உங்களின் கருத்து
விஜய் அரசியலுக்கு வருவது [2010 votes total]

நன்மையளிக்கும் (1033)
 51%
நன்மையளிக்காது (977)
 49%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.


Total Comments 22 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: samraj

Posted On: Mar 22, 2011
Views: 514
vijay anna

annna nenga supera dance adirenga unga impression than enaku nenga innum prudeva sir kuda oru full song 2 perum dance adi intha tamil nata kalkannum na nenga kandipa arusiluku vanga ana innum film industriala innum sathikkanum anna i wish u all ur suceess


Posted By: samraj

Posted On: Mar 22, 2011
Views: 448
vijay anna

annna nenga supera dance adirenga unga impression than enaku nenga innum prudeva sir kuda oru full song 2 perum dance adi intha ramil nata kalkannum na nenga kandipa arusiluku vanga ana innum film industriala innum sathikkanum anna i wish u all ur suceess


Posted By: sujitha

Posted On: Mar 14, 2011
Views: 306
vijay anna

neengal arasiyaluku varavendam


Pages [ 1 2 ] Next Page ->  
More Comments