Total Comments 57276 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: E.M.

Posted On: 24m ago
Views: 4
HMC

Dat wit U bedoeld lees ik al van kindsbeen af altijd mij verdiept in de Heilige schrift.
Maar U hebt geen geloof of vertrouwen van anderen datvis U probleem .

Pax.


Posted By: E.M.

Posted On: 26m ago
Views: 5
HMC

Dat wit U bedoeld lees ik al van kindsbeen af altijd mij verdiept in de Heilige schrift.
Maar U hebt geen geloof of vertrouwen van anderen datvis U probleem .

Pax.clinica


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 1h ago
Views: 9
@Nalezer

Iemand die niet Vol in de H.Geest Kent en Weet Te Zijn Is niet-Profetische en u Kent noch Weet u zo te zijn. dan kan u ook niet be-/oordelen wie ik ben. Als enige Vol-Profetische kunnen zo! en u Verkrijgt niet omdat u de Regels Der Wellevendheid, Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven en Volmaakt Onderzoek en Jezusgelijk Liefhebben, kinderen in het midden, levende Heiligen en Vol-Profetische vertrapt met uw leer!

arm repersteeltje en maar proberen Gods Graan te scoren en vangt iedere keer bot want men u heeft geen toegang tot Gods Graan en geeft het Heilige niet aan valse honden en onreinen als u!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 1h ago
Views: 10
@Despondent

Hoe wilt u nou ooit serieus genomen worden wanneer u geen verantwoordelijkheid neemt voor wat u eerder geschreven heeft?
Ofwel u herroept wat u geschreven heeft, ofwel u erkent dat u een fantast en leugenaar bent.
Of u dat nou onder ogen wilt zien of niet, met gewoonweg ontkennen dat u iets geschreven heeft, kiest u voor het laatste.


die zich er uit probeert te draaien is u want u beweert en kan niet eens de tekst produceren waar het zo staat als u schrijft om bewijs te leveren, men moet u blind op uw woord geloven alsof u betrouwbaar bent en u bent niet want u vertrapt de Regels der Wellevendheid, Jezus gelijk Liefhebben, Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven, Vol in de H.Geest en Vol Profetisch zijn, voor men schrijft ja u vertapt zoals er door Jezus Johannes de evangelist en Paulus de Apostel Getuigen! U bent niks meer en minder dan een leugenaar!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 1h ago
Views: 11
@Despondent

Hoe wilt u nou ooit serieus genomen worden wanneer u geen verantwoordelijkheid neemt voor wat u eerder geschreven heeft?
Ofwel u herroept wat u geschreven heeft, ofwel u erkent dat u een fantast en leugenaar bent.
Of u dat nou onder ogen wilt zien of niet, met gewoonweg ontkennen dat u iets geschreven heeft, kiest u voor het laatste.


die zich er uit probeert te draaien is u want u beweert en kan niet eens de tekst produceren waar het zo staat als u schrijft om bewijs te leveren met moet u blind op uw woord geloven alsof u betrouwbaar bent en u bent niet want u vertrapt de Regels der Wellevendheid, Jezus gelijk Liefhebben, Jezus Volmaakt Verschijnen gedurende het leven, Vol in de H.Geest en Vol Profetisch zijn, voor men schrijft ja u vertapt zoals er door Jezus Johannes de evangelist en Paulus de Apostel Getuigen! U bent niks meer en minder dan een leugenaar!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 1h ago
Views: 12
@E.M.

en als u gelezen hebt brengt het boek dan naar Jezus Volmaakt Verschijnen? Weet u Die in zijn boek te Vinden Schrijft hij er over?

Ik zeg niet dat u niet moet lezen, ik zeg dat u het Wit in zijn boek moet leren Lezen dan Vindt u Jezus Volmaakt Verschijnen En Jezus Gelijk Liefhebben.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 1h ago
Views: 13
@Lezer

