Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Πώς κρίνετε την προσπάθεια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες; [82 votes total]

Άριστη (9)
 11%
Ικανοποιητική (13)
 16%
Πολύ Καλή (9)
 11%
Καλή (10)
 12%
Μέτρια (28)
 34%
Κακή (13)
 16%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.
Dimitris Papadakis