Προτεραιότητα έργων
Τι θεωρείτε απαραίτητο; [355 votes total]

Ανάπλαση πρόσοψης πλατείας (64)
 18%
Εσωτερική οδοποιία (100)
 28%
Απορρίματα (55)
 15%
12 μήνες το χρόνο νερό (78)
 22%
Πολιτιστικό κέντρο το παλιό Δημοτικό σχολείο (58)
 16%


EMAIL THIS POLL
Click Here for FREE Web Polls, Guestbooks, and Forums.


Comments About This PollTotal Comments 0 | Start A New Topic
TopicRepliesViewsStarted ByDate


There are currently no comments on this poll. Be the first to post one.