Μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια
Πιστεύετε ότι θα ωφελήσουν τα χωριά μας; [240 votes total]

ΝΑΙ (103)
 43%
ΟΧΙ (125)
 52%
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ (12)
 5%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.