அட! வோட்டு பெட்டி!!!
தமிழ்மணத்தில் நீங்கள் விரும்பி படிக்கும் பகுதி எது? [251 votes total]

அரசியல்/சமூகம் (30)
 12%
சிறுகதை/கவிதை (16)
 6%
சினிமா/பொழுதுபோக்கு (17)
 7%
விளையாட்டு/புதிர் (15)
 6%
அனுபவம்/நிகழ்வுகள் (21)
 8%
நூல்நயம்/இதழியல் (10)
 4%
அறிவியல்/நுட்பம் (20)
 8%
செய்தி விமர்சனம் (16)
 6%
வணிகம்/பொருளாதாரம் (12)
 5%
ஆன்மீகம்/இலக்கியம் (15)
 6%
நகைச்சுவை/நையாண்டி (32)
 13%
ஓவியம்/நிழற்படம் (7)
 3%
விவாத மேடை (13)
 5%
பதிவர் வட்டம் (12)
 5%
பொதுவானவை (15)
 6%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.


Total Comments 1 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: sd

Posted On: Mar 31, 2010
Views: 816
zxc

zxc