திரையுலகத்திற்கு பதிவுலகம் வழங்கும் விருதுகள் 2010
சிறந்த நடிகர் [1910 votes total]

கமல்ஹாசன் - உன்னைப் போல் ஒருவன் (495)
 26%
'ஜெயம்' ரவி - பேராண்மை (430)
 23%
சிம்பு - விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா (610)
 32%
கார்த்தி - ஆயிரத்தில் ஒருவன் (192)
 10%
பார்த்திபன் - ஆயிரத்தில் ஒருவன் (183)
 10%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.
தொடர்ந்து மற்றையவற்றிற்கு வாக்களிக்க