Απεργία εκπαιδευτικών
Πιστεύετε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα της απεργίας των εκπ/κών; [38 votes total]

Ναι (36)
 95%
Όχι (2)
 5%
Δε γνωρίζω (0)
 0%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.