Συνένωση Δήμων, σχέδιο Καλλικράτης
Σε ποιον Δήμος θα προτιμούσατε να συνεννωθεί η Δ.Κ. Ασπροποτάμου; [89 votes total]

τον Δήμο Καστανιάς (προηγ. πρόταση) (19)
 21%
τον Δήμο Καλαμπάκας (ισχ. πρόταση) (21)
 24%
τον Δήμο Πινδέων (28)
 31%
Άλλη λύση (21)
 24%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.


Total Comments 0 | Start A New Comment
Post Info Comment


There are currently no comments on this poll. Be the first to post one.