn wederkomst is voorzeker het Joodse volk, (voorzover het Jesus aanvaardt als de Messias). De andere getuige is het gelovige christenvolk ofwel zijn Kerk. Beide getuigen hebben hun karakterestieke representanten. Voor het joodse volk kan dat zijn rabbi Jonathan Cahn, die God opnieuw aantoont als de absolute heerser over alle gebeurtenissen in de wereld, hetzij van politieke, financiele of religieuze aard. Hij doet dat door de cyclussen van 7 jaren, altijd eindigend met het 7e jaar als semita jaar (Lev.25 )Jonathan Cahn heeft veel bijgedragen tot het wakker worden van het amerikaanse volk en dit heeft zeer zeker bijgedragen tot de keuze van Trump als president. Amerika is aan het trugkeren tot zijn christelijke wortels.
De representatie van Katholieke zijde kan zijn het tweespan van Joao Paulo II en Bento XVI. Zij hebben de orthodoxie van het Vaticanum II vastgelegd in de nieuwe cathechismus en getracht een band te leggen van de traditie naar de postconciliaire Kerk.De stemmen van deze twee getuigen zijn tot zwijgen gebracht door de algehele apostasie. Die wordt versimboliseerd door de heidenen die gedurende 3 ½ jaar wandelen in het atrium van de tempel (Apok.11.2). Direkt hierna komt het visioen van de Vrouwe en de draak.

De Vrouwe en de grote draak

De Vrouwe geeft het licht aan een mannelijk kind. Dit is het mystieke lichaam van Cristus, dat direkt wordt opgenomen in de hemel om verenigd te worden met het hoofd dat Cristus is. Het mystieke lichaam van Cristus is vervolmaakt. Er ontbreekt niets meer aan. Hoofd en ledematen zijn één.
Onder het altaar roepen de martelaren: hoe lang nog Heer voordat gij ons bloed zult wreken (Apok.6,10). Het antwoord is dat zij een weinig geduld moeten hebben totdat het nummer van hun broeders in de strijd volledig is geworden. Met de apresentatie van Cristus en zijn mystieke lichaam vóór de troon van God is dit nummer compleet geworden. De grote draak die dag en nacht de heiligen beschuldigde voor God, wordt na een hevige strijd met Michael uit de hemel naar de aarde geworpen tesamen met al zijn volgelingen. De heiligen gaan de lege plaatsen innemen .Maar op de aarde gaat de draak achter de Vrouw aan en deze wordt naar de woestijn geleid waar Zij 3 ½ jaar verblijft buiten het berijk van de draak. Drie en een half jaar voor de heidenen in het atrium van de tempel en 3 ½ jaar voor de Vrouwe in de woestijn maakt samen 7 jaar uit, dat is de laatste jaarweek van de profeet Daniel die de grote abominatie omringt. De tijd van de tribulatie.(Daniel 9,27). Ook voor Daniel evenals voor Paulus (2 Thess.2,7) is er een gezalfde die het losbreken van de storm ophoudt.
De drieeenheid van het kwaad: de draak, het beest van de zee ,en het beest van de aarde.

Jezus zegt in het evangelie: gij kunt niet aan twee heren dienen, wel te verstaan, de duivel en God. Hij zegt evenwel,- gij kunt niet aan het geld dienen en aan God. Het is omdat de duivel
(de grote draak) de wereld regeert door het geld, oftewel door de familie die al het geld bezit van de wereld, de familie Rothschild. Zij zijn de eigennaars van alle wereldbanken, en kopen met hun geld alle regeringsleiders op, d.i. de politieke macht,vertegenwoordigd in het tweede beest, dat uit de zee opreist.Het heeft 7 koppen. Een kop is dodelijk verwond, maar herstelt zich. Is dit het communisme dat in de USSR ten gronde ging in 1990. Rusland is sedertdien een christelijk-orthodox land geworden met president Putin actief practiserend. Evenwel heeft het comunisme zich over Europa en America verspreidt, want de oproep van Fatima tot gebed en boete is deels in de doofpot gestopt. Het derde beest is een ram dat twee horens heeft (mitra?).Het spreekt de taal van de draak. Het vertegenwoordigt de geestelijke macht in dienst van beide voorgaande beesten. Zij moet de volken pacificeren in één wereldreligie en de projecten van de NWO ondersteunen: klimaats verandering, imigratie, eucuminisme, comunisme (theologie van de bevrijding), verslapping van de traditionele moraal van de Kerk etc.
Een beeld van het beest (Apok 13,14-15).
Er wordt een beeld gemaakt van het beest dat uit de zee opreist. Iedereen moet het aanbidden. Er wordt een geest van leven ingestort in het beeld en het spreekt de taal van de draak. Heeft St. Jan het kastje van de TV voorzien dat in alle huisgezinnen over de wereld tegenwoordig is? Velen brengen vele uren door voor dit beeld (in stille aanbidding) en de hersenen van hele volkeren worden gespoeld om te denken en te handelen in de geest van de draak.

