Συνένωση σχολείων
Συμφωνείτε για τη συνένωση σχολείων [237 votes total]

Συμφωνώ (65)
 27%
Δε συμφωνώ (156)
 66%
Δε ξέρω (11)
 5%
Με αφήνει αδιάφορο/η (5)
 2%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.