Eko Solar prasalnik
Koja e najgolema prednost na Eko Solar [520 votes total]

Atestirani proizvodi so Avstiski atest (220)
 42%
Konkurentni ceni (133)
 26%
Brza isporaka (18)
 3%
Tehni~ka pomo{ (20)
 4%
Skalest Rabatot za distributeri (9)
 2%
Golem broj na inovacii vo ova pole (10)
 2%
Kompletna ponuda za solarni sistemi (68)
 13%
Izrabotka na T sol simulacii i proekti (13)
 3%
Gri`a kon korisnicite i servis na proizvodite (4)
 1%
Garancija od 7 godini na Verner kolektori (25)
 5%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.


Total Comments 0 | Start A New Comment
Post Info Comment


There are currently no comments on this poll. Be the first to post one.