De hoer die op het beest zit (Apok 17,3-4)
Buiten de geunificeerde wereld-religie dat louter een instrument is in de handen van het beest om zijn macht te garanderen heeft de draak zijn hele eigen religie. Deze bestaat in sex-orgieen, pedofilie, kinderoffers voor satan, bloed drinken van deze kinderen enz. Deze liturgie omspant de hele wereld. Wie een zeker nível in de bankerswereld of de regeringskringen bereikt moet participeren. Deze netwerken worden beschermd door geheime genootshappen. Hun praktijken spelen zich af in de bunkers van de Fed , de City-bank en de cripten van het vaticaan. Wie de groep wil verlaten wordt gedood en wie de beweging bestudeert en publiceert wordt ook gedood .Zij worden omhuld door de wet van het stilzwijgen. Gelukkig is Trump begonnen deze circels op te rollen. Het staat in de apokalips dat de koningen van deze aarde niet houden van deze prostitué en haar verscheuren (Apok.17,16).
Het beest van de prostitué heeft 7 koppen die 7 koningen vertegenwoordigen en tegelijk de 7 heuvels (van Rome) waarover het beest heerst.De protestanten leggen dit graag uit als de 7 pausen die na het verdrag van Lateranen 1929 , waarbij het vatikaan een zelfstandig staatje werd in de grote staat van Italie. Het is een plausibele uitleg. Graag voeg ik er aan toe dat 7 een getal is in de apokalips dat volmaaktheid uitdrukt.De Pausen waren min of meer goed, zelfs heilig, maar de institutie van de kerk begon scheuren te vertonen waardoor gemakkelijk de rook van satan, volgens het zeggen van Paulu VI, kon binnendringen. Het is bekend dat rond de Jaren 1950 reeds meer dan 1000 agenten van de KGB (communistische partij) tot in de hoogste rangen van de hierarchie waren doorgedrongen. En hetzelfde kan gezegd worden van de Maçonarie, dat zijn actie begon sedert het begin van de vorige eeuw. De 8e kop is één van de zeven ,het was, komt op en verdwijnt. Het vereenzelvigt zich met het beest. Sint Franciscus voorziet in het jaar 1200 een paus voor de eindtijden, die onwettig gekozen wordt en veel kwaad sticht in de kerk en zijn orde. Als deze kop, die is en niet is, één is met het beest dan is hij gelijk aan het derde beest, dat uit de aarde oprijst, een ram met twee horens (mitra),de valse profeet, in dienst van beide andere beesten.

Drie kikvorsen de uit de mond van de drie beesten komen.Apok.16,12-13.
Het zijn de drie oorlogsgeesten die de heersers van de aarde aanzetten om elkaar te bestrijden. Het visioen heeft plaats aan de rivier de Eufraat. Het is juist daar in Sirie waar alle naties zich opmaken voor de oorlog. Deze oorlog zal eindigen in het dal Amargedon in Israel.Apok.16,16.
De grote aardbeving Apok.6,12-17 en Apok.16,18-19.
Toen Joao Paulo II in Fulda ondervraagd werd over het derde geheim van Fatima, antwoorde hij: helpt het om te weten dat de zeeën zich zullen verheffen en het land instormen, dat van het ene moment op het andere millioenen zullen sterven, dat de levenden de doden zullen benijden. En hij hief de rozenkrans omhoog en zei.Het kan niet meer voorkomen worden, maar door het gebed kan het gemitigeerd worden.
Is deze catastrofe het gevolg van antoombommen, van een grote meteoor, of van een cosmische gebeurtenis zoals het voorbij gaan van de planneet X (Nibiru),dat eens in de 26.000 jaar gebeurt?