waar heb ik beweerd dat iedereen blind is? Elke levende heilige en vol Profetische en de kinderen in het midden bij Jezus zijn niet blind en de Godkinderen in de 7 kamer van ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan zijn ook niet blind, dus ook de uwe in uw ziel is niet blind, evenzo die in de ziel van Despondent. Dat u en Despondent blind zijn komt omdat u niet luistert naar Hen en zo is het met velen hier! U en de uwen en ook Despondent, denken dat kinderen geleerd moeten worden naar uw en hun leer, ze worden weggezet als onwetende leugenaars want u en hen leren dat geen mens de Volle Waarheid in zich in bezit hebben, u en de uwen leren dat de mens slechts een knecht en/of slaaf is en proberen dan met een magische truc hen te leren dat God buiten de mens om kan Heiligen en dat is niet zo! God kan als enige buiten de mens om als die vol weigert met God te gaan. U en de uwen en Despondent en zo velen hier maken van God een tovenaar en Die Is Zo Niet! Kijk naar u en hun bidden, u en hen weten niet eens te bidden in Jezus Naam zoals het hoort want bidden u en hen zoals het hoort verkrijgen zij direct waarvoor zij bidden! Zo zegt zelf de H.Schrift:

22 Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar, maar Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. 23 Op die dag zul je Mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, Hij zal het jullie geven. 24 Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn. 25 Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd in versluierende taal. Er komt een uur dat Ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. 26 Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. (John 16)

dat u en hen niet verkrijgen komt omdat u wil waar u niet kan verkrijgen en voor uw en hun eigen hartstochten wilt en niet oprecht wil vernederen en opzoek gaan naar u en hun verborgen zonden, zonden die men niet wilt zien:

1 Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 2 U begeert wat u niet hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. 3 En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat u krijgt, uit te geven voor uw eigen hartstochten. 4 Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5 Of meent u dat de Schrift zonder reden zegt: Vol naijver verlangt Hij naar de Geest die Hij in ons liet wonen? 6 Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerp u dus aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8 Nader tot God en Hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9 Erken uw ellende, treur en ween. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10 Verneder u voor de Heer en Hij zal u verheffen. (Jac 4)

U en hen leren dat je niet volmaakt Godgelijk kan weten en beter weten dan de H.Schrift en uw en hun kind in uw en hun ziel, kinderen in het midden en levende heiligen en Vol Profetischen en daarmee maken u en zij zich ziende blind! Leer eerst geheel oprecht nederig te worden en de leer van uw ouderen oprecht te onderzoeken door naar Jezus volmaakt Verschijnen te gaan en de regels der Wellevendheid te volbrengen door te leren Jezusgelijk Lief te hebben en te gaan Zien of en waar die leer Volmaakt Heilig is en dan met Het Godsoordeel te komen, maar nee u en hen weten beter, blind als u en hen zijn want die echt Godgelijk Weten zijn niet blind en geen één van u en hen hebben Jezus gedurende hun volwassen mensenleven zo gezien waar John 16;22-26a en 1Kor 4;1-5 en 2kor 12; 1b-5a over Getuigt! Dan houdt op met uw en hun hoog van de toren blazen! Leer eerst Vol in de H.Geest te worden en Vol Profetisch en spreek/schrijf dan! Dan verdient en verkrijgt u Gods Lof en Lof van iedereen Die In God Is!Posted By: meelezer

Posted On: 1h ago
Views: 14
E.M.

heel verstandig!


Posted By: E.M.

Posted On: 3h ago
Views: 23
Rec

Henri Nouwen
Eindelijk thuis.


Posted By: E.M.

Posted On: 3h ago
Views: 26
Allen

Jullie zouden allen eens het boek van Henri Nouwen eens moeten lezen zijn laatste boek dan kunnen jullie allemaal nog veel leren over lief zijn voor elkaar.
Pax


Posted By: Nalezer

Posted On: 5h ago
Views: 36
H.G.

U kunt Jezus niet liefhebben. U bent een onverbetelijke megalomaan. U hebt te veel eigenliefde en dan lukt het niet om een ander lief te hebben.


Posted By: Despondent

Posted On: 10h ago
Views: 49
@Gadellaa

u beschuldigt weer eens zonder bewijs en zoals gewoonlijk bent u lui en kwaadaardig want die van goede wil is levert bewijs opdat de ander eerlijk zonder bedrog tot omkeer en inkeer kan komen!

Hoe wilt u nou ooit serieus genomen worden wanneer u geen verantwoordelijkheid neemt voor wat u eerder geschreven heeft?
Ofwel u herroept wat u geschreven heeft, ofwel u erkent dat u een fantast en leugenaar bent.
Of u dat nou onder ogen wilt zien of niet, met gewoonweg ontkennen dat u iets geschreven heeft, kiest u voor het laatste.

