Τηλεθέαση
Πόσο παρακολουθείτε τηλεόραση κατά Μ.Ο. καθημερινά; [89 votes total]

Καθόλου (7)
 8%
30 λεπτά (26)
 29%
1-2 ώρες (25)
 28%
2-4 ώρες (20)
 22%
Πάνω από τέσσερις ώρες (9)
 10%
Δε μπορώ να προσδιορίσω (2)
 2%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.