De val van het grote Babylon Apok.17.
In een ogenblik komt haar val. Welke stad zal dat zijn? Misschien kan het derde geheim van Fatima daarbij helpen. De zieners van Fatima zien de paus over de lijken van zijn priesters en Kardinalen lopen in een verwoeste stad. Hijzelf wordt doodgeschoten onder een houten kruis, als hij de top van de Berg bereikt. Rome versymboliseert hier heel europa dat het verband met zijn christelijke traditie verloren heeft. Pius X heeft een dergelijk visioen. Hij ziet een van zijn opvolgers met dezelfde naam, (dat is Benediktus XVI, die zich Jozef Ratzinger noemt, terwijl Pius X Jozef Sarto is). Hij vliegt over de straten en pleinen van Rome die vol liggen met lijken van Kardinalen en priesters.Waar de Paus zich verbergt wordt hij achterhaald en wreed omgebracht. Bij de val van het Babylon kijken alle andere naties toe en heffen klaagliederen aan. Die naties kunnen zijn Rusland en Amerika. Rusland is in 1990 teruggekeerd tot haar christelijke wortels. Amerika maakt een geweldige opleving door in een poging de satanische nieuwe wereldorde van zich af te werpen. Europa begint heel zwakjes te reageren tegen de invasie van de arabische volkslegers door de grenzen te bezetten met het bidden van de rozenkrans.(Polen,Ierland,Engeland).
Het 7e milenium
Na de val van het Babilonie, worden de twee beesten uitgedreven door het vlammende zwaard dat uit de mond komt van Jesus die een wit paard bereidt, en zij worden levend in de afgrond gestort. De draak wordt door een grote engel geboeid en ook in de afgrond gekluisterd voor duizend jaar.Dan kan het 7e milenium van vrede beginnen. Het kwaad dat begon in het paradijs en groeide door de eeuwen heen totdat het in onze dagen bijna de overhand kreeg, en al victorie schreeuwde bij de instelling van de satanische nieuwe wereldorde.Inderdaad wij zouden tot slavernij gedoemd zijn als de Allerheiligste Drieeenheid niet ingegegrepen had, tesamen met de Vrouwe van Apok 12 om ons te verlossen. De definitieve verlossing die wij na de purificatie in het 7e milenium mogen beleven, - God temidden van zijn volk. Mooi uitgedrukt in twee beroemde iconen.

De twee iconen .
De icoon van Rublev toont ons de H. Drieenheid rond een tafel met een kelk erop. Zij kijken zowel naar elkaar als naar de tafel. De tafel met kelk is voorzeker het altaar van de euchristie.De eucharistie is de essentie van het Kerk zijn. De andere icoon die in Goias Brazil vereerd wordt in een grote basiliek onder de titel van God, de Vader van de eeuwige liefde,toont ons Jezus en God de Vader aan,die Maria kronen als Koningin van hemel en aarde, terwijl de H.Geest in de gedaante van een duif boven haar hoofd zweeft.De tafel in de icoon van Rublev is hier vervangen door Maria. Maria is de volmaakte icoon van de kerk. Zo zien wij de kerk, het mystieke lichaam van Cristus opgenomen in de allerheiligste drievuldigheid door de Eucharistie en Maria.


Posted By: Toch wel

Posted On: 10 days ago
Views: 336
Dom - dommer - Gadellaa

schrijft ik heb niet overal een geheel zondenvrij leven geleidt

Weer fout. Je zondigt tegen de basisregels van de Nederlandse taal. Geleid moet je met een d schrijven.


Posted By: Libris

Posted On: 10 days ago
Views: 337
re: de blinde Gadellaa

wie heeft het hoogste recht op redding?

Er heeft geen mens "recht" op redding.
Te denken dat dat wel zo is, komt voort uit de fundamentele denkfouten in de van her en der bijeen gesprokkelde synthetische en syncretistische pseudo-theologie van Gadellaa. Met Christendom heeft dat weinig te maken.

Dat gezegd zijnde:

Wie heeft de hoogste behoefte aan redding?

Dat zou dan best wel eens die over paard getilde, stekeblinde, arrogante en eigengereide dwaalwegganger Gadellaa kunnen zijn.


Posted By: Punt

Posted On: 10 days ago
Views: 352
Punt

Wat ik nog vergeten was: is minder dan volmaaktheid acceptabel voor God?


