Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Συμφωνείτε να γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με κριτήριο την απόδοση των μαθητών καθώς και με τη διαδικασία που ορίζει το ενιαίο μισθολόγιο,όπως εξήγγειλε η υπουργός Παιδείας; [610 votes total]

Συμφωνώ (222)
 36%
Δε συμφωνώ (352)
 58%
Δε ξέρω (21)
 3%
Δεν απαντώ (15)
 2%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.
Επιστροφή στο site