Overigens, uw "Hemel(Heilig Subjectieve Feiten" zijn niets anders dan de "alternative facts" waarmee Kellyanne Conway de fantasieën, leugens en valse beschuldigingen van haar baas Nummer 45 trachtte goed te praten.


Posted By: lezer

Posted On: 11h ago
Views: 52
H.G.

Waarom denkt u toch dat iedereen, behalve u, blind is?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 12h ago
Views: 56
@Nalezer

voor mensen als u is er niet meer zien dan holle broekspijpen en zwarte gaten want ze kunnen het heelal niet uit komen want ze zitten vast aan hun blindheid en kunnen de Deur naar er voor bij niet vinden. Daarom is alles anders voor hun als dunne poep want ze kunnen het niet vasthouden/grijpen, het glipt hen tussen de vingers en kringspier door hoe hard ze ook knijpen/begrijpen. Die het Koninkrijk God kennen denken in, met en door de H.Geest, daar is geen zwart gat dat hen kan vermorzelen, en alles is grijp en begrijpbaar! Daarom wijzen zij ook op Jezus Volmaakt Verschijnen en Alles Openbaar(Volmaakt Onderzoek) en Jezus Gelijk Liefhebben


Posted By: Nalezer

Posted On: 21h ago
Views: 70
Holle Brabbelaar

Vertel ons eens waar u als holle brabbelaar "Heilig Subjectieve Feiten" vandaan zou kunnen halen anders dan uit uw broekspijpen waar de "dunnen poep" uitdruipt?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: 23h ago
Views: 74
@Nalezer

waarom vraagt u als het toch zinloos gebral is, dacht u een in uw ogen zinnig antwoord krijgt? Men schrijft waarover men weet, u in objectieve feiten, ik in Heilig Subjectieve Feiten, het verschil is net zo groot als het verschil tussen aarde(objectieve feiten) en Hemel(Heilig Subjectieve Feiten) de uwe vergaan, de mijne Leven Eeuwig in de Hemel


Posted By: Nalezer

Posted On: yesterday
Views: 88
Henk Onze Profetische Brulboei

Wat denk je nou eigenlijk te bereiken met het dumpen van zulke karrevrachten met zinloos gebral op dit forum?


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 94
@Despondent

Ik heb nooit geschreven over het eerstgeboorterecht van de dorsvloer van Paran.

Dat heeft u wel degelijk.

Dat u uw fantasietjes en leugens niet meer van de werkelijkheid kunt onderscheiden, ligt niet aan uw opponenten maar geheel aan uzelf.
u beschuldigt weer eens zonder bewijs en zoals gewoonlijk bent u lui en kwaadaardig want die van goede wil is levert bewijs opdat de ander eerlijk zonder bedrog tot omkeer en inkeer kan komen!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 95
@Despondent

een goede kerk straft nooit want liefde straft niet,

Kortom, wanneer u uw opponenten weer eens bedreigt, laat u weer blijken dat u en liefde niets met elkaar te maken hebben.

blijkt weer eens dat u niks weet van Hemels Binden want als straft De Liefde nooit, ze neemt geen kwaad aan en daarmee blijft de kwade met diens kwaad zitten en zo straft kwaad zichzelf! Zo deed Noach bij de geweldenaren, Abraham bij de farao, Mozes bij Egypte en Korach en eigen volk zo deed Elia bij de 2x 50 soldaten en hun 2 hoofdmannen, Zo deed Jezus met de geldhandelaren en veehandelaren en de vijgenboom en zo deed Petrus bij de twee die geld wilde achterhouden en logen over het bedrag, zo deed Paulus bij de magiër!

die kwaad doet straft zichzelf

Werkelijk?
En hoe mag die straf die u over uzelf afroept er dan wel uitzien?
En waarom probeert u uw kwaadaardigheid dan niet te beteugelen?


zo als men oordeelt verkrijgt men diens oordeel als men tegen een Profetische denkt zonder consequenties kwaad te kunnen (blijven) doen als de genadetijd voorbij is, en die niet volmaakt sterven krijgen die in het vagevuur en die in de hel krijgen direct als ze er niet vanaf kunnen komen door af te schuiven op die van de aarde en onveranderlijk totaal op de laatste dag des oordeels


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 96
@Despondent

een goede kerk straft nooit want liefde straft niet,

Kortom, wanneer u uw opponenten weer eens bedreigt, laat u weer blijken dat u en liefde niets met elkaar te maken hebben.

blijkt weer eens dat u niks weet van Hemels Binden want als straft De Liefde nooit, ze neemt geen kwaad aan en daarmee blijft de kwade met diens kwaad zitten en zo straft kwaad zichzelf! Zo deed Noach bij de geweldenaren, Abraham bij de farao, Mozes bij Egypte en Korach en eigen volk zo deed Elia bij de 2x 50 soldaten en hun 2 hoofdmannen, Zo deed Jezus met de geldhandelaren en veehandelaren en de vijgenboom en zo deed Petrus bij de twee die geld wilde achterhouden en logen over het bedrag, zo deed Paulus bij de magiër!

die kwaad doet straft zichzelf

Werkelijk?
En hoe mag die straf die u over uzelf afroept er dan wel uitzien?
En waarom probeert u uw kwaadaardigheid dan niet te beteugelen?


men krijgt zo als men oordeelt verkrijgt men diens oordeel als u tegen een Profetische denkt zonder consequenties kwaad te kunnen (blijven) doen als de genadetijd voorbij is, en die niet volmaakt sterven krijgen die in het vagevuur.


Posted By: Despondent

Posted On: yesterday
Views: 110
@Gadellaa

een goede kerk straft nooit want liefde straft niet,

Kortom, wanneer u uw opponenten weer eens bedreigt, laat u weer blijken dat u en liefde niets met elkaar te maken hebben.

die kwaad doet straft zichzelf

Werkelijk?
En hoe mag die straf die u over uzelf afroept er dan wel uitzien?
En waarom probeert u uw kwaadaardigheid dan niet te beteugelen?

en zo is het ook met u, moet u maar uw eigen snot niet opeten.

Wat zijn we weer wellevend bezig.

Dat is nou weer één van die manieren waarop u steeds weer uw geloofwaardigheid te grabbel gooit:
U doet geen enkele moeite om zelf aan de eisen te voldoen die u aan anderen stelt.


Posted By: Despondent

Posted On: yesterday
Views: 111
@Gadellaa

Ik heb nooit geschreven over het eerstgeboorterecht van de dorsvloer van Paran.

Dat heeft u wel degelijk.

Dat u uw fantasietjes en leugens niet meer van de werkelijkheid kunt onderscheiden, ligt niet aan uw opponenten maar geheel aan uzelf.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 113
@ketter

een goede kerk straft nooit want liefde straft niet, die kwaad doet straft zichzelf en zo is het ook met u, moet u maar uw eigen snot niet opeten.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 114
@Despondent

dat heb je met luie blinden als u, die controleren nooit en als ze als een stap doen dan is het nog kwaadaardig ook. Ik heb nooit geschreven over het eerstgeboorterecht van de dorsvloer van Paran. En gaat u gerust terug u vindt niet uw leugen. Ik heb er duidelijk over geschreven want ik heb aangeven waarom die in ongebruik is geraakt en dat heeft te maken met de Pauskeuze die niet de heiligste is op aarde net zoals Petrus gekozen is door de meerderheid der Apostelen en niet Jezus eerste keuze was die was Johannes, ook dat de plaats niet meer bekend was in Jezus tijd omdat de 2e Tempel niet gebouwd is waar de 1e Tempel had gestaan, dat kan men zien aan het op de vlucht slaan van de geldhandelaren en de vee handelaren want die dachten op het voorhof te staan waar het wel is toegestaan, terwijl ze op de plaats stonden van het Heilige der Heilige van de 1e tempel en Jezus bond hen daar! En dat eerstgeboorterecht is na Jezus op de heiligste op aarde over gegaan en via Maria naar Johannes en uiteindelijk bij Franciscus terecht gekomen en wat heeft Franciscus nou te doen met Paran? Franciscus heeft het recht van de kalief gekregen op op alle bekende plaatsen waar Jezus openbaar optrad aanwezig te mogen zijn nou in de bijbel staat nergens dat Jezus in Paran openbaar optrad, dus u probeert zoals gewoonlijk uw leugen weer eens met kwaadaardig blind ontkennen door te drukken ipv uw fout te erkennen.
Waar u fout gaat is dat ik geschreven heb 4 jaar in Paran gewoond en gewerkt heb als landarbeider bij een Joodse boer. U knipt en plakt zoals gewoonlijk verkeerd!


Posted By: ketter

Posted On: yesterday
Views: 121
de kerk strafte mij

Mijn overtreding was dat ik gezegd had dat God loog tegen Adam en hem bestemde om het leven van een dwaas te leiden, niet wetend dat er in de wereld zowel kwaad is als goed. En toen Adam God overklaste door van de appel te eten doorzag hij Gods leugen. En God verdreef hem uit Eden om te verhinderen dat hij van de boom des levens zou eten en niet zou sterven....Het bewijs? God zelf zegt in Genesis: zie de mens is als een van ons geworden, hij weet nu ook dat er naast het goede het kwade is....Jaloers?
En zo moest Adam weg uit Eden.
Ik denk dat God zijn eigen Zoon heeft gekruisigd om zich uit de problemen te redden.


Posted By: Despondent

Posted On: yesterday
Views: 127
@Gadellaa

u kan niet eens goed lezen, liet u ook al zien met de dorsvloer van Paran en dan wilt u beweren dat ik inconsistent bent als ik beweer dat anderen net als u niet goed lezen. Ik ben zeker niet de enige en eerst die u dit onder ogen brengt. De H.Schrift bij monde van Jezus, Johannes en Paulus vindt u als eerste Rechter want u voldoet helemaal niet aan betrouwbaar en Godslof! Maar ja hoe kan u ook want u vertrapt de regels der wellevendheid volmaakt onderzoek en Jezusgelijk liefhebben!

Kijk, dat is nou het probleem wanneer je, zoals u, jaar in jaar uit van alles bij elkaar liegt en fantaseert.
Het wordt dan steeds moeilijker om bij elkaar te houden wat je gefantaseerd en gelogen hebt en daarin de consistentie te bewaren.
Over dat eerstgebruiksrecht van de dorsvloer van Paran heeft u op dit forum, bij meerdere gelegenheden, uitgebreid beschreven hoe u daar aan gekomen bent.

Het probleem is dus niet dat uw opponenten niet goed zouden lezen. Het probleem is dat u in uw fantasieën en leugens niet consistent bent, en daardoor dus bewezen ongeloofwaardig bent.

En zo is het probleem ook niet dat, zoals u al scheldend, bedreigend en verwensend steeds weer beweert, uw opponenten Jezus Christus niet zouden kennen. Het probleem is dat wij uw versie van Jezus Christus (zoals die naar voren komt in uw megalomane, arrogante, kwaadaardige schrijfgedrag) niet herkennen als Jezus Christus onze Verlosser en Zaligmaker.


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 138
@Despondent

u kan niet eens goed lezen, liet u ook al zien met de dorsvloer van Paran en dan wilt u beweren dat ik inconsistent bent als ik beweer dat anderen net als u niet goed lezen. Ik ben zeker niet de enige en eerst die u dit onder ogen brengt. De H.Schrift bij monde van Jezus, Johannes en Paulus vindt u als eerste Rechter want u voldoet helemaal niet aan betrouwbaar en Godslof! Maar ja hoe kan u ook want u vertrapt de regels der wellevendheid volmaakt onderzoek en Jezusgelijk liefhebben!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 140
@Ex-patient

Geen mens kan allen tevredenheid geven, zelfs Jezus kon dit niet ook Hij werd niet geëerd door eigen familie!


Posted By: Henk Gadellaa

Posted On: yesterday
Views: 142
@Despondent

u onderschrijft de regels der wellevendheid, volmaakt onderzoek en Jezus gelijk liefhebben niet eens! U bent niet eens profetisch dan kan u ook niet Heilig Be-oordelen, nou gaat u even af als zogenaamd betrouwbaar en dan wilt u beweren over mij? Je zal toch zo'n leraar als u hebben!


Posted By: Ex patiënt

Posted On: 2 days ago
Views: 159
@Gadellaa

Als ex-patiënt heb ik ook zijn prutswerk ervaren. Ik zou hem aan iedereen afraden.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->  

Bezoek ook eens RK NetNieuws