Posted By: Punt

Posted On: 10 days ago
Views: 356
Punt

Een kritische vraag:

Stel nou dat u als profeet erkend wordt, een profeet is meer dan St. Franciscus, dus dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de brief van Gadellaa toegevoegd wordt aan de Bijbel, en dat straks de hele Bijbel vanuit die brief verklaart wordt. Zou dat niet betekenen dat zeg over 200 jaar het woord “volmaaktheid” “menselijkheid”. Betekent? Hoeveel mensen zitten er straks in de kerk als de priester roept dat ze van God vervreemd zijn en ze op zoek moeten naar de 7e kamer van hun ziel? Hoeveel mensen kunnen die vinden? Moet je daar uitzonderlijk intelligent voor zijn en kunnen domme mensen dan nog in de hemel komen? Is uw godsbewijs voor iedereen begrijpelijk en is het überhaupt noodzakelijk. De kerk tot nu toe zegt dat we de genade bij onze geboorte ontvangen terwijl de Bijbel toch duidelijk zegt dat we wedergeboren moeten worden. Dat godgelijk zijn, klopt dat wel? Het zou een idee kunnen zijn God ten alle tijden boven jezelf te plaatsen, zoals Jezus ook niet zijn eigen wil deed maar die van God.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 10 days ago
Views: 361
@Ezel

wie heeft het hoogste recht op redding?

Een Ezelsvraag aan u: naar wie ging Jezus als eerste? En bij wie bleef Jezus en wie kreeg de opdracht naar de heidenen te gaan? en waarom ging Jezus niet eerst naar de heidenen?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 10 days ago
Views: 362
@Vraagje

uw redenatie gaat als enige op als: Geheel Mens = In Alles Godgelijk

en zo is het ook in de Hemel en voor God want liefde is geheel zonder dwang dan kan het ook niet minder dan de liefde is scheppen, minder dan Godgelijk! Dan kan liefde ook niet anders scheppen dan van God en uit God want als enige van God, uit God en door God is geheel zonder dwang want alles in God schept mee en allen zeggen volmaakt ja in volmaakt vrije wil en keuze: ja ik wil, en is zonder dwang!

men kent de Mens niet in de Tuin van Eden, noch de gebeurtenissen er voor en aldaar, noch wie de Mens geworden is! Men weet niks meer van profetie en hoe te verstaan, kan ook niet want men leert dat er geen groter geloof is dan blind geloof en blinde gehoorzaamheid, en bij blind is er geen 100% vrije wil men keuze, dan kan die blinde gehoorzaamheid en blind geloven ook niet het grootste en het hoogste zijn!Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 10 days ago
Views: 363
@Toch wel

ik heb nooit beweert In Alles Jezus Christus te zijn!

Ja Henk, dat heb je wel voor 99,99% !
(en " beweerd " schrijf je met een d !)


al zou ik wel zo beweerd hebben, hetgeen niet zo is want ik ben niet zo door mijn ouders verwekt als Jezus is verwekt, en ik heb niet overal een geheel zondenvrij leven geleidt en ook nu ben ik nog niet overal Volmaakt zonder zonden, dan nog is 99,99% geen 100% en De Volle Waarheid doet niet aan 99,99% Die doet als enige 100%!

Ik beweer dat iedereen die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan een deel Geheel Volmaakt in alles heeft die Teresia van Avila de 7e kamer van de ziel heeft genoemd, Die in alles Christusgelijk=Godgelijk is want God woont daar geheel zonder sluiers en God kan als enige geheel zonder sluiers woonachtig zijn waar alles volmaakt Christusgelijk is! En ik beweer ook dat als men de Werken doet Die daar in de 7e kamer gedaan worden, men daar geheel kan intreden en ieder die daar ingetreden is Godgelijk Gelijk God, Eén en Al-Eén, God is Eén, met God Volmaakt De Waarheid schrijft!

u en de uwen liegen aldoor want jullie beweren de volle waarheid te schrijven zonder Godgelijk te zijn en te kunnen zijn. Hoezo kan u en de uwen de volle Waarheid schrijven als God boven elk begrip gaat? Als God boven elk begrip gaat kan u ook De Volle Waarheid niet verstaan!Posted By: Vraagje

Posted On: 10 days ago
Views: 368
Vraagje

Als Jezus God is, is God dan ook Jezus? Als Jezus zowel God als mens is, geldt dit dan ook voor God? Is dan Jezus zowel geheel God als geheel mens én geheel mens? En als dat ook voor God geldt, is dan Jezus zowel geheel God als geheel mens én geheel mens én geheel mens? Enzovoort.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws