Total Comments 102 | Start A New Comment
Post Info Comment
Posted By: Observer

Posted On: Jan 9, 2005
Views: 4646
To owner

Fikringiz togri. Lekin talimni saqlab qolish uchun, avvalom bor iqtisodni kotarish kerak. Universitetni domlalari, maktab oqituvchilari hozirda qancha oylik oladi. Odamni kulgisi keladi, gapirishga arzimaydi. Agarda odam togri fikrlasa ularning oladigan oyligi faqat bir ozini eb-ichishiga yoki yetadi, yoki yetmaydi. Hali oila, uy-joy, e-he qancha narsalar bor, odamni normal hayot kechirishi uchun kerak bolgan. Shu narsalarni ornini toldirish uchun, domlalar ozini otga-choqqa uradi(insoflilari, insofini yeganlari pora oladi), oqibatda ozining asosiy qiladigan ishi, yoshlarga talim berishga hafsalasi bolmaydi. Mana shuning oqibatida savodsiz yoshlar yetishib chiqaveradi.
Litsey, kollejlar ochilyapti, zamonaviy bilim berilyapti deyilvotti, lekin bularning hammasi quruq gapga ohshaydi. Avvalombor bu litsey maktablar yurt miqyosidagi oquvchi yoshlar soniga solishtirganda juda ham kam, undan keyin yana masala shu bilimgohlarda yoshlarga talim beruvchi muallimlarning moddiy ahvoliga borib taqalaveradi. Ularning maoshi kotarilmasa, hech kim muallim bolgisi kelmaydi, bu degani kelajakda bilimi pastlar kopayib boradi. Hammaga malum narsa bilimsiz joyda taraqqiyot bolmaydi.
Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, avvalombor iqtisodiy islohotlarni olib borib, iqtisodni kotarishni harakatida bolish kerak, chunki bosh qop tik turmaydi. Ana undan keyin, bilimga ham tabiiy ehtiyoj tugiladi va kop narsa oz orniga tushib ketadi.
Hammaga omad.


Posted By: OWNER

Posted On: Jun 26, 2004
Views: 5080
HOZIRGI O'ZBEKISTONNI INTELEKTUAL HOLATI

Hozirda o'qishlada aqli haqiqatdan ishlaydigab tushunadigan odamni uchratish qiyin. Hamma narsa pulga bo'rib taqalvotti. Keyingi yilda o'qish 100 % kontrakt bo'larkan bundan battar bo'ladi.
Yahshilab kuzatilsa O'zbekistonni kelajagi o'lib borvotti. Ta'limni va iqtisoddi islog qilish kerak. Bu fikrlarimga boshqala qanday qaraydi shuni bilmoqchiydim.


Posted By: Surfer_

Posted On: May 13, 2004
Views: 4413
A. TEMYP

Íà ðîëü çëîäåÿ îí ïîäõîäèò, à íå ãåðîÿ. Ñòûäíî òàêèõ ãåðîåâ èìåòü, ÷åñòíîå ñëîâî.


Posted By: animal

Posted On: Mar 18, 2004
Views: 3916
lk

Vi kak dva pedika maetec , zaymitec chem nibut


Posted By: Àêðàì

Posted On: Feb 3, 2004
Views: 4197
O'ziga Bekka

Àíà ýíäè óçèíãèçãà êåëäèíãèç. Ëåêèí íèìà áóëãàíäà õàì, îãàéíè, òàíèìàãàí îäàìíè êóïïàê äåéèø ÿõøè ýìàñ. Õàð êàëàé Stranger ñèçãà óçèíèíã àðãóìåíòèíè õàâîäàí îëìàñäàí, èñáîòëàá áåðäè.


Posted By: Ozi Bek

Posted On: Feb 3, 2004
Views: 4206
Avvalgi suhbatdoshga

Avvalo sizdan va boshqalardan uzr so'rayman bo'lib o'tgan bemazagarchilikda albatta men aybdorman, chunki bir nodon ko'ppakning akillashiga e'tibor bermasligim kerak edi.Bahs mavzusiga qaytadigan bo'lsak, menimcha uni davom etdirishga hojat qolmadi menimcha. Imsonlar hamisha ham bir xil fikrda bo'lavermaydilar, ming kishidan ming xil fikr chiqadi, shunday ekan, siz ham, men ham o'z fikrimizda qolishimizning xech qanday yomon yeri yo'q.
Omon bo'ling.


Posted By: Àêðàì

Posted On: Feb 3, 2004
Views: 3981
O'ziga Bekka

O'ziga Bek,

ana sizning asl basharangiz ham ochildi. "Intellektual potencial" O'zbekistonni tark etgan desam, ishonmadingiz. Sizga o'xshagan potencialning esa faqatgina usti intellektual, ichining esa qanaqaligini o'zingiz namoyish etdingiz. Siz bilan rozi bo'lmagan boshqa odamlarning baxsiga va argumentiga chiday olmadingiz. Afsus, agar O'zbekistonning kelajagi sizga o'hshaganlarning qo'lida bo'lsa. Shuning uchun ham kirrilchani qoldirish kerak edi, chunki jamiyatimiz 100% O'zbek bo'lsa chidash bermasdan nobud bo'lishi mumkin - chunki biz o'zimizni-o'zimiz muvozanatda ushlay olmaymiz. Tarihdan bunga misol qilib uchchala xonliklarning bir-biriga qarshi olib borgan urushlarini olish mumkin. Biroq ruslar kelgach, Turkiy xalqlar o'rtasidagi adovat 70 yilga to'xtatdi.

Hozir esa yana avj olmoqda.


Posted By: Ozi Bek

Posted On: Feb 3, 2004
Views: 3187
Onasini amiga it sikkanga

Sen keltirgan "kitoblarga" it ham kotini artmajdi, basharenga kotgim sani. Onaizi zoringni ogziga beraman sani haromini kolimga tushsang.


Posted By: Admin

Posted On: Feb 3, 2004
Views: 3209
Voting

Guys, don't fight. I will soon post a voting on this issue. Hopefully that poll will express the opinion of the majority...at least the majority of those who visit this site.


Posted By: Al-Kimsa

Posted On: Feb 3, 2004
Views: 3217
To Stranger

Stranger,

ha-ha, good job! You nailed him down! With facts.


Posted By: Stranger

Posted On: Feb 2, 2004
Views: 3257
To the Jerk

You referred me to some suspicious website about the issue of Latin vs. Cyrillic for the Turks of Central Asia and I referred you to read some decent books. Here is one of them by Bernard Lewis "The Emergence of Modern Turkey" published in London (not in Russia) in 1961. I quote Page 432 especially for you.

"...In the spring of 1926 a congress of Turcologists assembled in Baku, under Soviet auspices. One of the decisions was to introduce the Latin in place of the Arabic scipt in the Turkic languages of the Soviet Union, and in the following years a number of varying Latin scripts were introduced in Central Asia.

One aim of this Soviet policy of romanization was to reduce the influence of Islam; another was no doubt to cut off contact between the Turks of the Soviet Union and those of Turkey, who were still using the Arabic script. The contrary consideration - that of maintaining contact between the different Turkic peoples - induced some Turkish nationalists to favor the adoption of the Latin script in Turkey. When, eventually, this was done, the Russian countered again by abolishing the Latin scipt and introducing the Cyrillic, thus reopening the gap between the Soviet Turks and Turkey..."

I hope you, the jerk, will use your intellect and not empty nationalistic feelings in your future arguments.


Posted By: Ozi Bek

Posted On: Feb 2, 2004
Views: 3309
To an a$$hole

I am fed up with your stuped responses! You do not dereserve to be treated with respect! You can NEVER BE PART OF UZBEKISTAN because WE (I am not alone!) do not consider russian a$$lickers as our compatriots!
Now, go and hit the wall with your stuped head a$$ole!


Posted By: Stranger

Posted On: Feb 2, 2004
Views: 3298
To the Jerk

Just two more things:

don't say "we", because you are talking for yourself.

I am a stranger to you, but not to Uzbekistan and you are definitely not whole Uzbekistan.Posted By: Ozi Bek

Posted On: Feb 2, 2004
Views: 3228
Reply to Stranger

Stranger wrote:“What do you mean I don't make a sense or I should mind my own business?”
First of all, I am not a jerk. Please behave yourself. You do not make sense because you did not even read what is being discussed here and jumped in like…I do not know what. The most of your statements and arguments were already discussed here with the exception of your ridiculous argument about “Stalin’s will”. It was complete lie. Latin script was adopted with initiative of the Uzbek intellectuals, who are also frequently called as “Jadids”. I told you “mind your own business” because you call yourself as “stranger”, so do not be offended, please.

Stranger wrote: “Do you ever read books, real history books? Go to the closest library and read a fine book about Uzbekistan's history.”
Can you please tell me what kind of “fine books” you are talking about?


“Stranger wrote: I have one objection to the last comment about the introduction of the Latin alphabet by Uzbek intellectuals that was used until 1936.”
You are lying. Latin script was in use until 1940. Please refer to the following link: http://www.evertype.com/standards/uz/uzlat.html

Stranger wrote: “It was not introduced by Uzbek intellectuals. It was done by Stalin to cut the Uzbeks off from their historic past - he first introduced Latin and then saw that he helped Uzbeks to communicate better with Ataturks' Turkey and then changed it into Cyrillic right away.”
Baseless mumbling. Did you suck this story out of your middle finger?

Stranger wrote:”But I find Latin alphabet more alien to the Uzbek language than Cyrillic, the latter having longer impact and tradition.”
It is your problem. If you think so, you are now among loosers, because Latin script is already in practice, we do not need that freaking Cyrillic anymore, and will never have to use “encoding” and other trash while using computer.
Cheers,


Posted By: Stranger

Posted On: Feb 2, 2004
Views: 3260
To the Jerk

What do you mean I don't make a sense or I should mind my own business? You mean only you have the right to speak for Uzbekistan? Who the hell are you? Do you ever read books, real history books? Go to the closest library and read a fine book about Uzbekistan's history. I suspect you are some kind of a ten-year old kid who begins to fight when he runs out of arguments.


Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 ] Next Page ->  

UzLand